Browsing Archives

ד׳ באב תשפ״ב 01.08.22

הדֶלֶק הוּזַל הלילה בחצות

הדֶלֶק הוּזַל הלילה בחצות בשקל וחצי לליטר.

המחיר המרבי החדש לליטר בנזין 95 אוקטן נְטול עופֶרֶת לצָרְכָן בתחנה בשֵירות עַצמי (כולל מע"מ) הוא 6.58 ש"ח. התוסֶפֶת בעד שירות מלא תישאר ללא שינוי –  21 אגורות לליטר (כולל מע"מ).

 

יום שני ד׳ באב תשפ״ב 01.08.22


06:10: רפורמת 'דֶרֶך שָוָוה' בתַחבורה הציבורית יצאה לדרך

06:10: הדֶלֶק הוּזַל הלילה בחצות בשקל וחצי לליטר

06:10: החַשְמַל לצָרְכָן הבֵּיתִי מתְיַיקֵר היום ב-8.6%

06:10: רִשְתוֹת השִיווּק קוראות לציבור לא לקנות מוצָרים של יְבוּאָנִיוֹת שמַעֲלות מחירים

06:10: מהיום –  מותָר לְשַלם בִּמְזוּמָן עד 6,000 שקלים

06:10: נִמְשָך המַשָׂא ומַתָן בין משרד האוצָר להִסתדרות המורים על שְׂכַר המורים והגננות

06:10: המַחְלָקות לשֵירותים חֶברתיים בכל רחבֵי הארץ לא יְקבלו היום קָהָל עד 12:00 בִּמְחָאָה על אַלִימוּת נגד עובדים סוציאליים

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) – 0.79

06:10: ניו זילנד פתחה מֵחָדָש במְלוֹאָם לתַיָירים את גְבולותיה שנִסגרו בחודש מרץ 2020 בְּשֶל מגֵפת הקורונה

06:10: התַחזית: היום ומחר טמפרטורות רגילות לעונה

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!

תא"ל נעמה רוזן גרימברג היא המזכירה הצבאית של נשיא המדינה

תא"ל נעמה רוזן גרימברג מוּנְתָה אתמול לתַפקיד המַזכירה הצְבָאית של נְשיא המדינה. בטֶקֶס שהִתקיים אתמול בבית הנשיא היא הועלתָה לדַרְגַת תת אלוף. רוזן גרימברג היא האישה הראשונה בתפקיד זה. 

נעמה רוזן גרימברג, בת 40, מְשָרֶתֶת בצה"ל 22 שנים. שְמָה ותְמונתָה של רוזן גרימברג – שכּוּנְתָה עד אתמול נ' – נֶאֶסְרו עד אתמול לפִרְסום לאור תפקידיה הקודמים באגַף המודיעין