Browsing Archives

א׳ באב תשפ״ב 29.07.22

יום שישי א' באב תשפ"ב 29.07.22


07:10: לוחמי צה"ל סיכלו ניסיון פיגוע ירי לעבר עמדה צבאית בכניסה לעיר שכם

07:10: בית משפט במוסקבה דן אתמול בשאלת הֶמְשך הפעילות של הסוֹכְנות היהודית ברוסיה, הדיון הבא יתקיים ב-19 באוגוסט 

07:10: המִשלחת המִשפטית של משרד החוץ נמצאת ברוסיה כדי לְטפל במַשְבֵּר עם הסוכְנות היהודית 

07:10: החַשְמַל לצָרְכָן הבֵּיתִי יִתְיַיקֵר ב-1 באוגוסט ב-8.6%

07:10: נִמְשָך המַשָׂא ומַתָן בין משרד האוצָר להִסתדרות המורים על שְׂכַר המורים והגננות

07:10: ח"כ בני בגין, המתקרב לגיל 80, הודיע כי הוא פורש מהחיים הפוליטיים

07:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

07:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) – 0.79

07:10: שִׂימוּ לב! השבוע  – שינויים בלוח הרַכָּבות בקַו חיפה תל אביב בְּשֶל עבודות

07:10: התַחזית: חם מהרגיל בהרים ובִפְנים הארץ והָבִיל במישור החוף, עומֶס חום כָּבֵד ברוב האֲזורים

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

פרשת השבוע: פרשת מַסְעֵי

הדלקת נרות: ירושלים 19:02; תל אביב 19:20; חיפה 19:24; באר שבע 19:21

מוצאי שבת: ירושלים 20:18; תל אביב 20:20; חיפה: 20:21; באר שבע 20:18

 

רפורמת 'דֶרֶך שָוָוה' יוצֵאת לדרך

רפורמת 'דֶרֶך שָוָוה' יוצאת לדרך

פרטים במוקֵד המֵידָע 8787*

מַהַפֵּכַת 'דֶרך שָוָוה' של משרד התַחבורה יוצֵאת לדרך. מַטְרַת הרפורמה היא לְעוֹדֵד שימוש קָבוּעַ ותָדיר בתַחְבורה הציבורית.

שִׂימוּ לב לכל השינויים!

הָחֵל מיום שני, 25 ביולי, הנוסעים והנוסעות בתחבורה הציבורית יכולים לֵיהָנוֹת מהכרטיסים החדשים של מהפּכת 'דרך שווה' ביִישׂוּמוּנֵי התְַשלום בתחבורה הציבורית – 'מוביט', "'רב-פס", "פנגו"' ו'סלו' (לשעבר סלופארק).

כרטיסי המנוי

הכרטיסים החדשים כבר זְמינים ביִישׂוּמוֹנים, בהם:

מָנוּי 'חופְשי חודְשי אַרְצי', המְאפשר נסיעות ללא הַגְבָּלָה בכל הארץ, ב-225 שקלים;

מָנוּי 'חופְשי אזור 1' המְאפשר לנסוע עד 40 קילומטרים מחוץ למטרופולינים תל אביב, ירושלים וחיפה, ב-99 שקלים.

היִישׂוּמוֹנים מְחַשְבים מִדֵי חודש את כרטיס המנוי המִשְתלם ביותר עבור הנוסע, על סְמַך דְפוּסֵי הנְסיעה בְּפועַל, ובוחֲרים אוטומטית את הכרטיס המשתלם ביותר עבורו. אין צורך לִרְכּוֹש מֵרֹאש כרטיס חופְשי יומי / חודְשי.

ההֲנָחוֹת

הייִשׂוּמונִים מְעוּדְכָּנים גם בהנחות המיוחדות לציבור הזַכָּאִים, בהן:

נסיעה חינם לבני 75 ומעלה;

הֲנָחָה של 50% בכרטיסֵי מָנוי לילדים ונוער;

הגדלת ההֲנָחָה לזכאי הביטוח הלְאומי מ-33% כיום ל-50%.

כדי לקבל את ההֲנָחוֹת היִיעוּדִיוֹת, יש לְבַצֵעַ רישום לפרופיל המְזַכֶּה ביִישׂוּמון.

כל תַעֲרִיפֵי הרפורמה יהיו זמינים גם בכרטיסי ה'רב קו', מ –1 באוגוסט, באֶמְצָעוּתָם יש לִרְכּוֹש מֵרֹאש את החוֹזֶה (בעוד שהיישומונים מחשבים את החוזה המשתלם בְּדִיעֲבַד).

כל המֵידָע על אודות הרפורמה מְפורסם באתר 'דרך שווה' ובמוקֵד המֵידע של הרָשות האַרצית לתַחבורה ציבורית 8787*.

 

בתמונה: אוטובוסים שונים של חברת אגד, ע"י User:MathKnight, תחת רישיון