Browsing Archives

כ״ו בתמוז תשפ״ב 25.07.22

יום שני כ״ו בתמוז תשפ״ב 25.07.22


06:10: משׂרד החינוך: חֲסֵרים כ-6,000 מורים וגננות

06:10: ראש הממשלה כִּינֵס אתמול דיון בנושא האִיוּם של רוסיה להפסיק את פְּעילות הסוֹכְנות היְהודית במדינה

06:10: המִשְלַחַת המִשְפָּטִית הישְׂרְאלית, שהייתה אמורה לצאת למוסקבה כדי לְנַסות לִפְתור את 'מַשְבֵּר הסוכנות היהודית', לא יצאה כי חברֶיהָ לא קיבלו ויזות

06:10: ניסְיון פיגוע דְקירה אתמול ליד צומֶת 'תפוח', המְחבל נֶעֱצַר

06:10: שְׂרֵפוֹת עֲנָק בקליפורניה, הוּכְרַז מַצַב חֵירוּם

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) ירד ל– 0.81

06:10: בירושלים מִתְקיים פסטיבל הקולנוע הבֵּין לְאומי ה-39

06:10: שִׂימוּ לב! השבוע  – שינויים בלוח הרַכָּבות בקַו חיפה תל אביב בְּשֶל עבודות

06:10: התַחזית: עד יום רביעי – עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!

רוסיה מְאַיֶימֶת להפסיק את פְּעילות הסוכנות היהודית במדינה

ראש הממשלה יאיר לפיד כִּינֵס אתמול דיון מיוחד כדי לדון באִיוּם של רוסיה להפסיק את פְּעילות הסוכנות היהודית במדינה. הרוסים מְאַיְימים להפסיק את פעילות הסוכנות היהודית ברוסיה בְּשֶל מה שהם מְכַנִים "הֲפָרוֹת לא מוּגְדָרוֹת של החוק הרוסי".

גוֹרֵם מְדיני שנָכַח בדיון אמר אתמול: "איש לא מֵבין באמת מה פוטין רוצה מֵאִיתָנוּ".

הלילה בּוּטְלה פעם נוסֶפֶת יְציאת המִשְלַחַת המִשְפָּטִית הישְׂרְאלית לרוסיה. זאת לאחר שחברֵי המִשלחת לא קיבלו אַשְרוֹת כניסה. המשלחת אֲמורה לְנַסוֹת לְשַכְנֵע את הרוסים לְאַפְשֵר את הֶמְשֵך פְּעילות הסוֹכְנות היְהודית במְדינה.

משרד החינוך: חסֵרים כ-6,000 מרים וגננות

משרד החינוך מַעֲרֵיך כי קַיָים מַחְסוֹר של כ-6,000 מורים וגננות – בעיקָר באֵזור המֶרכז. שרת החינוך יפעת שאשא ביטון אמרה אתמול כי "אנחנו בשִׂיאוֹ של מַשְבֵּר חָמוּר בכוחַ אָדָם שהִתְעַצֵם בשנים האחרונות ומְסַכֵּן את עֲתידָה של מַעֲרֶכֶת החינוך".

לפי הנְתונים שפִֹרסֵם אתמול משרד החינוך, חסרים במערכת 5,671 אנשי חינוך. המַחְסוֹר החָמוּר ביותר הוא בבתי הספר היְסודיים, שם חסרים 2,351 מורים. בחטיבות העֶליונות חסרים 1,245 מורים. בחינוך המְיוחָד חסרים 1,103 מורים, בחטיבות הביניים 855 ובגני הילדים חסרות 117 גננות.

חסרים 1,495 מְחַנְכֵי כיתות, 871 מורים לאנגלית, 352 מורים למתמטיקה ו-329 מורים ללשון עברית.

המַחְסוֹר הגדול ביותר באנשי החינוך הוא במחוז תל אביב, שם חסרים 1,847 מורים. במחוז המרכז  חסרים 1,642 מורים. בחינוך ההִתְיַישְבוּתִי חסרים 948 מורים, במחוז חיפה 457, במחוז ירושלים 305, במחוז דרום 340 ובמחוז צפון 132.