Browsing Archives

כ״א בתמוז תשפ״ב 20.07.22

רוּחַ צה"ל – הקוד האתי של צה"ל

רוּחַ צה"ל – הקוד האתי של צה"ל

ועכשיו גם: מַמְלַכְתִיוּת

צה"ל הודיע לאחרונה כי למִסְמך 'רוח צה״ל' יִתְוַוסֵף עֵרֶך יְסוֹד רביעי – ערך המַמְלַכְתִיוּת

"ממלכתיות היא עַמוּד שִדְרָה עֶרְכִּי השומר על תִפְקוּדו של צה״ל ועל אֵמוּן הציבור בצה״ל. חוֹבָתֵנו לְהָגֵן עליה ולְטַפֵּחַ אותה באוֹפֶן קָבוּעַ ושִיטָתִי ומתוך הִזְדַהוּת עֲמוקָה" אמר הרַמַטְכָּ"ל רא"ל אביב כוכבי.

רוח צה"ל

צבא ההגנה לישראל הוא צְבָאָה של מדינת ישראל. צה"ל פועל בִּכְפִיפוּת לרָשוּיוֹת השִלְטוֹן האֶזְרָחִי הדמוקרטי ולחוקֵי המדינה. מַטְרַת צה"ל היא לְהָגֵן על קיומה של מדינת ישראל ועל עַצְמָאוּתָה, ולְסַכֵּל מַאֲמַצֵי אוֹיֵב לְשַבֵּש את אורַח החיים התַקין בה.

חַיָילֵי צה"ל מחויבים להילחם, לְהַקְדיש את כל כוחותיהם, ואף לְחָרֵף את נַפְשָם להֲגָנַת מדינת ישראל, אֶזְרָחֶיהָ ותושָבֶיהָ.

חַיָילֵי צה"ל יִפעלו על פי עֶרְכֵי צה"ל ופְקוּדוֹתָיו, תוך שְמירה על חוקֵי המדינה וכְבוד האדם, וכיבוד עֲרָכֶיהָ של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

'רוח צה"ל' הוא תְעוּדַת הזֶהות העֶרְכִּית של צה"ל, הוא הקוד האתי של צה"ל, אשר ראוי שיַעֲמוֹד בִּיסוֹד הפעולות של כל חַיָיל וחַיֶילֶת בצה"ל, בשֵירוּת סָדִיר ובשֵירוּת מִילוּאים.

 

'רוח צה"ל' יוֹנֵק מארבעה מְקורות:

מָסוֹרֶת צה"ל ומוֹרֶשֶת הלְחימה שלו כצְבא ההגנה לישראל

מסורת מדינת ישראל על עֶקְרוֹנוֹתֶיהָ הדמוקרטיים, חוּקֶיה ומוֹסְדוֹתֶיהָ

מסורת העם היהודי לדְורוֹתָיו

עֶרְכֵי מוּסָר אוניברסליים המְבוּסָסים על ערך האָדם וכְבוֹדוֹ

 

עֶרְכֵי היְסוד:

הֲגָנַת המדינה, אֶזרחיה ותושָביה 

אַהֲבַת המולֶדֶת ונֶאֱמָנוּת למדינה

כְּבוֹד האָדָם 

מַמְלַכְתִיוּת

 

הערכים:

דְבֵקוּת במְשִׂימה וחֲתירה לנִיצָחוֹן 

אַחְרָיוּת

אֲמינות

דוגמה אישית

חַיֵי אדם 

טוֹהַר הנֶשֶק

מִקְצוֹעִיוּת

מִשְמַעַת

רעות

שליחות

 

צה"ל יַמשיך לַחרוט על דִגלו את עֲרָכָיו בכל מְשִׂימָה שֶאלֶיהָ יִידָרֵש, ויַנְחִיל ערכים אלה לחַייליו ומְפקדיו.

 

רוח צה"ל ויקיפדיה

בתמונה הראשונה: סמל צבא הגנה לישראל, כפי שעודכן ואויר ב-2022, ע"י Creating User:Matan2001, תחת רישיון

בתמונה השנייה: פתיחת פנקס "רוח צה״ל" המחולק לחיילי צה״ל, ע"י גל אורן – מסמך "רוח צה"ל", תחת רישיון

יום רביעי כ״א בתמוז תשפ״ב 20.07.22


06:10: פִּיגוּעַ דְקירה בירושלים אתמול: פלסטיני דָקַר נוסע באוטובוס בקו 137 ופָצַע אותו באוֹרַח בינוני, אֶזְרָח יָרָה במְחבל ופָצַע אותו באורַח קשה

06:10: כְּלִי טַיִס של חֵיל האֲוִויר תָקַף אתמול ברְצועת עזה בתְגובה לפְגיעת קָלִיעַ במוֹשב נְתיב העשרה

06:10: ראש הממשלה ושר הביטחון סִייְרו אתמול לאורך קַו הגְבול עם לבנון ונִפְגְשו עם מפקדֵי צה"ל באזור הצפון

06:10: הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי מְבקר במרוקו ונִפגש עם שר ההֲגנה ומְפקד הצבא 

06:10: שר הביטחון בני גנץ יוצא היום לִפְגישות בארה"ב

06:10: נְשיא רוסיה ונְשיא טורקיה מְקַיְימים פְגישת פִּסְגָה בטהרן עם מנהיגֵי איראן

06:10: גל חום קיצוני ושְׂרֵפות עֲנָק באירופה: בצרפת, ביוון, בפורטוגל, בספרד, באיטליה ובאנגליה

06:10: בבריטניה נִמְדְדוּ אתמול 40 מַעֲלוֹת צלזיוס ויותר

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) ירד ל– 0.85

06:10: שִׂימוּ לב! מיום ראשון למשך שבוע  – שינויים בלוח הרַכָּבות בקַו חיפה תל אביב בְּשֶל עבודות

06:10: התַחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובִפְנים הארץ

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!

אתמול: פִּיגוּעַ דְקירה בירושלים

מְחַבֵּל פלסטיני שנסע אתמול אחה"צ באוטובוס בצוֹמֶת רמות בירושלים דָָקַַר את אַחַד הנוסעים במַבְרֵג. הנוסע שנִדְקַר, בשנְות ה-40 לחייו, נִפְצַע באורַח בינוני. הנהג עצר את האוטובוס. צֶוֶות מד"א שהגיע למקום פינה את הפצוע לִיחידת הטְראומה בבית החולים שערֵי צֶדֶק בירושלים. לא נִשְקֶפֶת סַכָּנָה לחַיָיו.

אחד הנוסעים זרק אבן על המחבל. צַלם עִיתוֹנוּת שעבר במִקרֶה בצומת ונושֵׂא אֶקְדָח ברִישָיוֹן ירה במְחבל ופָצע אותו באורַח בינוני עד קשה.

מִפִּסְגָה לְפִסְגָה

נְשִׂיא רוסיה פוטין ונְשִׂיא טורקיה ארדואן הִגִיעו אתמול לאיראן כדי לְהִשְתַתֵף ב'פִסְגַת טהרן' – פסגה מְשוּלֶשֶת של מנהיגֵי רוסיה, טורקיה ואיראן. פוטין נפגש עם נְשיא איראן ראיסי ועם המַנְהיג העליון של איראן חמנאי. 

הפסגה מתקיימת פחות משבוע לאחר ביקורו של נְשיא ארה"ב במזרח התיכון ופסגת 9 המדינות העַרביות שהִתְקַיְימה בג'דה בסעודיה בהִשתתפותו.