Browsing Archives

י״ג בתמוז תשפ״ב 12.07.22

יום שלישי י״ג בתמוז תשפ״ב 12.07.22


06:10: נְשיא ארה"ב צָפוי לנחות בנתב"ג מחר אחה"צ

06:10: כוחות הביטָחון בכוֹנְנות לִקְראת ביקור ביידן באזור

06:10: שר הביטחון בני גנץ שׂוֹחַח אתמול בטלפון עם עבדאללה מלך ירדן בנושֵׂא חיזוק הקְשרים ושיתופֵי הפעולה הביטְחוניים בין שתי המדינות שתורמים ליַצִיבוּת האזור

06:10: החַשמל צפוי לְהִתְיַיקֵר ב-9.6% באוגוסט

06:10: אב טָבַע למָוֶות כשנכנס לים לְהַצִיל את בִּתוֹ

06:10: ספורטאים מ-60 מדינות מַגִיעִים לישראל לִקראת המכבייה שתִיפָּתַח ביום חמישי

06:10: משפט נתניהו: בבית המשפט המְחוזי בירושלים יִימָשְכו גם היום העֵדוּיוֹת בתיק 1,000 – 'תיק המַתָנות'

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההַדְבָּקָה (ה-R) ירד ל– 0.96

06:10: משרד הבריאות קורא לציבור לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סְגורים ובהִתְקַהֲלוּיוֹת

06:10: התַחזית: עלייה קלה בטמפרטורות

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!

טֶקֶס זיכָּרון להֲרוּגים באֲסוֹן גֶשֶר המַכַּבִּייָה

שלושה ימים לפני פְּתיחת המכבייה ה-21 נערך אתמול אֵירוע זִיכָּרון מרגש במקום שבו הִתְרַחֵש אסון גֶשֶר המכבייה לפני 25 שנים. באסון קִיפְּחו את חַיֵיהֶם 4 ספורטאים מהמשלחת האוסטרלית, ונפצעו 69.

באירוע הזיכרון נָכְחו 700 מִשתתפים, ביניהם חברי המשלחת האוסטרלית, שַגְריר אוסטרליה בישראל, שר התַרְבּוּת והספורט, ראש עיריית רמת גן, חברי הנהלת מכבי ובְכִירֵי המכבייה.

אב נכנס לים לְהַצִיל את בִּתוֹ – וטָבַע למָוֶות

סְגן מפקד כֶּלֶא 'אוֹפֶק', תוֹשַב יִרְכָּא בן 49 טָבַע למָוַות אתמול בחוף צפונית לנהרייה. הוא נכנס למים כדי לְחַלֵץ את בִּתו שהֵחֵלה לִטְבּוֹעַ – וטָבַע. הבת נִיצְלה ולא נזקקה לטיפול רְפואי. האב הוּבְהַל לבית החולים במַצָב אָנוּש אך כַּעבור זמן קצר נֶאֶלְצו הרופאים לִקְבּוֹעַ את מותו.

נועה קירל תְיַיצֵג את ישראל באירוויזיון 2023

הזמרת נועה קירל בת ה-21 נִבְחֲרה לְיַיצֵג את ישראל באירוויזיון 2023. קירל נבחרה מתוך 78 מועמָדים על ידי וַעֲדה מְיוחדת שהֵקים תַאֲגיד השידור הציבּוּרי 'כאן' לבחירת הנציג או הנציגה הישראלית לאירוויזיון.

בְּשֶל המִלחמה באוקראינה, עֲדַיִין לא ידוע היכן תֵיעָרֵך תַחֲרות האירוויזיון בשנה הבאה. כזכור, אוקראינה זָכְתָה בתחרות השנה, ומדינה שזוכה בתחרות מְאָרַחַת את התַחרות הבאה.