Browsing Archives

כ״ג בסיון תשפ״ב 22.06.22

יום רביעי כ״ג בסיון תשפ״ב 22.06.22


06:10: כאן שְבִיתָה: אין לימודים היום בגנֵי הילדים, בבתֵי הספר היְסודיים ובאולפנים בכל רחבֵי הארץ

06:10: הלימודים במוסְדות החינוך המְיוחד מתקיימים כרגיל

06:10: הַצָעַת החוק לפִיזוּר הכנסת ה-24 תוּבָא היום להַצְבָּעָה בכנסת

06:10: משרד החוץ: נְסיעתם של שר החוץ לפיד ומַנְכַּ"ל המשרד לטורקיה תִתקיים מחר כמְתוּכְנָן

06:10: עלייה במספר המִתְאַבְּדים בצה"ל: 11 חַיָילים וחַיָילות הִתְאַבְּדו מִתחילת השנה

06:10: השבוע – שְבוּע הספר העִברי

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההדבקה (ה-R) – 1.3

06:10: משרד הבריאות מַמְליץ לציבור לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סגורים ובהִתְקַהֲלויוֹת

06:10: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות, סִיכּוּי לגשם קל בצָפון ולאורך מישור החוף

המורים שוֹבְתים: אין היום לימודים

הִסתדרות המורים מַחריפה את העִיצוּמים: היום לא יִתְקַיְימו לימודים בכל הארץ בכל מוֹסְדות החינוך – בגני הילדים, בבתֵי הספר היְסודיים ובאולפנים.

במוסְדות החינוך המיוחָד יִתקיימו לימודים כרגיל.

בהִסתדרות המורים אומרים כי יַמשיכו בעיצומים עד שמשרד האוצר יַצִיע הַצָעָה קונקרטית. המורים אומרים כי נְציגיהם מוכָנים לשבת במַשָׂא ומַתָן "עד שיֵצֵא עשן לבן".

שינויים בתְנועה בלילות בכְביש 4

שִׂימוּ לב: כביש 4 יֵיחָסֵם בשְלושת השבועות הקְרובים בלילה שבין שלישי לרביעי ובלילה שבין רביעי לחמישי, בְּשֶל שִינוּעַ של מִטְעָן חורֵג מנְמַל אשדוד לתַחֲנַת הכוחַ עֲתידים בתל אביב. החֲסימה לְסֵירוּגִין של הכביש תָחֵל בלילות אלה ב-22:00 ותִסתיים ב-05:00.

22.06.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. בשעות הבוקר עֲדַיִין יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

 

שינויים בתְנועת הרַכָּבות באזור תל אביב והשרון

רַכֶּבֶת ישראל הודיעה כי בְּשֶל עבודות החִשְמוּל במְסילת הרַכֶּבֶת בין הרצליה לנתניה יחולו שינויים בתנועת הרכבות באזור תל אביב והשרון בסוף השבוע הקרוב ובסוף השבוע הבא. מיום חמישי ב-21:00 ועד לחִידוּש השֵירוּת במוצאי שבת תיסָגֵר תחנת הרצליה. הרכבות מירושלים ומבאר שבע יְסַיְימו את נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז. הרכבות בקו אשקלון-הרצליה דרך ראשון לציון יסיימו את נסיעתן בתחנת רעננה מערב.