Browsing Archives

כ׳ בסיון תשפ״ב 19.06.22

יום ראשון כ׳ בסיון תשפ״ב 19.06.22


06:10: הלימודים בכל הארץ מתחילים הבוקר ב-10:00 – גם באולפנים

06:10: הלימודים במוסְדות החינוך המְיוחד – כרגיל

06:10: רקטה נוֹרְתָה אל עוטף עזה בשבת לפנות בוקר

06:10: מַעֲרֶכֶת 'כִּיפַּת בַּרזל' הִצְליחה לְיָירֵט את הרקטה

06:10: בִּתְגוּבה לירי הרקטה: חֵיל הָאֲוִויר תָקַף מַטְרות חמאס ברְצועת עזה

06:10: גורְמי ביטָחון מַזהירים: חוּלְיוֹת טרור מִסְתוֹבְבות באיסטנבול ומְנַסוֹת לִפגוע בישְׂרְאלים 

06:10: אֲלָפים הִפגינו אתמול בתל אביב, בחיפה ובִמקומות רבים ברחבי הארץ בְּעד המֶמשלה

06:10: השבוע – שְבוּע הספר העִברי

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מזכ"ל נאט"ו: אנחנו חַיָיבים לְהִתְכּוֹנֵן לעובדה שהמִלחמה באוקראינה  עֲלוּלָה לְהִימָשֵך שָנים

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההדבקה (ה-R) – 1.31

06:10: בְּשֶל העלייה בתַחֲלוּאה בקורונה ובמספר החולים הקשים: משרד הבריאות מַמְליץ לציבור לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סגורים ובהִתְקַהֲלויוֹת

06:10: מֶזֶג הָאֲוִויר: גַל חום עובר על אירופה

06:10: התחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות

הלימודים מתחילים הבוקר ב-10:00 – גם באולפנים

הלימודים בגנֵי הילדים, בבתֵי ספר היְסודיים, בחֲטיבות הבֵּיניים ובאוּלפָּנים בכל הָאָרץ יָחלו הבוקר בשעה 10:00.
במוסְדות החינוך המְיוחד הלימודים יִתְקַיְימו כסִדְרָם.

'צֶבע אדום' בעוטף עזה

רקטה נוֹרְתה מרצועת עזה לשֶטח ישראל בשבת לפנות בוקר. אַזְעקוֹת 'צֶבע אדום' נִשְמְעו באשקלון וביִישובים בעוטף עזה.

מַעֲרֶכֶת 'כִּיפַּת ברזל' הִצליחה לְיָירֵט את הרקטה. לא היו נִפְגָעים ולא נִגְרַם נֵזֶק.

בִּתְגוּבה לירי הרקטה: חיל האוויר תָקַף מספר מַטָרוֹת של חמאס ברצועה.

בתוֹם הַעֲרָכַת מַצָב ביטְחונית שהִתְקיימה במוצ"ש הֶחליט שר הביטָחון בני גנץ לעצור את הַגְדָלַת מִכְסַת ההֶיתֵרים לצוֹרְכֵי עבודה ומִסחר לפלסטינים תושבֵי רְצועת עזה. המִכְסָה הוּגְדְלה בשבוע האחרון ב-2,000 הֶיתֵרים נוסָפים.

במעבר אֶרֶז צְפוּיִים לעבור היום כ-12,000 בַּעֲלֵי הֶיתֵר לעבודה בישראל.