Browsing Archives

י״ז בסיון תשפ״ב 16.06.22

יום חמישי י״ז בסיון תשפ״ב 16.06.22


06:10: היום ומחר: שְביתה בבתֵי החולים ובמִרְפָּאות במְחָאָה על אַלימות נגד צוותי רפואה

06:10: העִיצוּמים במערֶכֶת החינוך: הלימודים במְחוז תל אביב בגנֵי הילדים, בבתי הספר היְסודיים ובחֲטיבות הבֵּיניים יַתְחִילו הבוקר בשעה 10:00

06:10: החינוך המְיוחד במְחוז תל אביב יִפְעַל כְּסִדְרו

06:10: מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש מאי ב-0.6% ובשנה ב-4.1%

06:10: הדירות הִתְיַיקרו בחודשים מרץ-אפריל ב-0.9% ובשנה ב-15.4%

06:10: הלמ"ס: שְׂכַר הדירה התייקר בחודש מאי ב-0.2%

06:10: הבנק המֶרכזי של ארה"ב הֶעֱלָה את הריבית ב-0.75%

06:10: הסופר חתן פרס ישראל א"ב יהושע שהלך לעולָמו הוּבָא למְנוחות אתמול בבית העָלמין בעין כרמל

06:10: השבוע – שְבוּע הספר העברי

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מנהיגֵי גרמניה, צרפת ואיטליה צְפויים להגיע לקייב ולהִיפָּגֵש עם נשיא אוקראינה

06:10: אַזְהָרַת המַסָע לאיסטנבול –  בדַרְגָה הגְבוהה ביותר

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההדבקה (ה-R) – 1.46

06:10: בְּשֶל העלייה בתַחֲלוּאה בקורונה ובמספר החולים הקשים: משרד הבריאות מַמְליץ לציבור לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סגורים ובהִתְקַהֲלויוֹת

06:10: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות

הלימודים במְחוז תל אביב מתחילים הבוקר ב-10:00

הִסתדרות המורים הודיעה כי הלימודים בגנֵי הילדים, בבתֵי הספר היסודיים ובחֲטיבוֹת הבֵּיניים במְחוז תל אביב יָחֵלו הבוקר בשעה 10:00. זאת במְחָאָה על העִיכובים בגִיבּוּש הֶסְכם שָׂכָר לעובדֵי ההוראה. הלימודים בתיכונים ובמוסְדות החינוך המְיוחד יִתקיימו כרגיל.

הלימודים יוּשְבְּתוּ ביִישובים הבאים: תל אביב, פתח תקווה, אור יהודה, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, אזור, כפר שמריהו.

 

הדירות מַמשיכות להִתְיַיקֵר

הלִשכה המֶרכזית לסְטטיסטיקה פרסמה אתמול את מַדַד מְחירֵי הדירות. על פי הנְתונים: הדירות הִתְיַיקְרו בחודשים מרץ-אפריל ב-0.9%. השיעור השְנָתי –  15.4%. לראשונה מזה חודשים יש יְרידה בקֶצֶב עליית המחירים. 

שְׂכַר הדירה הִתְיַיקֵר בחודש מאי ב-0.2%.

16.06.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. בהרים ובפנים הארץ עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות.

שבת:

מעונן חלקית עד בהיר. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות בהרים.

 

המַדָד עלה במאי ב-0.6%

מַדַד המְחירים לצָרְכן עלה ב-0.6% בחודש מאי.

עליות מחירים בּוֹלְטות נִרְשְמו בסעיפים הבאים: הפירות הטריים שעלו ב-13.8%, ההלבשה וההנעלה שעלו ב- 2.2%, המזון שעלה ב- 0.9%, התַרְבות והבִּידוּר שעלו ב- 0.8%, התַחְבּוּרָה שעלתה ב- 0.5%.

יְרידות מחירים בולְטות נִרשמו בסְעיפֵי הירקות הטְריים שיָרדו ב- 0.7%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.8%. בשנֵיים עשר החודשים האחרונים (מאי 2022 לְעוּמַת מאי 2021) מדד המחירים לצרכן עלה ב- 4.1%.

 

 

הבנק המרכזי של ארה"ב העלה את הריבית ב-0.75%

הבנק המרכזי של ארצות הברית העלה את הריבית ב-0.75% כחלק מהמאמצים להתמודדות עם האינפלציה. זו העלאת הריבית החדה ביותר מאז 1994. במשך תקופה ארוכה עד לחודש מרץ האחרון, הריבית בארה"ב הייתה בשיעור אפסי. מאז היא עלתה בשלוש פעימות והגיעה עתה ל-1.75%.