Browsing Archives

ט״ז באייר תשפ״ב 17.05.22

זהירות, אש!

19 במאי – יום המוזיאונים בישראל

19 במאי – יום המוזיאונים בישראל

הכְּניסה חִינָם 

איגוד המוזיאונים ישראל שמח להזמין את הציבור ליהנות מיום המוזיאונים הבין לְאומי הנֶחְגָג מִדֵי שנה בישראל בל"ג בעומר.

האיגוד מציע ביום זה כניסה חינם למוזיאונים רבים ופעילויות נוספות בתַשְלוּם סִמְלִי.

לרְשימת המוזיאונים והפְּעילויות ביום המוזיאונים

הלֶחֶם צפוי לְהִתְיַיקֵר

הוַועֲדה המְפַקַחַת על מחירֵי הלֶחֶם האָחִיד, הלחם הלבן והחלות המליצה להוציא אותם מפיקוּחַ המדינה. התוצָאָה תהיה התייקרות של עֶשְׂרות אֲחוזים. גם אם שָׂרֵי הכַּלְכָּלָה והאוצָר לא יְקַבלו ההַמְלָצָה ולא יַחליטו על הֲסָרַת הפיקוח ממוצָרים אלה –  מחירֵי הלחם יעלו בְּשֶל עליית מַדַד המְחירים והתייקרות הקמח.

הוועדה דחתה הצעה להטיל פיקוח על לחם מקמח מלא. זאת לַמְרוֹת הטְענָה שהוּבְאה לפניה על כך שסוגֵי הלֶחֶם המְפוּקָחים לא טובים לבְּריאות ועֲשׂוּיים מקֶמַח לבן.

יום שלישי ט״ז באייר תשפ״ב 17.05.22


06:10: ירושלים: מאות פלסטינים הִתְפָּרְעוּ בהַלְוָויָה של תושב מִזרח ירושלים שנִפְצַע במְהוּמוֹת ברמדאן ומת שלשום

06:10: בהִתְפָּרְעוּיוֹת בהַלְוָויָה בירושלים: 6 שוטרים נִפְצְעו באורַח קל, 2 מהם פּוּנוּ לבית החולים, 13 פלסטינים פּוּנוּ לבית חולים, נֶעֶצְרו 15 חֲשוּדים בהִתְפָּרְעוּיוֹת

06:10: נִמְשֶכֶת הכּוֹנְנוּת הגְבוֹהה של כוחות הביטָחון

06:10: שָבוע שניים עשר של מִלחמה אַכְזָרית באוקראינה: אַלפֵי חַיָילים ואֶזְרָחים הֲרוגים בכל רַחֲבֵי אוקראינה, פְצוּעים ושְבוּיִים, יותר מ-6 מיליון פְּלִיטִים, הֶרֶג, הֶרֶס, מַשְבֵּר הומניטרי – ולא רואים את הסוף

06:10: החובה לַעֲרוך בְּדִיקַת קורונה בנתב"ג תְבוּטַל ב-20 במאי

06:10: במשרד הבריאות קוראים להורים לְחַסֵן את הילדים נגד נְגיף הפּוֹליוֹ המִתְפַּשֵט בישראל

06:10: התַחֲזית: עלייה קלה בטמפרטורות, טמפרטורות רגילות לעונה