Browsing Archives

כ״ז בניסן תשפ״ב 28.04.22

יום חמישי כ״ז בניסן תשפ״ב 28.04.22


06:10: ישראל מִתְיַיחֶדֶת היום עם זכר שישה מיליון הנִרְצָחים בשואה ומְחַבֶּקֶת את הניצולים החיים איתנו

06:10: בישראל חיים כיום כ-161,000 נִיצולֵי השואה

06:10: תשעה ניצולֵי השואה שחוּלְצוּ מהמִלחמה באוקראינה נָחֲתוּ אתמול בישראל

06:10: הבוקר ב-10:00 תִישָמַע צְפירַת דוּמִייָה בת שתי דקות

06:10: טִקְסֵי זיכָּרון יתקיימו היום ב'יד ושם', בכנסת, במוֹסְדות החינוך, במַחנות צה"ל, במוסְדות המדינה וביִישוּבים רבים

06:10: 'מִצְעַד החַיִים' יִצְעַד בצוהריים באושוויץ-בירקנאו בפולין

06:10: עצֶרֶת הנְעילה של יום הזיכָּרון לשואה ולגבורה תִתְקיים ב-20:00 בבית לוחֲמי הגטאות

06:10: הָרוֹעַ והשִׂנְאָה לא נִפְסָקים: עלייה גדולה במספר התַקְרִיוֹת האנטישמיוֹת בעולם נִרְשְמה ב-2021

06:10: נִמְשֶכֶת הכּוֹנְנוּת הגבוהה של כוחות הביטָחון בירושלים, בדרום, לאורֶך 'קַו התֶפֶר' ובכל רחבֵי המדינה 

06:10: מְתיחות גדולה בירושלים סְביב הר הבית

06:10: הָרוֹעַ לא נִפְסָק: המִלחמה האַכְזָרית באוקראינה נִמְשֶכֶת כבר 10 שָבועות. אַלפֵי חַיָילים ואֶזְרָחים הֲרוגים בכל רַחֲבֵי אוקראינה, פְצוּעים ושְבוּיִים, יותר מ-5 מיליון פְּלִיטִים, הֶרֶג, הֶרֶס, מַשְבֵּר הומניטרי – ולא רואים את הסוף

06:10: רוסיה הודיעה כי היא מפסיקה את אַסְפָּקַת הגז לפולין ולבולגריה

06:10: התַחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות 

28.04.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר עם ירידה קלה בטמפרטורות.

מחר:

תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות. ייעשה חם ויבש מהרגיל עד שְרָבִי בהרים ובפנים הארץ.

שבת: 

שרבי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בדרום ינשבו רוחות עֵרוֹת, ייעשה אָבִיך ואף יִיתָכְנו סוּפוֹת חול מקומיות. בְּמַהֲלַך היום יַחְדוֹר לאזורנו אוויר קריר יותר ולַח, הרוחות יתחזקו וייעשה אביך ברוב האזורים.

 

מִצְעַד החַיים חוזר לִצְעוֹד

מצעד החיים, אחד האֵירועים המרכזיים של יום הזיכָּרון לשואה ולגְבוּרה, יתקיים  היום בצוהריים במַחֲנֵה הריכּוּז אושוויץ-בירקנאו בפולין. זאת לאחר שלוש שנים שבהן המִצְעָד לא הִתְקיים בְּשֶל מַגֵפַת הקורונה. בְּעִקְבוֹת המִלחמה באוקראינה המִצְעָד יִתקיים השנה במַתְכּוֹנֶת מְצוּמְצֶמֶת. יִשְתַתְפו בו 2500 בני אדם מכ-25 מדינות.

את המצעד השנה יוֹבִילוּ שמונה שׂוֹרְדֵי שואה ולצִידָם יִצְעֲדו מִשְלָחוֹת שונות, ביניהן: מִשלחת פְּלִיטִים מאוקראינה; משלחת של הסוֹכְנות היְהודית, המוּרְכֶּבֶת מנִפְגְעֵי פעולות אנטישמיות, משלחות מגרמניה ואוסטריה, ועוד.

לָראשונה תִשְתַתֵף במִצְעָד מִשְלַחַת של 16 מוסלמים מרַחֲבי המזרח התיכון:  מלבנון, מבחריין, מסעודיה, מסוריה, מטורקיה, ממרוקו, וגם ערבים אזרחי ישראל ותושבי הרָשות הפלסטינית. 

 

נְשִׂיאַת הבונדסטאג – בטִקסֵי יום הזיכָּרון לשואָה ולגְבוּרה בישראל

נְשִׂיאַת הבונדסטאג הגרמני, בארבל באס, השתתפה אתמול בטִקְסֵי יום הזיכָּרון לשוֹאָה ולגְבוּרָה בכנסת וב'יד ושם'. היא קִייְמה פְּגישות עם יו"ר הכנסת ועם ראש הממשלה. 
הנשיאה חָתְמָה בספר האורחים של הכנסת וכתבה, בין השאר: "אני מַרְכִּינָה ראש בעֲנָוָוה בפני סִבְלָם הבִּלְתִי נִתְפָּס של קוֹרְבְּנוֹת הפְּשָעִים נגד האֱנוֹשוּת שבִּיצְעו הגרמנים. לִקְחֵי השואה מְחַיְיבִים אותנו לא לָתת מקום לאנטישמיות. אַחְרָיוּתָה של גרמניה לא הִסְתַיְימה. אנחנו עומְדים לצַד ישראל", כתבה האורַחַת.