Browsing Archives

ג׳ בניסן תשפ״ב 04.04.22

יום שני ג׳ בניסן תשפ״ב 04.04.22


06:10: כּוֹנְנוּת שִׂיא של כוחות הביטחון בחודש הרמדאן בירושלים, לאורך 'קַו התֶפֶר' ובכל רחבֵי המדינה

06:10: ירושלים: עֶשְׂרות צְעירים עַרְבים הִתְפָּרְעו אֶמֶש ליד שַעַר שְכם ויִידוּ אֲבָנים ובקבוקים על שוטרים

06:10: המִשטרה עָצרה עֲשרה חֲשודים בהִתְפָּרְעוּיוֹת ליד שַעַר שְכם

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט שׂוֹחַח אתמול בטלפון עם מלך ירדן עבדאללה השני

06:10: שִיפּוּר במַצָבו של מְפקד בימ"מ שנִפְצַע באוֹרַח קשה בקְרַב היְרִיוֹת עם המְחַבְּלים ליד ג'נין 

06:10: שָבוע שישי של מִלחמה אַכְזָרִית באירופה: אַלפֵי חיילים ואֶזְרָחים הֲרוגים בכל רַחֲבֵי אוקראינה, פְצוּעים ושְבוּיִים, מיליונֵי פְּלִיטִים, הֶרֶג, הֶרֶס, מַשְבֵּר הומניטרי

06:10: הצבא הרוסי עָזַב את אזור קייב

06:10: עדוּיוֹת ותְמונות קשות מאוקראינה על טֶבַח בעַיָירוֹת בוצ'ה ואירפין שמצפון-מערב לקייב

06:10: גינויים בעולם ובישראל לטֶבַח בבוצ'ה

06:10: רוסיה על הטֶבַח בבוצ'ה: זו פרובוקציה אוקראינית

06:10: ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן הִכְרִיז על נִיצָחוֹן בבְּחִירוֹת לפרלמנט שהִתקיימו אתמול 

06:10: מגֵפת הקורונה מִתְפַּשֶטֶת בישראל: אתמול אוּבְחֲנו כ-7,343 מְאוּמָתִים, מְקַדֵם ההדבקה ירד ל-0.98

06:10: במשרד הבריאות קוראים לציבור לְהִתְחַסֵן מפני מַגֵפַת הקורונה, לַעֲטוֹת מַסֵכות ולִשמור על ריחוּק חֶבְרָתִי

06:10: התַחזית: עלייה בטמפרטורות, חם ויבש עד שְרָבִי

 

כּוֹנְנוּת שִׂיא ומַעֲצָרים

כּוֹנְנוּת שִׂיא של כוחות הביטָחון בחודש הרמדאן בירושלים, לאורך 'קַו התֶפֶר', במֶרכְּזי הערים ובכל רחבֵי המדינה.

כוחות צה"ל ומָגָ"ב מַמשיכים במבצע 'שוֹבֵר גַלִים' – פְּשִיטוֹת ומַעֲצָרִים נגד יַעֲדֵי טרור ומְבוּקָשִים בשִטְחֵי יהודה ושומרון ובֶערים עַרביות בישראל.

עשרות צְעירים עַרְבים הִתְפָּרְעו אֶמֶש ליד שַעַר שכם. הצעירים יִידוּ אבנים ובקבוקים על שוטרים ועל עוֹבְרֵי אוֹרַח. שוטר נפצע קל. המשטרה עָצרה עשרה חֲשודים בהִתְפָּרְעוּיוֹת.

 

שִיפּוּר במַצָבו של המְפקד שנִפְצַע קשה בקְרַב היְריוֹת ליד ג'נין

שִיפּוּר חל אתמול במַצָבו של סְגַן-נִיצָב ש', קְצין היָמָ"מ שנִפְצַע באוֹרַח קשה בקְרַב היְרִיוֹת עם שלושת מְחַבְּלֵי הג'יהאד האיסלאמי ליד ג'נין. מבית החולים רמב"ם, שבו מְאוּשְפָּז הקָצין, נמסר אֶמֶש כי הוא הִתְעוֹרֵר ומְתַקְשֵר עם משפחתו. הוא הֵחֵל לנְשום בְּעַצְמו אולם עֲדַיִין נֶעֱזַר במְכונת הַנְשָמָה. הרופאים מַעֲריכים כי ש' צָפוּי לְהִשְתַחְרֵר מהמַחְלָקָה לטיפול נִמְרָץ בימים הקרובים.

שלושֶת הלוחמים האחרים שנִפצעו בקְרַב היְרִיוֹת כבר שוּחְרְרו מבית החולים.

04.04.22

היום:

בָּהִיר. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם ויבש מהרגיל עד שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ.

מחר:

מְעוּנָן. תחול עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות וייעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בצפון ובהרי המרכז.

 

ראש הממשלה שוחח בטלפון עם מלך ירדן

ראש הממשלה נפתלי בנט שׂוֹחַח אתמול בטלפון עם מלך ירדן עבדאללה השני, ובֵירַך אותו ואת העם בירדן לרגל חודש הרמדאן. השניים דנו בחשיבות שִיתוּף הפעולה בין שתי המדינות. 

המלך עבדאללה הִדְגִיש בפני ראש הממשלה את הצורֶך "להפסיק כל צַעַד שעָלוּל לִגְרוֹם לאַלִימוּת או להַסְלָמַת הסִכְסוּך בשְטָחים הפלסטיניים". הוא קרא להָקֵל על המִתְפַּלְלים המוסלמים את הגִישָה להר הבית.