Browsing Archives

כ״ט באדר א׳ תשפ״ב 02.03.22

יום שביעי של מלחמה באירופה

המלחמה באוקראינה נכנסת ליומה השביעי. השַיָירָה הארוכה של כוחות צבא רוסיים, שאורְכָּה 64 ק"מ, מִתקרבת לקייב. יְריות ופִיצוּצִים נִשמעים בקייב ובערים נוספות. רוסיה הִפציצה אתמול מהאוויר את מִגדל הטלוויזיה בקייב ופָגעה באתר ההַנְצָחָה בבאבי יאר. 5 בני אדם נֶהרגו. קְרָבות קשים והַפצְצָצות בעיר חרקיב. 

תוֹרִים ארוכים של מאות אלפי פְּלִיטִים, בהם בעיקר נשים וילדים, במַעַבְרי הגְבול לפולין ולשְכֵנוֹתיה של אוקראינה.

 

התגובות והסנקציות

נְשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הֵגִיב אתמול בחשבון הטוויטר שלו על הפְּגיעה של רוסיה באֲתַר הזיכרון בבאבי יאר. כך כתב: "מה הטַעַם בלְהגיד 'לְעוֹלָם לא שוב' במשך 80 שנה, אם העולם דוֹמֵם? לְפָחות חמישה הרוגים. ההיסטוריה חוזרת על עַצמה".

זלנסקי פנה לפרלמנט האירופי בבקשה לְהִצְטָרֵף לאיחוד האירופי, ואמר, בין השאר: "הוֹכִיחו שאתם איתנו, הוכיחו שלא תְוַותְרו עלינו והוֹכִיחוּ שאתם אָכן אירופים, וכך החיים יְנַצְחו את המָוֶות והאור יְנַצֵח את החושֶך".

נְשיא המועצה האירופית אמר שעל האיחוד לִבְחוֹן בִּרְצינות את הבקשה.

בנְאום השְנתי על מַצָב האוּמה אמר אתמול נְשיא ארה"ב: כוחות אמריקנים לא יִיכָּנסו לאוקראינה. עוד אמר: הדמוקרטיות יְנַצְחו את הדיקְטטורה. כשזה יִיגָמר – פוטין יהיה חַלָש יותר והעולם חָזָק יותר. הנָשיא הודיע כי ארה"ב תִסגור את המֶרְחב האֲוִוירי שלה לכל הטיסות הרוסיות.

מדינות, אִרגונים וחברות מַחְרִיפִים את הסנקציות הכַּלְכָּליות נגד רוסיה ונגד אוליגרכים רוסים המְקוֹרָבים לפוטין.

 

סִיוּע ישְׂרְאלי

מָטוס שלישי של סִיוּעַ הומניטרי יצא מישראל לאוקראינה.

משרד החוץ מְסַיֵיעַ לישְׂרְאלים במַעַבְרֵי הגְבול של אוקראינה. 

הסוכנות היהודית פתחה שש לִשְכוֹת עלייה במַעַבְרי הגְבול של אוקראינה עם פולין, מולדובה, רומניה והונגריה במַטָרָה לְסַיֵיע לגַלי העלייה הצְפויים לישראל.

יום רביעי כ״ט באדר א׳ תשפ״ב 02.03.22


06:10: יום שביעי של מלחמה באירופה

06:10: השַיָירָה הארוכָּה של כוחות צבא רוסיים, שאורְכָּה 64 ק"מ, מִתקרבת לקייב 

06:10: יְריות ופִיצוּצִים נִשמעים בקייב ובערים נוסָפות

06:10: רוסיה הִפְצִיצָה את מגדל הטלוויזיה בקייב ופָגְעָה באֲתַר ההַנְצָחָה בבאבי יאר

06:10: הַפְצָצוֹת וקְרָבוֹת בחרקיב

06:10: תוֹרִים ארוּכִּים של מאות אלפֵי פְּלִיטִים, בהם בעיקר נשים וילדים, במַעַבְרי הגְבול לפולין ולשְכֵנוֹתיה של אוקראינה

06:10: מדינות, אִרגונים וחֲבָרוֹת מַחְרִיפִים את הסנקציות הכַּלְכָּליות נגד רוסיה ונגד אוליגרכים רוסים המְקוֹרָבים לפוטין

06:10: ביידן בנְאום לאומה: כוחות אמריקנים לא יִיכָּנְסו לאוקראינה, אבל הדמוקרטיות ינצחו את הדיקטטורות. כשזה יִיגָמֵר – פוטין יהיה חַלָש יותר והעולם חָזָק יותר

06:10: הנשיא ביידן: ארה"ב תִסְגוֹר את המֶרְחָב האֲוִוירִי שלה לכל הטיסות הרוסיות

06:10: מָטוס שלישי של סִיוּעַ הומניטרי יצא מישראל לאוקראינה

06:10: משרד החוץ מְסַיֵיעַ לישְׂרְאלים במַעַבְרֵי הגבול של אוקראינה 

06:10: הסוכנות היהודית פתחה שש לִשְכוֹת עלייה במַעַבְרי הגְבול של אוקראינה עם פולין, מולדובה, רומניה והונגריה 

06:10: קנצלר גרמניה המְבקר בישראל, יְבקר היום ב'יד ושם' ויִיפָּגֵש עם ראש הממשלה

06:10: התחזית: עוד הִתְחַממות קלה, מהלילה – גשם

מערכת החדשון שולַחַת חִיבּוּק חם לקוראינו באוקראינה וברוסיה ולבני משפְּחותיהם בישראל.

לִיבֵּנו איתכם!

02.03.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תָחוּל עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. יחל לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון, ויִיתָכְנו סוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. לקראת הערב הרוחות יתחזקו.

מחר:

בצפון יֵרד גשם לִפְרָקִים מְלוּּוֶה בסופות רעמים יחידות. בחרמון צָפוּי שֶלֶג. במרכז יֵרד גשם מִדֵי פַּעַם. ינשבו רוחות עֵרוֹת, ובדרום ייתכן אוֹבֶך. תחול ירידה בטמפרטורות. בשעות הערב הגשמים יתמעטו והרוחות ייחלשו.

 

קנצלר גרמניה מבקר בישראל

קנצלר גרמניה אולף שולץ הִגִיע אתמול לביקור ראשון בישראל. הביקור מִתקיים לַמְרוֹת המִלחמה באוקראינה. שולץ קיצֵר את ביקורו משלושה ימים לימָמָה אחת. האורֵח יִיפָּגש עם ראש הממשלה נפתלי בנט ושר החוץ יאיר לפיד ויבקר ב"יַד וָשם".