Browsing Archives

כ״ח באדר א׳ תשפ״ב 01.03.22

מספרי הטלפון של נציגי משרד החוץ במעברי הגבול באוקראינה

משרד החוץ פרסם רשימה מעודכנת של מעברי הגבול באוקראינה שבהם מוצבים נציגיו:

מעבר הגבול שייני (Medyka/Sheiny) לפולין, מעבר הגבול קרקיבץ (Krakovetz) לפולין, מעבר הגבול אושגורוד (Uzhhorod/Vysne Nemescke) לסלובקיה, מעבר הגבול צ'ופ (Zahony/Chop) להונגריה, מעבר הגבול סירט (Siret) לרומניה, מעברי הגבול פאלאנקה (Palanca) לדרום מולדובה ומעבר הגבול מוגילב-פודילסקי (Mogilev-Podolskiy) לצפון מולדובה.

מהמשרד נמסר כי המיקום של הנציגים במעברי הגבול תלוי ומשתנה בהתאם למצב בשטח.

הינה מספרי הטלפון של צוותי משרד החוץ במעברי הגבול השונים:

פולין – 380677703536+ או 380677704216+

סלובקיה – 421908623342+

הונגריה – 36304542779+ או 36301607943+

רומניה -40755462041+

מולדובה – 37379176560+ 

יום שישי של מלחמה באירופה

המלחמה באוקראינה נכנסת ליומה השישי. הרוסים ממשיכים במִתְקָפָה על קייב, חרקיב וערים אחרות. השַיָירָה הארוכה של כוחות צבא רוסיים, שאורְכָּה 64 ק"מ, מִתקרבת לקייב ונמצאת הבוקר במרחק של כ-50 ק"מ מהעיר. 

תוֹרִים ארוכים של אלפי פְּלִיטִים, בהם בעיקר נשים וילדים נראים במַעַבְרי הגְבול לפולין ולשְכֵנוֹתיה של אוקראינה. אזרח ישראלי החי באוקראינה, שנִיסָה לברוח עם משפחתו למולדובה, נֶהֱרַג בדרך על ידי אנשי ביטָחון אוקראינים.

השִׂיחות בין רוסיה לאוקראינה שהֵחֵלו אתמול בשטח בלארוס הִסתיימו ללא תוצָאות. נְשיא אוקראינה מַאֲשִים את רוסיה בפִשְעֵי מלחמה.

התְגובות והסנקציות

האו"ם יַצְבִּיעַ היום על הַצָעַת הַחלטה המְגַנָה את הפְּלישה הרוסית לאוקראינה. ישראל צְפויה להצביע בעד הגִינוּי.

מדינות, ארגונים וחברות מַחְרִיפִים את העיצומים הכַּלְכָּליים נגד רוסיה ונגד אוליגרכים רוסים המְקוֹרָבים לפוטין. ארגוני ספורט ואיגוד השידור האירופי מַחְרִימִים את רוסיה. ארה"ב הודיעה ל-12 דיפלומטים רוסיים המשרתים באו"ם שעליהם לעזוב את המדינה. 

הסיוע לישראלים ולעולים:

משרד החוץ מְסַיֵיעַ לישְׂרְאלים במַעַבְרֵי הגבול של אוקראינה.

הסוכנות היהודית פתחה שש לִשְכוֹת עלייה במַעַבְרי הגְבול של אוקראינה עם פולין, מולדובה, רומניה והונגריה במַטָרָה לְסַיֵיע לגַלי העלייה הצְפויים לישראל.

יום שלישי כ״ח באדר א׳ תשפ״ב 01.03.22


06:10: יום שישי של מלחמה באירופה

06:10: השִׂיחות בין רוסיה לאוקראינה שהִתקיימו אתמול בשטח בלארוס הִסתיימו ללא תוצָאות

06:10: השַיָירָה הארוכה של כוחות צבא רוסיים, שאורְכָּה 64 ק"מ, מִתקרבת לקייב 

06:10: יְריות ופִיצוּצִים נִשמעים בקייב

06:10: מתקפה רוסית הלילה בחרקיב

06:10: נְשיא אוקראינה מַאֲשִים את רוסיה בפִשְעֵי מלחמה

06:10: תוֹרִים ארוכים של אלפי פְּלִיטִים, בהם בעיקר נשים וילדים, במַעַבְרי הגְבול לפולין ולשְכֵנוֹתיה של אוקראינה

06:10: אזרח ישראלי החי באוקראינה נֶהֱרַג על ידי אנשי ביטחון אוקראינים בדַרכּו מקייב למולדובה

06:10: מדינות, ארגונים וחברות מַחְרִיפִים את הסנקציות הכַּלְכָּליות נגד רוסיה ונגד אוליגרכים רוסים המְקוֹרָבים לפוטין

06:10: האו"ם יַצְבִּיעַ היום על הַצָעַת הַחלטה המְגַנָה את הפְּלישה הרוסית לאוקראינה

06:10: משרד החוץ מְסַיֵיעַ לישְׂרְאלים במַעַבְרֵי הגבול של אוקראינה 

06:10: הסוכנות היהודית פתחה שש לִשְכוֹת עלייה במַעַבְרי הגְבול של אוקראינה עם פולין, מולדובה, רומניה והונגריה במַטָרָה לְסַיֵיע לגַלי העלייה הצְפויים לישראל

06:10: הדֶלֶק הִתייקר הלילה בחצות

06:10: התחזית: עלייה בטמפרטורות

מערכת החדשון שולַחַת חִיבּוּק חם לקוראינו באוקראינה וברוסיה ולבני משפְּחותיהם בישראל.

לִיבֵּנו איתכם!

01.03.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תָחוּל עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. משעות הצוהריים יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון ויִיתָכְנו סוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. בלילה יִתְפַּשֵט הגשם למרכז, והרוחות יתחזקו בְּהַדְרָגָה.