Browsing Archives

י״ט באדר א׳ תשפ״ב 20.02.22

גוֹבֵר החֲשָש מפְּלישה רוסית לאוקראינה

גובֶרֶת המְתיחות בגְבול רוסיה אוקראינה ואיתה החֲשָש מפְּלישה רוסית קְרובה לאוקראינה.

גם אתמול אֵירְעוּ כ-2,000 אֵירוּעֵי יֶרִי והֲפָרות של הפסקת האש בגְבול בין רוסיה למזרח אוקראינה. פוטין ערך תרגיל צְבָאִי גדול. במערָב חושְשים שפוטין יַעֲשֶׂה פרובוקציות כדי לְתָרֵץ פְּלישה לאוקראינה.

הנָשִׂיא ביידן אומר כי פוטין עָלול לִפְלוֹש לאוקראינה בכל רגע. ראש ממשלת בריטניה אמר ברֵיאָיוֹן כי רוסיה מְתַכְנֶנֶת את המִלחמה הגדולה ביותר באירופה מאז 1945.

נְשיא אוקראינה נָאַם בוְועידת מינכן המִתקיימת ללא הִשְתַתְפוּת רוסיה.

 

 

יום ראשון י״ט באדר א׳ תשפ״ב 20.02.22


06:10: רוּחוֹת מִלְחָמָה באירופה: נִמְשֶכֶת המְתִיחוּת בין רוסיה למְדינות המַעֲרָב

06:10: אתמול: כ-2,000 הֲפָרוֹת של הפסקת האש בגְבול בין רוסיה למזרח אוקראינה

06:10: ביידן: פוטין עָלוּל לִפְלוש לאוקראינה בכל רגע

06:10: ראש ממשלת בריטניה: רוסיה מְתַכְנֶנֶת את המלחמה הגדולה ביותר באירופה מאז 1945

06:10: פוטין ערך תרגיל צְבָאִי גדול 

06:10: וְעידת הביטָחון במינכן מִתְקַיֶימֶת ללא הִשְתַתְפות רוסיה

06:10: שר הביטחון בני גנץ מְקיים פְּגישות עם מַנהיגים בְּמִסְגֶרֶת וְעידת מינכן

06:10: משרד החוץ קורא לישְׂרְאלים לָצֵאת מייד מאוקראינה

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחֲלוּאה בקורונה

06:10: ראש הממשלה יְקיים היום דיון בשינויים במִגְבְּלות הקורונה

06:10: התחזית: עלייה בטמפרטורות, עד הצוהריים יִיתָכֵן גשם קל במישור החוף 

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

20.02.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. עד לשעות הצוהריים עֲדַיִין יִיתָכְנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר במרכז ובדרום. בבוקר עדיין קיים חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי הדרום והמזרח. תָחוּל עלייה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות.

 

מְטַיְילים ושומְרים על הטֶבַע

כ-50 אלף מְטיילים פָּקְדו השבת את שְמוּרוֹת הטֶבַע והגנים הלְאומיים ברחבֵי הארץ, רבים  עברו בתַחֲנות המֵידָע שהוּצְבו ביְציאה למַסְלוּלֵי הפְּריחה במִסְגֶרֶת אֵירוּעֵי שְבוע שְמירת הטֶבע. מרָשוּת הטבע והגנים נִמסר כי האֲתָרִים המובִילים היו שְמורת הבניאס, קיסריה, שְמורת עין אפק, הגן הלאומי ירקון (תל אפק) ומגדל צדק.

רָשוּת הטבע והגנים מְצַיֶינֶת בכל שנה, לִקראת האביב, את שְבוע שְמירת הטבע. המַטָרָה: לְהַעֲלוֹת את המוּדָעוּת של הציבּוּר לחֲשיבות השְמירה על עֶרְכֵי הטבע ולַחֲשׂוֹף את הפעולות של הרָשות לשמירת ערכים אלה. גם השנה מִתְמַקֵד השבוע בפִרְחֵי הבַּר ובצְמחים בסַכָּנַת הַכְחָדָה. שְבוע שְמירת הטֶבע שנִפתח ביום חמישי יִימָשך עד סוף השבוע הבא, 26 בפברואר.