Browsing Archives

י״ד באדר א׳ תשפ״ב 15.02.22

רעש אדמה הורגש הערב בצפון ישראל

רעידת אדמה הורגשה בצפון הארץ לפני פחות משעה. התקבלו דיווחים של תושבים שהרגישו את הרעידה בבית שאן, עפולה, אור עקיבא, נוף הגליל, עמק יזרעאל ועמק הירדן. המכון הגיאולוגי עדכן כי רעידת האדמה הייתה בעוצמה של 3.5. מוקד הרעש היה בשטח ירדן, 15 ק"מ צפונית-מזרחית לבית שאן. 

יום שלישי י״ד באדר א׳ תשפ״ב 15.02.22


06:30: רוּחוֹת מלחמה באירופה: נִמְשֶכֶת המְתִיחוּת בין רוסיה למְדינות המַעֲרָב 

06:30: רוסיה: פָּנֵינוּ לא למלחמה

06:30: באוקראינה מְנַסִים להרגיע את ההיסטריה

06:30: ארה"ב הִצִיעה לאוקראינה הַלְוָואָה של עד מיליארד דולר

06:30: ארצות הברית תַעֲבִיר את השגרירות שלה מקייב הבירה לעיר לבוב שבמַעֲרב המדינה

06:30: מַחלקת המדינה של ארצות הברית קראה לאזרְחי המדינה לעזוב מייד את בלארוס

06:30: ראש הממשלה נפתלי בנט יצא אתמול לביקור רִשמי בבחריין

06:30: גם אתמול: פְּצועים ועֲצורים בעִימוּתים בין יהודים וערבים בשְכוּנַת שייח ג'ראח בירושלים

מגֵפת הקורונה

06:30: נִמְשֶכֶת היְרידה בתַחֲלוּאה באומיקרון

06:30: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל -0.72

06:30: המוּמְחים מַזהירים מפני אֲוִוירַת 'סוף קורס': לא 'תַם הטֶקֶס'!

06:30: אתמול אוּבְחֲנו כ-31 אלף נִדְבָּקים חדשים, אך מַעֲרִיכִים כי מספר המְאומָתים גדול יותר, 1,010 חולים במַצָב קשה, 248 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:30: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 9,624

06:30: 4.455 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:30: 698,419 ישְׂרְאלים קיבְּלו את המָנָה הרביעית

06:30: התחזית: טִפְטוּף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

15.02.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. עד שעות הצוהריים בצפון ובמרכז עֲדַיִין יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.

 

בנט מבקר בבחריין

ראש הממשלה נפתלי בנט יצא אתמול לביקור של יְמָמָה בבחריין. זהו ביקור רִשְמִי ראשון של ראש ממשלה ישְׂרְאלי במדינה. בְּמַהֲלַך הביקור בנט יִיפָּגֵש עם מלך בחריין ועם יוֹרֵש העֶצֶר וראש ממשלת בחריין. הם צְפוּיִים לָדוּן בהִידוּק הקֶשֶר בין המדינות ובקִידוּם השלום באזוֹר. בנט יִיפָּגש גם עם שרים ועם נְציגֵי הקְהילה היהודית במַמְלָכָה