Browsing Archives

ח׳ בשבט תשפ״ב 10.01.22

אורה הֶרצוג הלכה לעולמה

אורה הרצוג, רַעיָיתו של הנשיא השישי חיים הרצוג ואימם של נשיא המדינה יצחק הרצוג ושל שגריר ישראל בארה"ב מייק הרצוג, הלכה לעולָמה בגיל 97. הרצוג יָיסְדָה את 'המועצה לישראל יפה' ושימְשה מנכ"לית המועצה לתַרבות ולאוֹמנות

יום שני ח׳ בשבט תשפ״ב 10.01.22


06:10: נִמְשֶכֶת העלייה המַדְאיגה בתַחֲלוּאָה בקורונה בעולם ובישראל

06:10: עֶשְׂרות אַלְפֵי יִשְׂרְאלים שוהִים בבידוד, כיתות רבות רֵיקוֹת כִּמְעַט מִתלמידים

06:10: משרד החינוך מתחיל לְחַלֵק בבָתֵי הספר ובגנים עֶרְכותֹ בְּדיקות אנטיגן 

06:10: בקרוב: עֶרְכוֹת בְּדיקה בֵּיתיות יִימָכְרו גם ברִשְתוֹת השִיווּק

06:10: בַּעֲלֵי עֲסָקִים דורשים מהממשלה סִיוּעַ לעֲסָקים שנִפְגְעו

06:10: תַייָרים מְחוּסָנים יכולים להיכנס לישראל ולשְהוֹת בבִידוד עד קבלת תשובה שְלילית לבדיקה שיַעֲשו בנתב"ג

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-17,521 נִדְבָּקים חדשים, 203 חולים במַצָב קשה, כ-60% מִתוֹכָם אינם מְחוּסנים, 52 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,269

06:10: 4.334 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: תַחֲזִית מֶזֶג האֲוויר: ירידה קלה בטמפרטורות

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת

גלובוס הזָהָב ל'סיפור הפַּרְבָרִים'

הסרט 'סיפור הפַּרְבָרים' בבימויו של סטיבן ספילברג זָכָה בגלובוס הזהב בקטגוריית הסרט המוזיקלי הטוב ביותר. הסרט הוא עִיבּוּד קולנועי שני למַחֲזֶמֶר של ליאונרד ברנשטיין וסטיבן סונדהיים. 

הסרט 'כוחו של הכלב' זכה בגלובוס הזהב בקטגוריית סרט הדרמה הטוב ביותר. 'היוֹרְשים' זָכְתָה בקטגוריית סִדרת הדרמה הטובה ביותר בטלוויזיה.

 

הערה: האקדמיה ללשון העברית מעדיפה את הכתיב פרוָורִים, אך מאשרת גם את הכתיב פרברים.

 

19 הֲרוּגים בשְׂרֵפָה בניו יורק

19 בנֵי אדם, בהם תִשְעה ילדים, נִסְפּוּ אתמול בשְׂרֵפה שפָּרְצָה בבניין מְגורים ברוֹבַע ברונקס בניו יורק. עֶשְׂרות בני אדם נִפְגְעו מהאש ומשְאִיפַת עָשָן. כ-200 כַּבָּאִים הִגִיעו לבִנְיָין והִצְלִיחוּ לְהִשְתַלֵט על האש. מֵחֲקִירַת המִקְרה עולה כי הסיבה לשְׂרֵפָה היא הִתְלַקְחוּת של מְפַזֵר חום