Browsing Archives

א׳ בשבט תשפ״ב 03.01.22

יום שני א׳ בשבט תשפ״ב 03.01.22


06:10: דְאגה גדולה בעולם ובישראל מהַהִתפשטות המְהירה של האומיקרון

06:10: משרד הבריאות אִישֵר חיסון רביעי לבני 60 ומעלה ולצְווָתים רְפוּאיים

06:10: תוֹרִים אֲרוּכִּים מאוד במִתְחֲמֵי בדיקות הקורונה

06:10: משרד הבריאות צָפוּי לְשַנוֹת את מְדיניות הבְּדיקות והבִּידודִים

06:10: תוֹצָאות רִאשוֹנִיוֹת של מֶחְקָר בביה"ח שיבא מַרְאוֹת: החיסון הרביעי בָּטוּחַ

הקורונה בישראל – תמונת מַצָב

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל עלה ל: 1.84

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-4,374 נִדְבָּקים חדשים, 114 חולים במַצָב קשה, רוּבָּם אינם מְחוּסָנים, 35 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה: 8,244

06:10: 4.254 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: תַחֲזִית מֶזֶג האֲוויר: עד הצהריים – גְשמים מְקומיים ברוב אזורי הארץ

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת

אוּשַר חיסון רביעי בישראל

מַנְכַּ"ל משרד הבריאות הֶחליט אתמול לְאַשֵר מַתַן מָנָה רביעית של החיסון בישראל. המנה הרְביעית תִינָתֵן רק לבני 60 ומעלה ולצְוָותיִם הרְפואיים. המנה הרביעית תִינָתן בִּתְנַאי שחָלְפו ארבעה חודשים ממועֵד קַבָּלַת המנה השלישית של החיסון.

קופות החולים הודיעו כי יָחֵלוּ לְחַסֵן הָחֵל מהיום.

תוצָאוֹת רִאשוֹנִיותֹ של מֶחְקָר הנֶעֱרָך בביה"ח שיבא מְלַמְדוֹת כי החיסון הרביעי בָּטוּחַ.

הָאקרים פָּרְצוּ לָאֲתַר האינטרנט של ה'ג'רוזלם פוסט' ולחשבון הטוויטר של 'מעריב'

פַּצְחָנִים איראנים פָּרְצו הלילה לאֲתַר האינטרנט של העיתון בשָׂפָה האנגלית 'ג'רוזלם פוסט' ולחשבון הטוויטר של העיתון 'מעריב'. 

הפְּריצה הִתְרַחֲשה ביום השנה השני לחִיסוּלוֹ של סולימאני.

 

03.01.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. בְּמַהֲלַך הבוקר יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בעיקר במרכז ובדרום, בנחלי הדרום עֲדַיִין קַייָם חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת. הטמפרטורות יהיו רגילות לעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. בצפון ובמרכז יֵרד גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר.

 

 

הזמן לא עוצר מִלֶכֶת…

הזמן לא עוצר מִלֶכֶת…
השעון של יפו חזר לְתַקְתֵק

מִגְדַל השעון ביפו הוא אחד מסימָנֵי ההֶיכֵּר של העיר. הוא הוקַם בשנת 1903 לכבוד יוֹבֵל 25 שנות כְּהוּנָתוֹ של הסולטאן העות'מאני עבדול חמיד השני. ברֹאש הִמגדל שני שְעונים ופַעֲמוֹן המְצַלְצֵל פַּעמיים בשעה. על שם המגדל נקראה הכִּיכָּר שבה הוא נמצא – כִּיכַּר השעון.

במשך ארבעה חודשים עמד השעון מלֶכֶת בְּשֶל תַקָלָה שטובֵי השָעָנים בישראל לא הִצליחו לְתַקֵן.
לאחרונה הִצליחו לְאַתֵר את השָעָנִית סוזנה קאופמן (60), שָעָנית בעלת שם עולָמי המִתְמַחָה בשְעונים עַתִיקִים.
בשבוע שעבר היא עלתה לגובה של 28 מטרים ותיקנה את התקלה בשעון. כשירדה מהמגדל התקבלה במְחִיאוֹת כַּפַּיִים. השעון חזר לְתַקְתֵק. ב-31 בדצמבר בחֲצות צלצל השעון תְרֵיסָר פְּעמים לכבוד תחילתה של שנת 2022.

 

בתמונה למעלה: העיר תל אביב יפו. בצילום, כיכר השעון ביפו 2008. MOSHE MILNER (לע"מ)

בתמונה למטה: סוזן קאופמן ליד מגדל השעון, לאחר שתיקנה אותו