Browsing Archives

כ״ט בטבת תשפ״ב 02.01.22

יום ראשון כ״ט בטבת תשפ״ב 02.01.22


06:10: העולם נִפְרַד משנת 2021 וקיבל את פְּנֵי שנת 2022 בדְאגה גדולה מהַהִתפשטות המְהירה של מגֵפת הקורונה

06:10: במְדינות רבות, בהן ישראל, נֶעֶרְכו מְסיבות וחֲגיגות הֲמוֹנִיוֹת לַמְרוֹת המִגְבָּלות

06:10: חמאס שִיגֵר אתמול בבוקר שני טילים לים, מול חופֵי תל אביב

06:10: בִּתְגובה לִירִי הרקטות: צה"ל תָקַף הלילה מַטָרוֹת ברְצוּעָה

06:10: הדֶלֶק הוּזַל הלילה באגורה לליטר

הקורונה בישראל – תמונת מַצָב

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל: 1.76

06:10: תורים אֲרוּכִּים במִתְחֲמֵי בדיקות הקורונה

06:10: בסוף השבוע אוּבְחֲנו כ-8,170 נִדְבָּקים חדשים, 101 חולים במַצָב קשה, רוּבָּם אינם מְחוּסָנים, 27 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה: 8,244

06:10: 4.240 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: תַחֲזִית מֶזֶג האֲוויר: גְשמים מְקומיים ברוב אזורי הארץ

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת

הלילה: צה"ל תָקַף ברְצועה

דובר צה"ל מסר כי מְטוֹסים ומַסוֹקֵי קְרָב תָקְפו הלילה מַטָרוֹת במִתְחַם ליִיצוּר רקטות של חמאס, וכי טַנקים תָקְפוּ עֲמָדוֹת צְבָאִיוֹת של האִרְגוּן בגְבול רְצועת עזה. זאת בתְגוּבה לִירִי הרקטות לְעֵבֶר גוש דן בשבת.

02.01.22

היום:

יוסיף להיות מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. עֲדַיִין צְפוּיִים גשמים מקומיים מִדי פַּעַם ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. משעות הערב הגשם יתחזק מהצפון ועד לנגב וילווה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. קַייָם חֲשָש קל משִיטְפוֹנוֹת בנחלי הדרום והמזרח.

מחר:

יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בעיקר במרכז ובדרום ויִיתָכְנו סופות רעמים יחידות. בנחלי הדרום והמזרח עֲדַיִין קיים חשש קל משיטפונות. בְּמַהֲלַך היום הגשמים יתמעטו בְּהַדְרָגָה.

 

בישראל בסוף 2021: 9.449 מיליון תושבים

בישראל בסוף 2021: 9.449 מיליון תושבים

25 אלף עולים עלו ב-2021

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על אוכלוסיית ישראל בסוף שנת 2021.

ב-31 בדצמבר 2021 חיים בישראל כ-9.449 מיליון תושבים.

6.982 מיליון הם יהודים (73.9% מכלל האוכלוסייה), 1.995 מיליון – ערבים (21.1%) ו-472 אלף – אחרים (5.0%).

במהלך שנת 2021 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-1.7%. 83% מהגידול נבע מריבוי טבעי, ו-17% – ממאזן ההגירה הבין-לאומית.

במהלך השנה נולדו כ-184 אלף תינוקות.

במהלך שנת 2021 נכנסו לישראל כ-25 אלף עולים חדשים ועוד כ-9,000 מהגרים אחרים (אזרחים עולים ואנשים שהיגרו במסגרת חוק הכניסה).

 

בתמונה: עלייה לישראל. בצילום, עולים חדשים מארה"ב, בשדה התעופה בן גוריון. 2007 MILNER MOSHE לע"מ

אתמול: שני טילים מֵעזה לים מול חוֹפֵי תל אביב

הֵדֵי פִּיצוּצים נִשְמְעו אתמול בבוקר בגוש דן. דובר צה"ל מָסַר כי זוֹהוּ שני שיגוּרים מֵרְצועת עזה לים התיכון והם נפלו מול חוֹפֵי גוש דן. עוד נִמסר כי בהֶתְאֵם למְדיניות, לא הוּפְעֲלָה הַתְרָעָה ולא בּוּצְעו ייֵרוּטים. החמאס טוען כי השיגור נגרם בְּשֶל מֶזֶג האֲוויר החורְפִּי.