Browsing Archives

כ׳ בטבת תשפ״ב 24.12.21

יום שישי כ' בטבת תשפ"ב 24.12.21


07:10: נִמְשֶכֶת הדְאגה בעולם ובישראל מההִתְפַּשטות המְהירה של זַן האומיקרון

07:10: בעולם מְבַטְלים או מַגְבִּילים את חֲגיגות חג המוֹלָד וסוף השנה

07:10: בישראל נערכים למַתַן  מנה רביעית של החיסון לבני 60 ומעלה ולצִוְותֵי הרפואה

07:10: ה-FDA אישר את השימוש בתרופה לקורונה של חברת מרק

07:10: מד"א מַפְעיל מִתְחֲמֵי חיסונים בקַניונים

07:10: מקדם ההדבקה (ה-R)  בישראל עלה ל: 1.34

07:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,420 נִדבקים חדשים, 81 חולים במַצָב קשה, 38 מִתוכָם מוּנְשָמים

07:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,241

07:10: 4.182 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

07:10: התחלואה בשַפַּעַת מתרחבת

07:10: נְשִׂיא המדינה יצחק הרצוג בֵּירַך את האפיפיור לרגל חג המולד

07:10: מילת השנה שהישראלים בחרו לרגל יום העברית שחל אתמול: טִרְלוּל

07:10: התחזית: קר מהרגיל בעונה, גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד צפון הנגב

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת

 

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

פרשת השבוע: פרשת שְׁמוֹת 

הדלקת נרות: ירושלים 16:05; תל אביב 16:22; חיפה 16:23; באר שבע 16:26

מוצאי שבת: ירושלים 17:22; תל אביב 17:23; חיפה: 17:21; באר שבע 17:25