Browsing Archives

י״ח בטבת תשפ״ב 22.12.21

יום רביעי י״ח בטבת תשפ״ב 22.12.21


06:10: הסופָה 'כרמל': גם אתמול – כַּמויות גדולות של גשם, עצים קָרְסוּ, הֲצָפוֹת

06:10: מִפְלַס הכינרת עלה אתמול בסנטימטר

06:10: בנק ישראל הִשִיק מַטְבֵּעַ חדש של 5 שקלים

06:10: הנָשיא הרצוג נִפגש אתמול עם היועֵץ לביטָחון לְאומי של ארה"ב ג'ייק סאליבן המְבקר בישראל 

06:10: 35 טַיָיסים ו-4 טַיָיסות מְסיימים היום את קורס הטַיִס

06:10: החשמל צָפוי לְהִתְיַיקֵר בחודש פברואר

06:10: השבוע מְצַיְינים את שְבוע השָׂפָה העברית

06:10: התחזית: קר מהרגיל בעונה, גשם בצָפון ובמרכז, שֶלֶג בחֶרמון

 מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת הדְאגה בעולם ובישראל מההִתְפַּשטות המְהירה של זַן האומיקרון

06:10: בעולם מְבַטְלים או מַגְבִּילים את חֲגיגות חג המוֹלָד וסוף השנה

06:10: צֶוֶות הטיפול במַגפות מַמליץ על מנה רביעית של חיסון לבני 60 ומעלה ולצִוְותֵי הרפואה

06:10: קבינט הקורונה הֶחליט לְהַרְחיב את התו הירוק והסָגול בחנויות ובקַניונים

06:10: הקבינט הֶחליט: לימודים בזום בערים אדומות וכְתומות שבהן שיעור הילדים המְחוסנים קטן מ-70%

06:10: מיום ראשון – 50% מהעובדים בשֵירוּת הציבורי יַעַבְדו מהבית

06:10: רְשימת המְדינות האדומות מִתְרַחֶבֶת

06:10: מד"א יַפְעיל מִתְחֲמֵי חיסונים בקַניונים

06:10: מקרה ראשון של מוות מאומיקרון בישראל: חולה בן 65 עם מחלות רֶקַע שלא קיבל את מְנת הבוסטר

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,323 נִדבקים חדשים, 82 חולים במַצָב קשה, 40 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: עד אתמול אוּמְתו בישראל 341 חולים בזן האומיקרון, חֲשָד למאות נוספים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,232

06:10: מקדם ההדבקה (ה-R) בישראל עלה ל-1.28

06:10: 4.170 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: רק אֲחוזים לא גְבוהים מהילדים הִתחסנו עַד כֹּה

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת

 

22.12.21

היום:

גשם לִפְרָקִים בעיקר בצפון ובמישור החוף, מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת בעיקר בחוף. קַייָם חֲשָש קל לשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה וים המלח. בחרמון עדיין צָפוּי שֶלֶג. קר מהרגיל בעוֹנָה.

מחר:

מְעוּנָן, צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון ובמרכז. עדיין קר מהרגיל בעונה.

 

 

גל חמישי, מנה רביעית של חיסון

צֶוֶות המוּמְחים לטיפול במגֵפות במשרד הבריאות (הצט"מ) הִמְלִיץ אמש על מַתַן מָנה רביעית של חיסון נגד קורונה למְבוגרים מעל גיל 60 ולצְוָותים רְפואיים. מַנְכַּ"ל משרד הבריאות הוא שיַחליט בנושא. 

ממַטֵה ההַסברה למַאֲבָק בנְגיף הקורונה נִמסר: "חברֵי צֶוֶות הטיפול במגֵפות מַמליצים על מַתַן מנה רביעית לבנֵי 60 ומעלה ומְדוּכאֵי חיסון, ובִתְנַאי שעברו ארבעה חודשים מהמנה השלישית; על מנה רְביעית לעובדי מַערכת הבריאות, ובִתְנַאי שעברו ארבעה חודשים מהמנה השלישית; ולְהַקדים מַתַן מנה שלישית לשלושה חודשים לאחר מנה שנייה, בִּמקום חמישה חודשים, כחֵלק מההֵיעָרְכות לגל החמישי".

ירוק, סגול, זום

קבינט הקורונה אִישֵר אמש את מִתְוֵוה החינוך וּלְפִיו לימוד פיזי בערים אדומות בכיתות א'-י"ב, ובערים כתומות בכיתות ז'-י"ב, יִתְקיים רק אם באותן ערים יהיו 70% מְחוּסָנִים. אם שיעור ההִתחסנות יהיה נָמוך מ-70% – הלְמידה תֵיעָרך בזום. המִתְוֶוה יָחוּל על כיתות ז'-י"ב מיום ראשון. על כיתות א'-ו' הוא יחול בעוד כחודש.

הקבינט אִישֵר את הַרְחָבַת התו הירוק והסגול בחנויות ובקַניונים. 

הטובים והטובות לטַיִס

הטובים והטובות לטַיִס

השמיים הם הגְבול

היום יִצְעֲדו 35 טַיָיסים ו-4 טַיָיסות חדשים על רַחֲבַת המִסְדָרים בבְסיס חֵיל הָאֲוִויר חצרים ויקבלו את כַּנְפֵי הטַיִס.

26 שנים לאחר שהקורס היוֹקְרָתי נִפתח לנשים: 70 נשים סִייְמוּ אותו בהצלחה. מתוך 70 בּוֹגְרות הקורס עַד כֹּה – 6 סִיימו במְגָמַת הקְרָב. המספר הגבוה ביותר של טַיָיסות נִרשם במְגָמַת נַוָוטוֹת הקְרָב – 29. 12 סִיימו במְגָמת מַסוֹקִים, 8 סיימו כנַוָוטוֹת תוֹבָלָה, 8 כמְכוֹנְנוֹת (מְהַנְדְסוֹת טיסה) ו-7 כטַייסות תובָלה.

טַיֶיסת הקרב הראשונה בצה"ל היא רוני צוקרמן, נֶכְדָתָם של יצחק (אנטק) צוקרמן וצביה לובטקין – ממַנְהִיגֵי המֶרֶד בגטו ורשה.

GEFEN YA'ACOV: לע"מ

 

בתמונה למעלה: טקס סיום קורס טיס בבסיס חיל האוויר בחצרים, במעמד נשיא המדינה שמעון פרס וראש הממשלה בנימין נתניהו 2013. בצילום: השלכת הכובעים המסורתית לאוויר. Amos Ben Gershom לע"מ

בתמונה למטה: טייסת קרב ראשונה בצה"ל סג"מ רוני, בטקס סיום קורס טייס בחצרים. 2001, הצילום: GEFEN YA'ACOV, לע"מ