Browsing Archives

ט׳ בטבת תשפ״ב 13.12.21

יום שני ט׳ בטבת תשפ״ב 13.12.21


06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט יצא אתמול לביקור רִשְמִי ראשון באיחוד האמירויות 

06:10: נְשׂיא ארה"ב ג'ו ביידן הִכְרִיז על 'אָסוֹן פדרלי חָמוּר' בקנטקי לאחר סופות הטורנדו שהִכּוּ במדינה בסוף השבוע 

06:10: שָׂרַת החינוך פִּיטְרָה את מַנְכַּ"ל המשרד

06:10: החל מהיום: בני משפחתו של נתניהו אינם זַכָּאִים לאבטחה על חשבון המדינה

06:10: מיס הודו היא מיס יוניברס לשנת 2021

06:10: התחזית: חם ויבש מהרגיל בעונה

מגֵפת הקורונה

06:10: מוּמְחים באוניברסיטה העברית: ישראל בְּרֵאשיתו של גַל חמישי

06:10: משרד הבריאות הֶחליט: אנגליה ודנמרק – מדינות אֲדומות

06:10: בישראל הִתְגַלו עַד כֹּה 67 נִדְבָּקים בזַן האומיקרון, חֲשָש לעֶשְׂרוֹת נִדְבָּקִים נוסָפים

06:10: 13 מהחולים בזן האומיקרון אינם מְחוּסָנים 

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-325 נִדבקים חדשים, 94 חולים במַצָב קשה, 47 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,216

06:10: 4.125 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: רק 10% מהילדים התחסנו עד כה

06:10: מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים

13.12.21

היום:

מְעוּנָן. יִיתָכְנו טִפְטוּפים מקומיים. הטמפרטורות עֲדַיִין גבוהות מהרגיל בעוֹנָה. בהרי הצפון יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות עֵרוֹת.

מחר:

צָפוּי גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף. לקראת הצוהריים הגשם יתחזק ויִתְפַּשֵט לנגב וילווה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. קַייָם חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי המזרח. הטמפרטורות יֵרדו.

 

בנט מבקר באיחוד האמירויות

ראש הממשלה נפתלי בנט הִמְרִיא אתמול לביקור באיחוד האמירויות. זהו ביקור רִשמי ראשון של ראש ממשלה ישְׂרְאלי באיחוד האמירויות. ראש הממשלה צפוי להִיפָּגֵש היום עם יוֹרֵש העֶצֶר, השייח מוחמד בן זאיד. ראש הממשלה צפוי לחזור לארץ היום.

מהיום – שרה, יאיר ואבנר נתניהו אינם זַכָּאים לאַבְטָחָה של שַבַּ"כּ

ועדת השרים לענייני שַבַּ"כּ הֶחליטה כי האַבטחה על בני משפחתו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו תִסְתַיֵים היום, חצי שנה לאחר סיום תַפקידו. זאת בְּהֶתְאֵם לחַווֹת הדַעַת של כְּלַל גורְמֵי הביטָחון שהוּצְגוּ בדיון. הוַועדה דָחֲתָה את בקשתו של נתניהו לְהַאֲרִיך את האַבטחה על בני משפחתו.

על פי הנְהָלים הקַייָמים במדינת ישראל ראש ממשלה המְסיים את תַפקידו זַכָּאי לאַבְטָחָה של שַבַּ"כּ במשך שנים אחדות. האַבְטָחָה כּולֶלֶת מכונית ונהג.

בני משפחתו של ראש ממשלה לשעבר אינם זַכָּאים לאַבְטָחָה על חשבון המדינה.

2021: 27 אלף עולים הִגִיעו לישראל

שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה הִצִיגה בוְועידה השנְתית של אִרגון הקהילות הישְׂרְאליות באמריקה (IAC) המתקיימת בפלורידה נתונים על העלייה לישראל השנה. מהנתונים עולה כי עד סוף שנת 2021 צְפויים להגיע לישראל 27 אלף עולים חדשים – זאת בְּהַשְוָואָה ל-22 אלף העולים שהִגִיעו ארצה בשנה שעברה.

השנה חל גידול של כ-30 אחוזים בעלייה מכל רחבי העולם: גידול של כ-50 אחוזים בעלייה מאמריקה הלטינית. יותר מ-800 עולים עלו מארגנטינה ויותר מ -500 מברזיל; גידול של 35 אחוזים בעלייה מארה"ב, משם עלו קרוב ל-4,000 עולים; גידול של כ-40 אחוזים במספר העולים מצרפת, משם עלו כ-3,380 עולים חדשים.

כ-7,000 עולים צפויים להגיע מרוסיה וכ-2,800 מאוקראינה.

מספר העולים שהגיעו לישראל בשנת 2021 זֵהֶה למספרם בשנת 2016. בשנת 2017 עלו 29 אלף עולים חדשים. ב-2018 – 30 אלף. בשנת 2019 הגיעו לישראל 35 אלף עולים.