Browsing Archives

א׳ בטבת תשפ״ב 05.12.21

פִּיגוּעַ דְקירה במזרח ירושלים

מְחַבֵּל פלסטיני דָקַר אתמול צעיר חֲרֵדִי ליד שַעַר שְכם במזרח ירושלים ופצע אותו באוֹרַח בֵּינוני. המְחבל ניסה לִדְקור גם לוחֵם של מִשְמַר הגְבול. הלוחֵם ולוחֶמֶת של מִשמר הגְבול יָרו במְחבל והָרְגו אותו.

יום ראשון א' בטבת תשפ"ב 05.12.21


06:10: ארה"ב: סֶבֶב השיחות עם איראן הִסתיים כי איראן לא מִתְנַהֶגֶת ברְצינות בנושא חידוש ההֶסְכֵּם

06:10: פִּיגוּעַ דְקירה בירושלים: מְחבל דָקַר אתמול צָעיר ליד שַעַר שְכם ופָצַע אותו באורַח בֵּינוני, לוחֵם ולוחֶמֶת של מִשמר הגְבול הָרגו את המְחבל

06:10: ראש המוֹסָד דוד ברנֵעַ יוצא הלילה לשיחות בוושינגטון

06:10: 9 בנֵי אדם נֶהֶרְגו בתְאונות דרכים בסוף השבוע

06:10: היום מְצַיְינים את יום המִתְנַדֵב הבֵּין לְאוּמי

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות, מהצוהריים – גשם מקומי בצפון ובמרכז

מגֵפת הקורונה

06:10: עֲדַיִין לא ברור אם הזַן החדש עָמיד לחיסונים

06:10: בישראל הִתְגַלו עַד כֹּה 7 נִדְבָּקים בזַן האומיקרון, חֲשָש לעֶשְׂרוֹת נִדְבָּקִים נוסָפים

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה בישראל (ה-R) ירד ל-0.98

06:10: בסוף השבוע אוּבְחֲנו כ-600 נִדבקים חדשים, 111 חולים במַצָב קשה, 64 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,199

06:10: 4.095 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-670 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים

היום מדליקים נר שמיני של חנוכה

התמונה: באדיבות תיק תק +

05.12.21

היום:

מעונן חלקית עם ירידה של הטמפרטורות. ינשבו רוחות ערות. ייעשה אביך בדרום ואולי גם במרכז. משעות הצהריים יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, מלווים בסופות רעמים יחידות. 

מחר:

מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהרים יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות לקראת ערב.

כ-100 אלף מְטיילים פָּקְדוּ בשבת את שְמוּרוֹת הטֶבַע והגנים הלְאומיים

כ-100 אלף מְטיילים פָּקדו בשבת את שְמוּרוֹת הטֶבע והגנים הלְאומיים ברחבי הארץ. מֵרָשות הטֶבע והגנים נִמסר כי האֲתָרים המובילים היו הגן הלאומי ירקון (תל אפק), שְמורת עין גדי, קיסריה, שְמורת עין אפק ואפולוניה.