Browsing Archives

כ׳ בכסלו תשפ״ב 24.11.21

יום רביעי כ׳ בכסלו תשפ״ב 24.11.21


06:10: סוריה: ישראל תָקְפָה הלילה באזור חומס

06:10: נְשִׂיא המדינה יצחק הרצוג נִפגש אתמול בבריטניה עם ראש המֶמשלה בוריס ג'ונסון

06:10: שר הביטחון בני גנץ יצא לביקור רִשְמִי של יומיים במרוקו

06:10: שְכַר החיילים יוּעֲלֶה ב-50% בחודש ינואר

06:10: הכנסת אישְרה הַעֲלָאָה של מס הרְכִישָה על דירה שניייה ויותר

06:10: יַחֲסֵי ישראל-פולין: משרד החוץ מַחזיר לוורשה את המְמוּנָה על השַגרירות, שהוּחְזְרָה לארץ לְהִתְיַיעֲצוּיוֹת בחודש אוגוסט

מַגֵפַת הקורונה

06:10: מִבְצַע חִיסוּן הילדים הֵחֵל

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל עלה ל-1.09

06:10: מוּמְחים: יש סימנים ראשונים לגל חדש 

06:10: נכון לעַכְשָיו – אֵירוּעֵי חנוכה מִתְקַיְימים כרגיל, על פי הַגְבָּלוֹת התו הירוק

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-711 נִדבקים חדשים בקורונה, 128 חולים במַצָב קשה, 82 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,178

06:10: 4.056 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-670 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: התחזית: עד יום שישי – בלי שינוי בטמפרטורות

זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות ברֶכֶב בִּנְסִיעָה בכְבישים בֵּין עירוניים גם בשעות היום

 

שְׂכַר החיילים יוּעֲלֶה ב-2022

שר האוצר אביגדור ליברמן ושר הביטחון בני גנץ הֶחליטו לְהַעֲלות את שְׂכַר חיילי צה"ל ב-50% הָחל ממַשְׂכּוֹרֶת ינואר 2022. ההחלטה הִתְקבלה בתֵיאוּם עם הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי וזָכְתה לבִרְכַּת ראש הממשלה.

דְמֵי הקיום של כְּלַל הלוחֲמים יוּעֲלוּ לסכום של כ-2,463 שקלים. דְמֵי הקיום של לוחמי החוֹֹד יוּעֲלוּ בשנה השלישית לְכִ-3,048 שקלים. דְמֵי הקיום של תומְכֵי הלחימה יוּעֲלו לִכְ-1,793 שקלים ודְמֵי הקיום של החיילים העוֹרְפִּייִם יוּעֲלו לִכְ-1,235 שקלים. 

דוגמה אישית

ראש הממשלה נפתלי בנט לִיוָוה אתמול את בנו בן התשע דוד לחיסון נגד הקורונה בסְניף קופת החולים בהרצליה. "אני קורא לכל הורי ישראל לבוא ולחסן את הילדים – זה בטוח ושומר על הילדים", אמר אבא של דוד וראש הממשלה.