Browsing Archives

ד׳ בכסלו תשפ״ב 08.11.21

יום שני ד' בכסלו תשפ"ב 08.11.21


06:10: סְגַנית נְשִׂיא ארה"ב: הנָשִׂיא ואני מְחוּיָבים לַחֲלוּטין למַאֲבָק נגד האנטישמיות

06:10: משרד החוץ הֶחְלִיט להחזיר הביתה מאתיופיה את הדיפלומטים הישְׂרְאלים 

06:10: היום יִתקיים דִיון בנושֵׂא הַעֲלָאַת המַמְתִינִים לעלייה באתיופיה 

06:10: הג'ודאית המֵדליסטית האולימפית יעל ארד נִבְחֲרה לתפקיד יו"ר הוַועד האולימפי הישְׂרְאלי

06:10: תרגיל צְבָאִי גדול מִתקיים היום ומחר ביהודה ושומרון

מגפת הקורונה:

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: באירופה – עֲלִייָה בתַחלוּאה

06:10: ההַחְלָטָה בנושֵׂא חיסון הילדים בישראל תִתְקַבֵּל השבוע

06:10: חֶברת פייזר: התְרופה שפִּיתַחְנו נגד קורונה מַפְחִיתָה ב-89% את הסיכון לאִשְפּוּז או למָוֶות במְבוגרים

06:10: משרד הבריאות פנה לחברת פייזר בבקשה לקבל את הנְתוּנים על התְרוּפָה החדשה 

06:10: ארה"ב פותַחַת את שְעָרֶיהָ לתַיָירים, במִגְבָּלוֹת

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-305 נִדבקים חדשים, 167 חולים במַצָב קשה, 107 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,122

06:10: יותר מ-3.990 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במַצָב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו

06:10: התַחזית: חם מהרגיל לעונה ויבש

זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות ברֶכֶב בְנְסִיעָה בכְבישים בין עירוניים גם בשעות היום

היום ומחר: תַרגיל צְבָאִי ביהודה ושומרון

היום ומחר מִתְקַיים תרגיל צְבָאִי באזור יהודה ושומרון. בְּמִסְגֶרֶת התַרגיל תוּרְגַש תְנועה עֵרָה של כוחות הבִּיטָחון וכלֵי רֶכֶב, יִישָמְעוּ הֵדֵי פִּיצוּצִים באזור ויוּצְבוּ מַחְסוֹמִים בכמה דְרכים. מִדוֹבֵר צה"ל נִמסר כי התרגיל תוּכְנַן מֵרֹאש במִסְגֶרֶת תוכְנית האִימוּנִים לשְנת 2021.

תלמידים והורים הפגינו נגד אלימות

מאות בנֵי נוער והורים מראשון לציון הִתְאַסְפו בסוף השבוע מול בֵּיתו של תלמיד כיתה ח' בעיר שהוּכָּה והוּשְפַּל על ידי תלמידים מבית סִפרו במִסְדְרוֹן חֲטִיבַת הבֵּיניים. "דַי לאַלִימוּת, מפסיקים לִשְתוֹק!", קָראו. הם הֵגִיבוּ לסִרְטוֹן שהוּפַץ בסוף השבוע, שבו נִראו תלמידים מַכִּים ומַשְפִּילִים את הנער במסְדְרון בית הספר, בליווי קְריאות גְנַאי ולעֵינֵי נוכְחים רבים. על פי הנראה בִסרטון איש מהם לא נֶחְלַץ לְעֶזְרָתו. אתמול הִתְקַיימָה בעיר צְעָדָה למְניעַת חֲרָמוֹת ואַלִימות ברְשָתות החֶברתיות. הִשתתפו בה תלמידים, חברי הַנְהָגַת ההורים, ראש העיר ואנשֵי חינוּך.