Browsing Archives

כ״ט במרחשוון תשפ״ב 04.11.21

יום חמישי כ"ט בחשון תשפ"ב 04.11.21


06:10: הכנסת אישְרה לִפְנות בוקר את תַקְצִיב המדינה לשְנת 2021

06:10: היום תַצְביִּעַ הכנסת על תַקְציב 2022 ועל חוק ההֶסְדֵרים

06:10: הסנאט האמריקני אישֵר את מִינוּיוֹ של טום ניידס לתַפקיד שַגְרִיר ארה"ב בישראל

06:10: היום לפני 26 שנה, ב-4 בנובמבר 1995, נִרְצַח בישראל ראש המֶמשלה יצחק  רבין

06:10: היום מְצַיְינים את חג הסיגְד של יהודֵי אתיופיה

06:10: הִסְתַיֵים תַרְגיל העוֹרֶף

06:10: התַחזית לסוף השבוע: הִתְחַמְמוּת

06:10: זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות בְנְסִיעָה ברֶכֶב גם בשעות היום בכְבישים בין עירוניים

מגֵפַת הקורונה 

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: במשרד הבריאות יתקיים היום ב-15:00 דיון פתוח לציבור בנושא חיסוּן הילדים ואחריו תתקבל ההחלטה

06:10: ישראל פְּתוחה לתַיָירים, במִגְבָּלות

06:10: מ-15 בנובמבר יוכלו להיכָּנס לישראל גם תַיָירים שחוּסְנו בחיסוּן הרוסי ספוטניק, במִגְבָּלות

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-457 נִדבקים חדשים, 194 חולים במַצָב קשה, 118 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,109

06:10: יותר מ-3.970 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא התחסנו

הכנסת אישְרה את תַקְצִיב 2021

אחרי שנתיים בלי תַקְציבמְליאת הכנסת אישְרה לפנות בוקר בקְריאה שְנייה ושְלישית את תַקְצִיב המדינה לשנת 2021. 61 חברי כנסת הִצְבִּיעוּ בְּעַד התַקְצִיב, 59 הִתְנַגְדוּ. לא היו נִמְנָעִים

זה החוק השלישי שהכנסת אישְרה מבין חֲמֶשֵת חוקֵי התַקציב שעליהם עורֶכֶת הכנסת הַצְבָּעָה. היום ומחר צְפוּיָה המְלִיאָה להַמשיך בהַצְבָּעָה המָרָתוֹנִית ולְאַשֵר את חוק ההֶסְדֵרים ואת התַקְציב לשנת 2022.

 

היום: דיון פתוח בנושֵׂא חיסון הילדים נגד קורונה

צֶוֶות הטיפול במגֵפות (צט"מ) של משרד הבריאות יְקַיֵים היום דיון פתוח לציבור בנושֵׂא מַתַן חיסוּנֵי קורונה לילדים בני 11-5 בישראל. הדיון יתקיים היום בשעה 15:00 וישודַר בשידור חי בעמודי משרד הבריאות ברְשָתות החֶברתיות.

הדיון יִכְלוֹל את הַצָגַת הנושא והנְתוּנים על ידי מוּמְחים וחֶבְרַת פייזר וכן מַעֲנֶה לשאלות שיַעֲלו מהציבור ושמיעת עֲמָדוֹת שונות. הַמְלָצַת הוַועֲדָה לא תִתְקַבֵּל בדיון הפתוח אלא אחריו.  

 

 

04.11.21

היום:

בָּהִיר בדרך כלל. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות. משעות הצוהריים ינשבו רוחות צפוניות עֵרוֹת לאורך מישור החוף.

מחר:

בהיר. תחול עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל ויבש ברוב האֲזוֹרִים. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז, ומשעות הצוהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

שבת:

בהיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש ברוב האזורים. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז, ומשעות הצוהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.