Browsing Archives

כ״ח במרחשוון תשפ״ב 03.11.21

לָרִאשונה: פְּגישה של ראש מֶמְשֶלֶת ישראל עם יורֵש העֶצֶר של בחריין

ראש המֶמְשָלָה נפתלי בנט קִייֵם גם אתמול פגישות עם מַנְהִיגֵי עוֹלָם בגלזגו. ראש הממשלה נִפגש לָרִאשוֹנה עם יוֹרֵש העֶצֶר של בחריין. בנט נִפגש גם עם ראש מֶמְשֶלֶת בריטניה ועם ראש מֶמְשֶלֶת הודו שהִזְמִין אותו לביקור באַרְצוֹ.

יום רביעי כ"ח בחשון תשפ"ב 03.11.21


06:10: סוריה: ישראל תָקְפָה הלילה ליד דמֶשֶׂק 

06:10: מנהיגֵי העולָם הִתְחַיְיבו בגלזגו לַעֲצור את תַהֲלִיך כְּרִיתַת היְעָרוֹת עד שנת 2030

06:10: פְּגישות בגלזגו: ראש הממשלה נפתלי בנט נִפגש אתמול לָרִאשונה עם יורֵש העֶצֶר של בחריין 

06:10: בנט נִפגש אֶתמול עם ראש מֶמשֶלֶת הודו שהִזְמִין אותו לביקור באַרְצוֹ

06:10: במְליאַת הכנסת נמשך הדִיוּן המָרָתוֹנִי על תַקְצִיב המדינה

06:10: אַלְפֵי אנשי ימִין הִפְגִינו אתמול בכיכַּר הבימה בתל אביב נגד הממשלה ונגד תַקְצִיב המדינה

06:10: בכיכַּר רבין בתל אביב נֶעֶרְכָה אתמול עצֶרֶת קטנה לזִכְרוֹ של ראש הממשלה שנִרְצַח במקום

06:10: מְבַקר המדינה: ישראל לא עֲרוּכָה למִתְקְפוֹת סייבר

06:10: תַרְגיל העוֹרֶף: היום יִישָמְעו אַזְעָקוֹת ברַחבֵי הארץ

06:10: הערב ומחר מְצַיְינים את חג הסיגְד של יהודֵי אתיופיה

06:10: התחזית: טמפרטורות גְבוֹהוֹת מהרגיל לעונה

06:10: זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות בְנסִיעָה ברֶכֶב גם בשעות היום בכְבישים בין עירוניים

מגֵפַת הקורונה 

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: הרָשוּיוֹת בארה"ב אישְרו סופִית את חיסונֵי חֶברת פייזר נגד קורונה לילדים בני חמש עד 11

06:10: במשרד הבריאות נֶעֱרָכִים לחיסוּן הילדים 

06:10: ישראל פתוחה לתַיָירים, במִגְבָּלות

06:10: מ-15 בנובמבר יוכלו להיכָּנס לישראל גם תַיָירים שחוּסְנו בחיסוּן הרוסי ספוטניק, במִגְבָּלות

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-394 נִדבקים חדשים, 207 חולים במַצָב קשה, 119 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: כ-80 עובדים זָרים מסין העובדים בצָפון נִדְבְּקו בקורונה, חֶלְקָם מְחוּסָנים בחיסון הסיני 

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,106

06:10: יותר מ-3.964 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא התחסנו

03.11.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות. בשעות הבוקר יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל במישור החוף.

מחר:

בָּהִיר בדרך כלל. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות. משעות הצוהריים ינשבו רוחות צפוניות עֵרוֹת לאורך מישור החוף.

 

 

מְבַקֵר המְדינה מַזְהיר: ישראל לא עֲרוּכָה למִתְקְפוֹת סייבר

בכֶנֶס אילת לעִיתונות הִתְייַחס אתמול מְבקר המדינה מתניהו אנגלמן למִתְקְפוֹת הסייבר האחרונות שאֵירעו בישראל, בהן המִתְקָפָה נגד אֲתַר הלהטַ"בִּים 'אַטְרָף' ונגד בית החולים הלִל יפה בחדרה. המבקר אמר כי "ישראל לא עֲרוּכָה למִתְקְפות סייבר". אנגלמן הֵביא נְתונים מסֶקֶר של הלמ"ס מ-2019: "אנחנו רואים שיש 245 אלף עֲבֵירות בתְחוּם הסייבר. שיימינג, הַטְרָדוֹת מיניות, פְּרִיצוֹת ועוד. 87% מהאנשים כְּלָל לא מִתְלוֹנְנִים" אמר ודִיווַח כי משְׂרָדו עורך עַתָה ביקורֶת מול גורמֵי אֲכִיפַת החוק במַטָרָה לִבְדוק אם הם עֲרוּכִים לְטַפֵּל בנושֵׂא.