Browsing Archives

י״ט במרחשוון תשפ״ב 25.10.21

מִתְחִילַת 2021: 300 הֲרוּגִים בתְאוּנוֹת דְרָכִים בישראל

השבוע מְצַיְינים בישראל את שְבוע הבְּטיחוּת בדְרָכים. מנְתוּנים שפִּרְסְמה עֲמוּתַת 'אור יָרוק' לשינוי תַרְבּוּת הנְהיגה בישראל עולה כי מִתְחילת השנה נֶהֶרְגו בישראל בתְאוּנוֹת דְרכים 300 בנֵי אדם. 78 מההֲרוּגים היו הוֹלְכֵי רֶגֶל ומַרְבִּיתָם (33) מֵעל גיל 65. 78 בני אדם נֶהֶרְגו בתְאוּנוֹת שמְעוֹרָב בהן רֶכֶב כָּבֵד ו-49 מהקוֹרְבָּנוֹת היו נֶהָגִים צעירים. 76 מההֲרוגים היו רוֹכְבֵי אוֹפַנוֹעים, 15 רוכְבֵי אוֹפַנַיִים וקורקינטים חַשְמליים ו-10 רוכבֵי אוֹפַנַיים רגילים.

אל תַגִידוּ: לי זה לא יִקְרֶה! סְעוּ בִּזְהִירוּת! 

יום שני י"ט בחשון תשפ"ב 25.10.21


06:10: דִיווּח בסוריה: ישראל תָקְפָה הלילה ליד קוניטרה

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט מָסַר לממשלה דִיווּח על פְּגישָתו עם הנָשיא פוטין בסוצ'י

06:10: הממשלה אִישְרָה תוכנית חוֹמֶש לפִיתוחַ כַּלְכָּלִי חֶבְרָתי של המִגְזָר הערְבי, בתַקְצִיב של 30 מיליארד שקלים

06:10: השבוע מְצַיְינים בישראל את שְבוע הבְּטִיחוּת בדְרָכים

06:10: מִתְחילת 2021: 300 הֲרוּגִים בתְאוּנוֹת דְרכים בישראל

06:10: התַחזית: טמפרטורות רגילות בעונה

מגֵפַת הקורונה 

06:10: ה-FDA יָדוּן מחר באישוּר החיסון של פייזר לשימוש בקֶרֶב ילדים בני 11-5 

06:10: מוּמְחֵי ה-FDA: החיסוּן של פייזר יעיל לשימוש בקרב ילדים ואיננו מְסוּכָּן

06:10: הממשלה תַקְצֶה ב-2022 תַקציב של 10 מיליארד שקלים לטיפול בגלֵי קורונה עֲתִידִייִם, בתִקְוָוה שלא יַגִיעו

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: בישראל הִתְגַלו עד כה נִדְבָּקִים אֲחָדים בתַת הזַן הֶחדש של הדֶלתא AY4.2 

06:10: עֲדַיִין לא יָדוע אם הזַן החדש מִדַבֵּק יותר או מְסוּכָּן יותר

06:10: מאתמול – מִתְוֵוה הכיתה הירוקה חל גם בערים צְהובות וגם בגני הילדים

06:10: הקבינט צָפוּי להחליט על פְּתיחת השמיים לתַיָירים הָחֵל מ-1 בנובמבר, במִגְבָּלוֹת

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-481 נִדבקים חדשים, 284 חולים במַצָב קשה, 148 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,049

06:10: יותר מ-3.901 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

הבוקר: תַרְגִיל בביה"ח לניאדו

הבוקר בין השעות 9:00 ל-12:00 יִתְקַיֵים תרגיל המְדַמֶה אֵירוּעַ רַב נִפְגָעִים בבית החולים לניאדו בנתניה. בְּמַהֲלַך התַרגיל תוּרְגַש תְנוּעָה עֵרָה של צְוָותִים רְפוּאִייִם ולוגיסטיים וצִוְותֵי כוחות הבִּיטָחון. כל מַחְלְקוֹת בית החולים, המְכוֹנים ומִרְפְּאוֹת החוץ יַמְשיכו לָתֵת שֵירוּת למְטוּפָּלים

שְׂדֵה תְעוּפָה בין לאומי לא יוּקַם בעֵמק יזרְעאל

הממשלה הֶחליטה אתמול פה אחד לְבַטֵל הַחלטת ממשלה משנת 2014 על הֲקָמַת שְׂדֵה תְעוּפה בֵּין לְאוּמי נוסָף לנתב"ג ברָמַת דוד שבעמק יזרְעאל. ההַחלטה באה לאחר שכבר הוּשְקְעוּ 35 מיליון שְקלים במִימוּש ההחלטה הקודֶמֶת.

בישיבת הממשלה הוחלט אתמול לְהָקים צֶוֶות שיִבְחַן מֵחדש את האלטרנטיבות השונות להֲקָמַת שָׂדֶה בין לְאומי נוסָף בישראל. בצֶוֶות יהיו חברים נְציגים ממשְׂרְדי התַחבורה, ראש הממשלה, האוצָר, הביטָחון ורָשות מְקרקעֵי ישראל. הצֶוֶות אמור לְגַבֵּש את מַסְקנְותָֹיו בתוך תשעה חודשים. 

הֲכִי יפה

נועה כוכבא, בת 22 מבנֵי עֲטָרוֹת, זָכְתָה אתמול בתוֹאַר מַלכַּת היופי של ישראל. היא תְיַיצֵג את ישראל בתַחֲרוּת מיס יוניברס 2021 שתִתְקַיֵים לָראשונה בישראל – באילת.

המלכה שֵירְתָה בצה"ל כמְפַקֶדֶת בקורס חובְשים והיא חולֶמֶת להיות רוֹפְאַת ילדים. אם תַגְשִים את החֲלוֹם אפשר יהיה לומר עליה: גם יפה וגם רופְאה.

איזה יום היום?

איזה יום היום?

תָלוּי את מי שואלים

לַשאלה, איזה יום היום? – יש כמה תְשובות. אחת מהן היא שהיום הוא יום הפסטה הבֵּין לְאומי

הינה כמה נְתוּנים מְעניינים על פסטות:

היִשְׂרְאלי צוֹרֵך כ-4 ק"ג פסטה בִּמְמוּצָע בשנה. האיטלקי צורך בממוצע 28 ק"ג בשנה! אצל האיטלקים – כל יום הוא יום פסטה.

צְריכַת הפסטה בעולם נֶאֱמֶדֶת ב-6 ק"ג בִּממוצע לאדם בשנה.

יש כ-200 צורות פסטה שונות, אך הצורה הנִמְכֶּרֶת ביותר בכל העולָם היא הספגטי.

האיטלקים והסינים רָבִים על זְכוּת הרִאשוֹנים באֲכִילַת אִטְרִיוֹת. לא נַכְרִיעַַ בוִויכּוחַַַּ, אבל על דבר אחד אין ויכוח: בין אם נִקְרָא להן איטריות, פסטה, נודלס, או לוֹקְשֶן – אם אנחנו אוהבים אותן, זה מפני שרוּבֵּנו אוהבים פַּחְמֵימוֹת… שהרי הפחמימות הן אוֹכֶל מְנַחֵם

 

 

בתמונה: צילום סטודיו פסטה, ע" יOrelzafri, תחת רישיון, ויקיפדיה