Browsing Archives

י״ח במרחשוון תשפ״ב 24.10.21

יום הקולנוע הישְׂרְאלי

יום הקולנוע הישראלי

כרטיס ב-10 שקלים

ביום רביעי השבוע (27 באוקטובר) מְצַיְינים בישראל את 'יום הקולְנוע הישְׂרְאלי'.

יום הקולנוע הישראלי הוא אירוע שנתי המתקיים מאז שנת 2014, ביוֹזְמַת משרד התַרבות והספורט והִתְאַחְדוּת עֲנַף הקולנוע בישראל. ביום זה מוּקְרָנים בעֶשְׂרות בתֵי קולנוע ברחבֵי הָאָרץ רק סְרטים ישְׂרְאלים, במְחיר של 10 שְקלים בִּלְבַד לכרטיס. ההַקרנות כולְלות הקרנות בְּכוֹרָה לסְרטים רבים וכן הַקְרנות של הסְרטים שהיו מועמָדים לפְרס אופיר לסֶרֶט העֲלִילָתי הטוב ביותר ובהם הסרט 'וַיְהי בוקר' שזָכָה בתַחֲרות. הוא יהיה הנָציג של ישראל בתַחֲרות האוסקר השנה. במִסְגֶרֶת יום הקולנוע הישְׂרְאלי מִתקיימים בכל שנה אֵירועֵי הוֹקָרָה לקולְנוענים ישראלים בּוֹלְטים והַקרנות של סִרטֵיהֶם.

 

בתמונה: פוסטר אקדמיה לסרט "ויהי בוקר", תחת רישיון: שימוש חופשי, ויקיפדיה

יום ראשון י"ח בחשוון תשפ"ב 24.10.21


06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט נִפגש ביום שישי עם הנָשיא פוטין בסוצ'י

06:10: בנט: הפגישה עם פוטין הייתה חַמָה וחִיוּבִית

06:10: פוטין הִזְמִין את בנט לביקור בסנט פטרבורג

06:10: שר הביטחון בני גנץ הִכְרִיז על 6 אִרגונים פלסטינים בגדה – כאִרְגוּנֵי טרור

06:10: וַעֲדַת הכספים אישְרה ביום חמישי: גיל הפְּרישה לנָשים יועֲלֶה מ-62 ל-65, על פנֵי 11 שנים

06:10: קולומביה: נִלְכַּד סוחר הסמים הגדול במדינה

06:10: דרמה על סֶט הצילומים של הסרט Rust: שַׂחקן הקוֹלְנועַ אלק בולדווין יָרָה למָווֶת בשוֹגֵג בצַלֶמֶת ופָצַע את הבַּמַאי, המשטרה חוקרת

06:10: התחזית: הִתְחַמְמוּת קלה

מגפת הקורונה 

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: ב-49 מדינות בעולם נִמשכת העלייה בתחלואה בקורונה

06:10: בעולם: יותר מ-243 מיליון בני אדם נִדבקו בקורונה מאז פְּרוֹץ המגֵפה, יותר מ-5.1 מיליון בני אדם נִפטרו 

06:10: ה-FDA: החיסון של פייזר יעיל לשימוש בקֶרֶב ילדים בני 11-5 ואינו מסוכן

06:10: מהיום – מִתְווֵה הכיתה הירוקה יחול גם בערים צְהובות וגם בגני הילדים

06:10: הקבינט צָפוּי להחליט על פְּתיחת השמיים לתַיָירים הָחֵל מ-1 בנובמבר, במִגְבָּלוֹת

06:10: בישראל הִתְגַלו עד כה 6 נִדְבָּקִים בתַת הזַן החדש של הדֶלתא AY4.2 

06:10: עֲדַיִין לא יָדוע אם הזַן החדש מִדַבֵּק יותר או מְסוּכָּן יותר

06:10: בסוף השבוע אוּבְחֲנו כ-1,100 נִדבקים חדשים, 303 חולים במַצָב קשה, 155 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,046

06:10: יותר מ-3.896 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

 

בנט על הפגישה עם פוטין: הפגישה הייתה חַמָה וחִיוּבִית

הפגישה הִתקיימה במָעוֹן הרִשְמי של הנָשיא. הייתה זו פגישה בשש עיניים. הִשְתתף בה גם השָׂר זאב אלקין, המְמוּנֶה על ניהוּל הקְשרים עם רוסיה ואוקראינה, ששימֵש מְתוּרְגְמָן עבור שני המַנְהִיגיִם.

בסוף הפגישה הם יצאו לְשׂוֹחֵח במִרְפֶּסֶת המָעוֹן וטִיילו יחד בשְבילֵי המִתְחָם, לְכִיוּון חוף הים.

הפגישה הייתה אֲמוּרָה להימָשֵך שעתיים, אך הִתְאָרְכָה. בְּשֶל כך, בנט ופָמַלְיָיתוֹ נשארו ברוסיה עד צאֵת השבת. ראש הממשלה בִּילָה את השבת בבית מלון בסוצ'י. בְּשֶל שִיקוּלֵי אַבְטָחָה ראש הממשלה לא יצא מהמלון. אנשי חב"ד הֵבִיאו לבית המלון ספר תורה.

בצֵאת השבת הִמְרִיא ראש הממשלה לישראל. לפני שוּבוֹ לישראל נִמְסַר מלִשְכָּתו כי פוטין הִתְקַשר אל ראש הממשלה במוצָאי השבת והִזמין אותו ואת רַעיָיתו לביקור בעיר סנט פטרסבורג.