Browsing Archives

י״ג במרחשוון תשפ״ב 19.10.21

יום שלישי י"ג בחשון תשפ"ב 19.10.21


06:10: מִסְתַמֵן פִּתְרון למַשְבֵּר המִתְמַחיִם: המשמרות יְקוּצְרו בכל בָּתֵי החולים ולכל המִתמחים עד שנת 2025

06:10: ישראל צִייְנה אתמול 26 שנים לרֶצַח ראש הממשלה יצחק רבין 

06:10: הנשיא הרצוג: יום זיכָּרון זה נוֹעד לְהַזְהִיר את כולנו, שוב ושוב, מפני הקִיצונִֹיותּ הנורָאָה 

06:10: שָׁׂרַת החוץ של שבדיה מְבקרת בישראל

06:10: התחזית: טמפרטורות נְמוכות מהרגיל בעונה, גשם קל בצָפון ובמרכז

מַגֵפַת הקורונה

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: מיום ראשון – מתווה 'הכיתה הירוקה' יתרחב גם ליישובים צהובים וגם לגני הילדים ומעונות היום 

06:10: ישראל תְאַפְשֵר למְחוסנים בחיסון הרוסי להיכנָּס לישראל לאחר בְּדיקת קורונה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,115 נִדבקים חדשים, 357 חולים במַצָב קשה, 168 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,010

06:10: יותר מ-3.854 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

הנשיא הרצוג ביום הזיכרון ליצחק רבין: יום זה נועד לצלצל באוזני כולנו את משמעותו של רצח פוליטי במדינת ישראל הריבונית

נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים אתמול בטקסים לציון 26 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. הרצוג אמר, בין השאר: "יום הזיכרון הזה נועד לצלצל באוזני כולנו, שנה אחר שנה לדִירְאוֹן עולם, את מַשמעותו של רצח פוליטי במדינת ישראל הריבּוֹנִית. הוא נועד לְהַזהיר את כולנו, שוב ושוב, מפני הקיצוניות הנורָָאה שאליה אפשר להגיע כשמַחלוקות מהוּתיות ולגיטימיות עוברות צד והופכות לשִׂנְאָה, שמְלוּוָה בהֲסָתָה בלתי פוסקת".

ליד קִברו של יצחק רבין בחֶלְקַת גְדולֵי האומה בהר הרצל בירושלים אמר הנשיא:

"מנהיגֵי המדינה, מְעַצְבֵי ומובילי דַעַת קָהָל, אֶזרָחיות ואזרְחי המדינה, אני קורא אליכם, מההר הזה, ומפציר בכם: דווקא במציאות כזו, במיוחד במציאות שכזו, הַשְׁמִיעוּ קול של מְתינות, של פִּיוּס, של הושטת יד, של כָּבוד הֲדָדי! העֲַצימו את המְשותף ולא את המַפריד. ועשו זאת לא רק בקולכם אלא גם, ובמיוחד, במִקְלֶדֶת שלכם!

במקום הזה אנו זוכרים, כיצד לפני עשרים ושש שנים, נוכַחנו כמה חלקלק המדרון המִשְׂתָרֵעַ בין מילות נְאָצָה למעשה מְסוכן. לקלְיעים בגַבּו של מנהיג".

עוד אמר: "אנחנו, נִבחרֵי הציבור ומְשָרְתָיו, הראשונים שמוטֶלֶת עלינו חובַת המְתינות, הזְהירות וההַרְגעה. המילים שלנו ושל מְקורָבינו הן חומר הבְּעירה המהיר והחזק ביותר עבור פעילֵי המִקְלֶדֶת ובִרְיונֵי השֶטח".

19.10.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. בצפון ובמרכז צָפוּי טִפְטוּף עד גשם מקומי קל. ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית. עד שעות הצוהריים צפוי גשם מקומי בצפון, ברובו קל. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

 

שָׂרַת החוץ של שבדיה מְבקרת בישראל

שָׂרַת החוץ של שבדיה הִגיִעה אתמול לביקור של יומיים בישראל. "ביקור רִשְמִי זה מְסַמֵן התחלה חדשה ביְחָסיִם בין שבדיה לישראל. זהו הביקור הראשון של שר חוץ שבדי בישראל אחרי 10 שנים", כתבה השרה בחשבון הטוויטר שלה.

במְסיבת עיתונאים מְשוּתֶפֶת שקִיימו שר החוץ יאיר לפיד והאורַחַת, אמר שר החוץ: "הִסכמנו שחברים לא צריכים להסכים על הכול. יְדִידוּת זה גם לשמוע ביקורֶת משני הצְדָדיִם". האורַחַת ביקשה לְהַדְגִיש כי "מדיניות שבדיה על הסִכְסוּך הישראלי-פלסטיני לא הִשְתַנְתָה. אנחנו רואים מדינה פלסטינית עַצְמָאית שחיה בשלום וביטָחון לצד ישראל, ורואים בדְאגה צְעדים שמְסַכנים את הסיכויים להֲקָמַת מדינה פלסטינית".