Browsing Archives

י״ב במרחשוון תשפ״ב 18.10.21

יום שני י"ב בחשון תשפ"ב 18.10.21


06:10: היום – יום הזיכָּרון לראש ממשלת ישראל יצחק רבין בִּמְלֹאת 26 שנים להֵירָצְחוֹ

06:10: הרַמטכ"ל רא"ל אביב כוכָבי בפְקוּדַת יום ליום הזיכָּרון: סַכָּנַת הפיִּלוּג לא חָלפה ואולי מִתְעַצֶמֶת

06:10: נִמשכות השיחות בין הרופאים המִתְמַחִים למשרד הבריאות

06:10: מְפקדֵי חֵילות האוויר של ישראל וגרמניה קִיימו מַטָס מְשותף בשְמֵי ירושלים

06:10: עלייה במספר המִשרְׂות הפנויות בישראל בחודש ספטמבר: 137,487 מִשְׂרות פנויות שהן 4.9% מהמִשְׂרות במֶשֶק

06:10: ארה"ב: בפעם השנייה בתוך שבוע – אדם נורָה למָוֶות באוניברסיטת לואיזיאנה

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות, יִיתָכֵן גשם מְקומי בצָפון ובמרכז

מַגֵפַת הקורונה

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-840 נִדבקים חדשים, 380 חולים במַצָב קשה, 164 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,999

06:10: יותר מ-3.837 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

18.10.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. גשם מקומי, ברובו קל, צָפוּי לרדת מִדי פַּעַם בצפון ובמרכז. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. בצפון ובמרכז עֲדַיִין צפויים לרדת גשמים מקומיים. ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

 

היום – יום הזיכָּרון ליצחק רבין

ישראל מְצַיֶינת היום, י"ב בחשון, את יום הזיכָּרון לראש המֶמשלה יצחק רבין בִּמְלֹאת 26 שנים להֵירָצְחוֹ. בשעה 13:00 יִתקיים במִשְכַּן נְשִׂיאֵי ישראל בירושלים הטֶקֶס המַמלכתי "נֵר יצחק" לפתיחת אֵירוּעֵי יום הזיכרון. בשעה 15:00 יתקיים טקס האַזְכָּרָה המַמלכתי בחֶלְקַת גְדולֵי האוּמָה בהר הרצל.

בשעה 17:00 תִתְכַּנֵס מְליאת הכנסת לִישיבה מְיוחֶדֶת לזִכְרו של רבין, ובשעה 20:00 תֵיעָרֵך עצֶרֶת זיכָּרון בכיכר רבין בתל אביב הנִקראת על שְמו מֵאָז הרֶצַח.

דְגָלים בשְמֵי ירושלים

בְּמִסְגֶרֶת התרגיל האֲוִוירי הגדול ״דגֶֶל כחול״ (Blue Flag) המִתקיים בימים אלה בישראל הִתקיים אתמול מַטַס ״כַּנְפֵי ההיסטוריה״. מְפקד חֵיל האֲוויר הישְׂרְאלי האלוף עמיקם נורקין ומְפקד חֵיל האוויר הגרמני קִייְמו מַטָס מְשוּתָף בשְמֵי ירושלים מֵעל מוסְדות המדינה, בהם י'ד ושֵם'. המָטוֹס הגרמני היה צָבוּעַ בצִבְעֵי דִגְלֵי גרמניה וישראל. בהֶמְשך ביקְרו שני המְפקדים יַחַד ב'יד ושם'.

התרגיל הֵחֵל אתמול ויִימָשֵך שבועיים. השנה מִשתתפים בו חֵילוֹת האֲוויר של גרמניה, איטליה, צרפת, בריטניה, הודו, יוון וארצות הברית.