Browsing Archives

ה׳ במרחשוון תשפ״ב 11.10.21

יום שני ה' בחשון תשפ"ב 11.10.21


06:10: מְחָאַת המִתְמַחִים: פגישת נְציגֵי המִתמחים עם שר הבריאות ומנכ"ל המשרד הִסְתַיְימה ללא הִתְקַדְמוּת  

06:10: הממשלה צְפוּיָה לְאַשֵר היום את מִינוּיוֹ של ר' לתפקיד ראש השַבַּ"כּ

06:10: קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל הִשְתתפה בישיבת הממשלה וביקְרה ב'יד וָשם'

06:10: בדְרום הוואי הוּרגש הלילה רַעַש אדמה בְּעוֹצְמה 6.2, לא פּוּרְסְמה אַזְהָרַת צונאמי

06:10: צה"ל עורֵך היום ומחר תרגיל ביטְחוני באזור עוטֵף עזה

06:10: השבוע מְצַייְנים בישראל את שְבוע העֲלייה

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: עד 17 באוקטובר אפשר לְהַצִיג תְעודת מִתְחַסֵן במקום תו ירוק חדש

06:10: בּוּטַל התו הירוק באטרקציות בִּשְטָחים פתוחים

06:10: מהיום מְבוּטָל התו הירוק גם בחֲלָלִים פתוחים במִסעדות ובִבריכות שְׂחִייָה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-940 נִדבקים חדשים, 448 חולים במַצָב קשה, 189 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,912

06:10: יותר מ-3.742 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: בלי שינוי

מרקל בִּיקרה ב'יד וָשם'

קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל המְבקרת בישראל ביקרה אתמול ב'יד וָשם' יחד עם ראש הממשלה נפתלי בנט. זהו ביקורה השישי של מרקל במוזיאון.

"כל ביקור ב'יד ושם' נוגֵעַ בעִמְקֵי נִשְמָתִי כל פעם מֵחדש", אמרה מרקל בפתח דבריה ב'יד ושם'. היא הִדגישה את אַחְרָיוּת הגרמנים למַאֲבָק באנטישמיות: "הפְּשָעִים נגד העם היהודי שמְתוֹעָדִים פה

הם תִזְכּוֹרֶת חוזרת ונִשְנֵית על האַחריות שאנו הגרמנים נושְׂאִים וכאַזְהָרָה".

מרקל נפגשה אתמול עם נְשִׂיא המדינה יצחק הרצוג והייתה אורַחַת הכבוד בישיבת הממשלה. בערב הועֲנַק לה תוֹאַר דוקטור לְשֵם כבוד של הטכניון.

האורחת צְפויָּה לָשוּב היום לגרמניה.