Browsing Archives

כ״ט בתשרי תשפ״ב 05.10.21

אחרי 6 שעות – תוּקְנָה התַקָלָה בפייסבוק

התַקלָָה בפייסבוק, בווטסאפ ובאינסטגרם תוּקְנָה כ-6 שעות לאחר שהרְשָתוֹת החֶברתיות קָרְסו.  

מַערֲיכים כי מְקור התַקָלה איננו מִתְקֶפֶת סייבר אלא טָעות שגָרמָה לתקלה בשָרָתֵי החֶברה.

התקלה הִשפִּיעה על 3.5 מיליארד מִשְתַמְשים ברחבֵי העולָם.

לפי ההערכות נגרם לפייסבוק נזק של כ-160 מיליון דולרים על כל שעה של תקלה.

תקלות היו גם בטוויטר ובִרְשָתות סלולריות בארה"ב.

 

יום שלישי כ"ט בתשרי תשפ"ב 05.10.21


06:10: אחרי 6 שעות תוּקְנָה התַקָלָה ברְשָתות החֶברתיות פייסבוק, ווטסאפ, מסנג'ר ואינסטנגרם 

06:10: כֶּנֶס החורף של הכנסת נִפתח אתמול

06:10: ראש הממשלה בכנסת: המוסָד יצא בחודש שעבר למִבְצָע לאִיתוּר מֵידָע על גוֹרָלו של הנַוָוט רון ארד, 35 שנים אחרי שמְטוֹסוֹ נָפַל בלבנון

06:10: ישראל: איראן עומדת מֵאחורי הניסְיוֹנוֹת לִפגוע באנשֵי עֲסָקים ישְׂרְאלים בקפריסין

06:10: נְשיא המדינה יצחק הרצוג יוצא לביקור מַמלכתי באוקראינה

06:10: המְטַפְּלות במְעונות היום מַמשיכות בשביתה במְחָאָה על שְׂכָרָן הנָמוך והמַחסור בכוח אדם

06:10: בתל אביב הִפגינו מאות רופאים מִתְמַחִים בדְרישה לְקַצֵר את אורֶך התוֹרָנויוֹת בבתֵי החולים

06:10: אופטימיות זְהירה: הנְתונים מַראים יְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: עד יום חמישי אפשר לְהִשְתַמֵש גם בתו הירוק הקודם

06:10:  רק מי שהִתְחַסֵן בשָלוש מָנות, או מי שקיבל את המנה השנייה לפני פחות מ-5 חודשים  – יְקַבֵּל תו ירוק

06:10: מהיום – גם עובדים במְקומות שהַכניסה אֲלֵיהֶם מְחַיֶיבֶת תו ירוק – יִצְטָרכו לְהַצִיג תו ירוק או תוצָאות שְליליות של בדיקת קורונה

06:10: הקורונה בישראל: אתמול אוּבְחֲנו כ-2,353 נִדבקים חדשים, 785 חולים מאושפזים בבתי החולים, 529 מהם במַצָב קשה, 208 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,843

06:10: יותר מ-3.583 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-700 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשמים והנִפטרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: בלי שינוי

הרצוג יוצא לביקור באוקראינה

נְשיא המדינה יצחק הרצוג יוצא היום לביקור מַמלכתי ראשון באוקראינה בהַזְמָנַת הנשיא ולדימיר זלנסקי.

במִסגֶרֶת הביקור, יִשתתף הנשיא בטֶקֶס בין לאומי לצִיוּן 80 שנה לטֶבַח בבאבי יאר וַחֲנוכַּת

מרכז הַנְצָחָה עולָמי. הטקס יִתקיים בהִשתתפות נְשיא אוקראינה ונשיא גרמניה.

אל הנשיא מִצְטָרְפים גם השר זאב אלקין, המְמוּנֶה על הדיאלוג עם אוקראינה וחברי כנסת נוסָפים.

בנט: בחודש שעבר יצא המוֹסָד למִבצע לאיתוּר מֵידָע על גורָלו של רון ארד

ראש הממשלה נפתלי בנט חָשַׂף בנְאוּמוֹ בישיבת הפתיחה של כֶּנֶס החורף של הכנסת כי "בחודש שעבר יצאו נְשות ואנשֵי המוסָד למִבְצָע שתַכְלִיתוֹ לְאַתֵר מֵידָע חדש על גוֹרָלו ומקום הִימָצְאוֹ של רון ארד". עוד אמר: "זה היה מִבצע מוּרְכָּב, רְחַב מְמַדים ונוֹעָז. זה כל מה שאפשר לומר כרגע. עשינו עוד מַאֲמָץ בדרך להֲבנה מה עלה בגורָלו של רון".

מטוסו של נווט הקרב רון ארד נפל בלבנון ב-16 באוקטובר 1986.

איך אומרים בדיקת אנטיגן בעברית?

איך אומרים בדיקת אנטיגן בעברית?

בדיקת אֶנְגָּד!

באתר האקדמיה ללשון העברית אנחנו קוראים:

מה זה אֶנְגָּד?

אֶנְגָּד (ובלועזית אנטיגן) הוא מולקולה או מבנה מולקולרי – לרוב של חֶלבון – המְצויים על שטח הפנים של נְגיף או של חיידק (או של כל חומר אחר) ומעוררים יִיצור נוגדנים (antibody) בגוף (ומכאן המילה antigen שנוצרה מחיבור של = antibody + generator).

בבדיקה בודקים את נוכחותו של אֶנְגָּד, כלומר את נוכחותו של חלבון זר בדם שמשויך לגורם זִיהוּמִי. תוצאה חיובית אומרת שאותו גורם זיהומי אכן קיים בדמו של הנִבְדָק.

לעומת זאת בבדיקת PCR בודקים רצף גנטי מסוים השייך לגורם הזיהומי, ובבדיקת נוגדנים בודקים את נוכחותם של נוגדנים אנושיים לגורם זיהומי כלשהו.

ועוד חידושים

את המילה 'אנגד' חידשה הוועדה למונחי ביולוגיה של האקדמיה. עוד מחידושי הוועדה: תַּש‏ְׁנִית (מוטציה), צַוְתָּאוּת (סימביוזה), לִבְנָה (השכבה הלבנה בקליפת פרי ההדר).

בתמונה: כל נוגדן נקשר לאנטיגן ספציפי, תחת רישיון נחלת הכלל, ויקיפדיה

עלייה של 3.7% בזַכָּאוּת לתְעודת בַּגְרות

משרד החינוך פרסם נתונים על שיעור הזַכָּאוּת לתְעודת בַּגְרות בְּקֶרֶב בוגרי כיתות י"ב בשְנת הלימודים תש"ף (2020-2019), שהִתְנַהֲלה ברובה מֵרחוק בִּגְלל הסְגָרים. מהנְתונים עולה כי שיעור הזַכָּאוּת לתעודת בגרת בשנה זו היה 73.4% – עלייה של 3.7% לְעוּמַת השנה שקָדְמָה לה. 

מהנְתונים עולה עוד כי קרוב ל-63.8% מכְּלַל הזַכָּאים לבגרות עומדים בִּדְרישות הסַף לכניסה לאוניברסיטאות