Browsing Archives

י״ח בתשרי תשפ״ב 24.09.21

חג של טיולים, פסטיבלים וגשם ראשון

הֲמונים מְבלים את ימי חול המועֵד סוכות בטיולים בטבע, באֵירועים ובפסטיבלים ברחבֵי הארץ.

הסתיו התחיל אתמול באופֶן רִשמי. גשם ראשון ירד הלילה ברחבי הארץ – מאצבע הגליל ועד דימונה.

יום שישי י"ח בתשרי תשפ"ב 24.09.21


07:10: בית הנִבחרים האמריקני אישר אתמול את החוק למתן סיוע של מיליארד דולרים לישראל למימון 'כִּיפַּת ברזל'

07:10: הֲמונים מְבלים בחול המועֵד בטיולים בטבע, באֵירועים ובפסטיבלים ברחבֵי הארץ

07:10: הסתיו התחיל אתמול באופֶן רִשמי

07:10: ברחבי הארץ ירד הלילה גשם ראשון – מאצבע הגליל ועד דימונה

07:10: קופות החולים החלו לְטַפֵּל בחולי קורונה בסיכון גבוה בתְרופה רג'נרון העשויה לְהַצִיל חיים

07:10: בבתי החולים מַזהירים מפני מחסור במְכונות הלֵב רֵיאָה (אקמו) 

07:10: הקורונה בישראל: אתמול אוּבְחֲנו 5,904 נִדבקים חדשים, 710 מהחולים במַצָב קשה, 202 מִתוכָם מוּנְשָמים

07:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,611

07:10: יותר מ-3.151 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

07:10: יותר מ-800 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כלל

07:10: יותר מ-70% מהחולים במצב קשה לא הִתחסנו 

07:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות, עד הצוהריים צפוי גשם מצפון הארץ ועד הנגב

שבת שלום ! חג שמח !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

 

הקריאה בתורה: בפרשת כִּי תִשָּׂא, שמות, פרק ל"ג פסוק י"ב – פרק ל"ד פסוק כ"ו

הדלקת נרות: ירושלים 17:57; תל אביב 18:14; חיפה 18:17; באר שבע 18:17

מוצאי שבת: ירושלים 19:08; תל אביב 19:10; חיפה: 19:10; באר שבע 19:10