Browsing Archives

ח׳ בתשרי תשפ״ב 14.09.21

יום שלישי ח' בתשרי תשפ"ב 14.09.21


06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט נִפגש אתמול בשארם א-שיח עם נְשִׂיא מצרים א-סיסי

06:10: מְחַבֵּל בן 17 דקר ופָצַע באוֹרַח בינוני שני צעירים ליד התחנה המרכזית בירושלים

06:10: שתי לוחֲמות של משמר הגבול יָרוּ במְחַבל ונִטְרְלוּ אותו

06:10: כוחות הביטָחון בכוֹנְנוּת גְבוהה מֵחשש לנִיסְיונות פִּיגוּעַ, להֲפָרוֹת סדר ולהִתְפָּרעוּיוֹת 

06:10: כוחות גדולים של צָבא, מִשטרה, שַבַּ"כּ ושַבּ"ס ממשיכים במַאֲמַצִים לתְפּוס את שני המְחבלים שבָּרְחו מכֶּלֶא גלבוע וטֶרֶם נִתְפְּסו

06:10: מַעֲרִיכים שאַחַד הבורְחים הִצליח לַחֲצות את הקו היָרוק ונִמצא באזור ג'נין

06:10: תורים ארוכים נִראו גם אתמול במִתְחֲמֵי בדיקות הקורונה

06:10: משרד הבריאות להורים: אל תִתְנוּ לילדים להידָבֵק בכַוָונָה – זה מְסוּכָּן!

06:10: הקורונה בישראל: אתמול אוּבְחֲנו 7,781 נדבקים חדשים, 684 מהחולים במצב קשה, 189 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,406

06:10: 2.897 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: יותר מ-800 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו

06:10: משרד הבריאות: הרוב הגדול של החולים במַצָב קשה לא הִתְחַסנו

06:10: יותר מ-150,000 תלמידים שוֹהִים בבידוד

06:10: התחזית: ירידה בטמפרטורות, גֶשֶם מְקומי קל, מֶזֶג אֲוויר נוח ביום הכיפורים

 

בנט נִפְגַש עם נְשיא מצרים בשארם א-שייח

ראש הממשלה נפתלי בנט נִפגש אתמול אחר הצוהריים עם נְשִׂיא מצרים א-סיסי בשארם א-שייח. היה זה הביִּקוּר הפּוּמְבִּי הרִאשון של ראש ממשלה יִשְׂרְאלי במצרים זה עָשׂוֹר. הפגישה אָרְכָה כ-3 שעות. הנָשיא דיבר בערבית ותוּרְגַם לאנגלית, ואילו ראש הממשלה דיבר בעברית ותוּרְגַם לערבית.

מְתָאֵם השְבוּיים והנֶעֱדָרִים, ירון בלום, הִצְטָרֵף לראש הממשלה נפתלי בנט בפְגישתו.

אחרי הפגישה אמר ראש הממשלה: "הפְּגישה הייתה חשובה מאוד וטובה מאוד. בְּמַהֲלַך הפגישה, בָּרֹאש ובָרִאשונה, יָצַרנו תַשְתִית לקֶשֶר עָמוֹק לְהֶמְשֵך הדרך. דנו בשורה של סוּגיוֹת בתְחום המְדיני, בתְחום הביטְחוני, בתחום הכַּלְכָּלי, ובדרכים לְהַעֲמיק את הקשר ולחזק את האינטרסים של המדינות שלנו".

אתמול: פִּיגוּעַ דְקירה בירושלים

מְחבל בן 17 מחברון דָָקַַר ופָצַע באורַח בינוני שני תלמידֵי יְשיבה שהיו בחנות ליד התחנה המֶרכזית בירושלים אתמול בצוהריים. שתי לוֹחֲמות של מִשְמַר הגְבול שהיו במקום יָרו במְחבל והצליחו לְנַטְרֵל אותו. 

הצעירים מְאוּשְפָּּּּּזִים במַצבָ בינוני – קל בבית החולים שערי צדק. באותו בית חולים מְאוּשְפָּז גם המחבל שנפצע באורח קשה.