Browsing Archives

ו׳ בתשרי תשפ״ב 12.09.21

יום ראשון ו' בתשרי תשפ"ב 12.09.21


06:10: חֵיל האֲוִויר תָקף הלילה ובלֵיל שבת מַטְרות טרור ברְצועת עזה בתְגובה לִירִי שתי רקטות לשטח ישראל

06:10: מַעֲרֶכֶת 'כִּיפַּת ברזל' יֵירְטָה את שתי הרקטות שנוֹרוּ לשֶטח ישראל בסוף השבוע, לא היו נפִגעים ולא נִגרם נזק

06:10: כוחות הביטָחון הִצליחו לִלְכּוֹד בלֵיל שבת ארבעה מתוך ששת המְחבלים שנִמְלְטו מכלא גִלְבוע

06:10: כוחות גדולים של צבא, משטרה, שַבַּ"כּ ושַבּ"ס ממשיכים במַאֲמַצִים לתְפוס את שני המְחבלים שבָּרְחו מכֶּלֶא גלבוע וטרם נתפסו

06:10: כוחות הביטָחון בכוֹנְנוּת גְבוהה מֵחשש להֲפָרוֹת סדר ולהִתְפָּרעויות 

06:10: טִקְסֵי זיכָּרון נֶעֶרְכו בארה"ב אתמול בִּמְלֹאת 20 שנה לפִיגועֵי 11 בספטמבר

06:10: בלבנון הוּקְמָה ממשלה חדשה

06:10: כ-1,400 ישראלים שחזרו מאוּמן שבאוקראינה אחרי ראש השנה נִמְצְאו חיוביים בבְּדיקות הקורונה שערכו בנתב"ג

06:10: כ-200 מתוך החוזרים מֵאומן הִצִיגו תוצָאות שְליליות מְזוּיָפות של בדיקות קורונה 

06:10: תורים ארוכים מאוד נִראו גם בסוף השבוע במִתְחֲמֵי בדיקות הקורונה

06:10: הקורונה בישראל: ביום שישי אוּבְחֲנו 9,748 נדבקים חדשים ואתמול – 3,946, 682 מהחולים במצב קשה, 173 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,338

06:10: 2.813 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 851,000 יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו

06:10: יותר מ-150,000 תלמידים שוֹהִים בבידוד

06:10: התחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות

כוחות הביטָחון הִצליחו לִלכוד ארבעה מתוך ששת הבורחים

ארבעה מהמְחבלים שבָּרחו מכֶּלֶא מְגידו לפני שבוע – נִלְכְּדו ביום שישי על ידי כוחות הביטָחון. שניים מהם נִלְכְּדו בהר הקְפיצה בנצרת, במרחק 25 ק"מ מכלא גִלְבּוֹעַ. שעות אחדות אחר כך נִלְכְּדו שני מְחבלים נוספים בחַנְיוֹן מַשָׂאִיות בכפר אום אל גאנם שבגליל התחתון, במרחק 15 ק"מ מהכלא. המחבלים שנתפסו לא גילו התנגדות. הם היו רְעֵבים, צְמֵאים ותְשוּשִים ולא היו חֲמוּשים.

נִמְשָך המָצוֹד אחר שני המחבלים שעֲדַיִין לא נתפסו.

20 שנה למִתְקֶפֶת הטרור ב-11 בספטמבר

בארצות הברית הִתְקַיְימו אתמול טִקְסֵי זיכָּרון בִּמְלֹאת 20 שנה לפִיגועֵי 11 בספטמבר 2001, מִתְקֶפֶת הטרור הגדולה בהיסטוריה. במִתקפת הטרור נִרְצְחו 2,977 בני אדם, רוּבָּם בניו יורק.

שְלושת טִקסי הזיכרון המֶרכזיים נֶעֶרְכו בשלוש הזִירוֹת שבהן הִתְרַסְקו המטוסים שחָטְפו מְחַבְּלֵי אל-קאעידה – בניו יורק, בווירג'יניה ובבפנסילבניה.

בטקס במקום שבו ניצְבו מִגְדְליֵ התְאוֹמים כִּיבְּדו המִשתתפים את זכר הנִרצחים בשש דקות דוּמִייה – אחת בשעה שבה פָּגַע המטוס הראשון במגדל הצפוני במֶרכַּז הסַחַר העולָמי; שנייה בשעה שבה פגע המטוס השני במגדל הדרומי; שתי דקות בשעות שבהן קָרַס כל אחד מהמגדלים ושתי דקות בזמן שבו התרסקו המטוס השלישי מעל לפנטגון והמטוס הרביעי בשָׂדֶה בפנסילבניה.

 בני משפחות הנִסְפִּים קראו בטקס את שמות 2,977 הקוֹרְבָּנות.