Browsing Archives

ג׳ בתשרי תשפ״ב 09.09.21

הבְּריחה הגדולה

כוחות הביטָחון ממשיכים במָצוֹד אחר המחבלים שבָּרחו מכֶּלאֶ גלבוע. כוחות גדולים של צבא, משטרה, שַבַּ"כּ ושַבּ"ס מִשתתפים במַאֲמַצִים לִתְפוס את ששת המְחבלים. עדיין לא ידוע אם המחבלים, או חלק מהם, הצליחו לצאת מגבולות ישראל. נִבְדָק החֲשד שהבורחים קיבלו סִיוּע מתוך הכלא ומִחוצה לו. החיפושים המוֹדיעיניים והחיפושים בשטח מִתְמַקְדים בחיפוש גם אחר הסַיְיענִים.

שֵירות בתי הסוהר הֶחליט לְנַיֵיד את האֲסירים הביטְחוניים ולהעביר אותם לבתי כלא שונים כדי לִמנְוֹעַ מהם להִתְאַרְגן ולְתַכְנֵן פעולות בריחה או פעולות אחרות. בתְגובה קראו אִרגוני הטרור לאסירים ולתושָבים ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים לְהִתְעַמֵת עם כוחות הביטחון. אסירים ביטְחוניים הִתפרעו והִצִיתו תָאִים בבתי הכלא קְציעות ורמון. מאות פלסטינים נַענֲוּ לקְריאת ארגוניֵ הטֶרור והתפרעו במוֹקְדים אחדים ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים. 

בְּמַקְבִּיל נִמְשֶכֶת חֲקִירַת מֶחְדַל הבריחה הגדולה.

 

יום חמישי ג' בתשרי תשפ"ב 09.09.21


06:10: כוחות גדולים של צבא, משטרה, שַבַּ"כּ ושַבּ"ס משתתפים במַאֲמַצִים לתְפוס את ששת המְחבלים שבָּרְחו מכֶּלֶא גלבוע

06:10: נִמְשֶכֶת חֲקירת מֶחְדַל הבְּרִיחָה הגדולה

06:10: אֲסירים ביטְחוניים הִתְפָּרְעו והִצִיתו תָאִים בבָתֵי הכלא קְציעות ורמון

06:10: עימותים עם כוחות הביטחון ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים: מאות פלסטינים נַעֲנוּ לקְריאת אִרגוני הטרור והִתְפָּרְעו

06:10: שר החוץ יאיר לפיד יצא הלילה לרוסיה לפְגישה עם שר החוץ הרוסי

06:10: כ-200 אלף מְטיילים פָּקְדו בחג את שְמורות הטֶבע והגנים הלְאומיים

06:10: כ-50 אלף מְטיילים בִּילוּ את החג לחופֵי הכינרת

06:10: 4 בני אדם טָבעו למָוֶות בים בחג

06:10: הקורונה בישראל: אתמול אוּבְחֲנו 2,637 נִדְבָּקים חדשים, 678 מהחולים במצב קשה, 171 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,261

06:10: 2.688 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 872,000 יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו

06:10: תורים ארוכים נראו בחג במִתְחֲמֵי בדיקות הקורונה

06:10: התחזית: עלייה בטמפרטורות

 

שר החוץ לפיד יִיפָּגֵש היום במוסקבה עם שר החוץ הרוסי

שר החוץ יאיר לפיד הִמְרִיא במוצאי החג לביקור בָּזָק במוסקבה. לפיד ייִפָּגש היום עם עמִיתו הרוסי סרגיי לברוב. לפיד יניח זֵר באַנדרטַת החייל האלְמוני ויקַיֵים פגישה עם צֶוֶות השַגרירות הישראלית במוסקבה.

09.09.21

היום:

נָאֶה עם עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעוֹנָה. תורגש הַכבָּדָה בעוֹמְסֵי הַחוֹם.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל ירידה בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. עד שעות הצוהריים יִיתָכֵן טִפְטוּף לאורך מישור החוף.

שבת:

מעונן חלקית ותחול ירידה נוֹסֶפֶת של הטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים לאורך מישור החוף.