Browsing Archives

כ״ד באלול תשפ״א 01.09.21

יום רביעי כ"ד באלול תשפ"א 01.09.21


06:10: שְנת הלימודים תשפ"ב נִפתחת היום

06:10: בישראל: כ-2.4 מיליון תלמידים ו-209,000 עובדי הוראה ב-5,275 בתי ספר ו-21,000 גני ילדים

06:10: שלום כיתה א': 176,000 ילדים וילדות עולים היום לכיתה א'

06:10: בערים אדוּמות: כ-150,000 תלמידי כיתות ח'-י"ב, בכיתות ששִיעור המְחוסנים בהן קטן מ-70% – יִלמדו מרחוק

06:10: כ-100,000 תלמידים שוהים בבידוד

06:10: התו הירוק חל על עובדי מערְכות החינוך, הבריאות והרְוָוחה ועל עובדים במְקומות שבהם הלָקוֹחוֹת חַיָיבים בתו ירוק

06:10: ממשיכים בשביתה: שִבעַת בתֵי החולים הציבוּריים עובדים גם היום במַתְכּוֹנֶת שבת

06:10: הנשיא ביידן: "מִבְצע הפינוי מאפגניסטן היה הצלחה יוצֵאת מן הכלל. עֲזִיבת אפגניסטן הייתה ההַחלטה הטובה ביותר"

06:10: הדֶלֶק הוּזַל הלילה ב-5 אגורות לליטר

06:10: מְבקר המְדינה פִּרְסם דו"חַ על כְּשָלִים ולִיקוּיִים בטיפול של ממשלת נתניהו במגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה בתַחֲלוּאה בקורונה בישראל

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל כמעט 11,000 נִדבקים חדשים, 719 מהחולים במַצָב קשה, 172 חולים מונשמים

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-7,043

06:10: יותר מ- 2.157 מיליון ישְׂרְאֵלים בני 12 ומעלה כבר קִיבלו את המנה השְלישית של החיסון

06:10: מְחוסנים במנה השלישית יהיו פְּטוּרים מבִּידוּד בשוּבָם מחו"ל

06:10: 921,000 ישראלים עֲדַיִין לא קיבלו אף חיסון

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: התַחזית: עלייה בטמפרטורות, עומֶס חום בינוני עד כָּבֵד

 

התמונה: באדיבות תיק תק +

שלום כיתה א'

2.458 מיליון ילדים וילדות נרגשים מתחילים היום את שנת הלימודים תשפ"ב: 538,000 ילדים בגני הילדים, 1,220,000 תלמידים בבתי הספר היסודיים, 315,000 תלמידים בחטיבות הביניים ו-483,000 בחטיבות העליונות. 176,000 ילדים וילדות עולים לכיתה א'.

בין התלמידים – גם כ-3,200 ילדים שעלו השנה לישראל מרחבי העולם. כ-270 מתוכם עולים לכיתה א'.

יפגשו אותם 209,000 עובדי הוראה ב-5,275 בתי הספר ו-21,000 גני הילדים.

שנת לימודים טובה לכולם!

01.09.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ וייעשה שם חם ויבש מהרגיל. ברצועת החוף יהיה הָבִיל.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעוֹנָה.

דוּ"חַ מבקר המדינה: ליקויים בטיפול בקורונה

מְבקר המדינה מתניהו אנגלמן פִּרְסֵם דוּ"חַ מיוחד ובו הִצְבִּיעַ על לִיקוּיִים רבים ומַשְמָעוּתיים של ממשלת נתניהו בטיפול במגפת הקורונה בגל הראשון, השני ובחלק מהגל השלישי. המבקר כתב כי הממשלה הקודֶמֶת לא הִסְמיכה קבינט קורונה, וכי הַחלטות בתְקופת הממשלה ה-34 התקבלו במִסְגֶרֶת פורומים שונים ברָאשוּת ראש הממשלה ולא נָדוֹנוּ במְליאת הממשלה

עלייה בצְריכַת החשמל בקיץ

מנְתונים על צְריכַת החשמל בחודשים יולי ואוגוסט שפִּרְסְמה חֶברת החשמל עולה כי השנה נִרְשְמה עֲלייה של כ-10% בצְריכת החשמל לְעוּמַת חודשים אלה בשנה שעברה. בחמש השנים האחרונות חל גידול של 18.5% בצְריכת החשמל בקיץ.

כ-1.9 מיליון מטיילים ביקרו בקיץ בשְמורות הטבע ובגנים הלְאומיים

כ-1.9 מיליון מטיילים בִּיקְרו בקיץ 2021 בשְמוּרות הטבע ובגנים הלְאומיים ברחבֵי הארץ. מספר זה דומֶה למספר המְטיילים בקיץ 2019, לפני הקורונה, אוּלם אז, יותר מ-400 אלף מבין המטיילים היו תיירים מחו"ל, ואילו בקיץ 2021 רק כ-24 אלף מתוך המטיילים הם תַיירים מחו"ל. האֲתָרים המובילים הקיץ היו גן השלושה (הסחנה), חורשת טל, תל אשקלון, שמורת נחל שניר, הגן הלאומי ירקון (תל אפק) ושמורת תל דן.