Browsing Archives

י״ד באלול תשפ״א 22.08.21

דרום מתוח

מאות פלסטינים התפרעו אתמול ליד גדר הגבול ברצועת עזה. המִתְפָּרְעִים הִשְליכו בקבוקֵי תַבְעֵרה, ניסו לַחטוֹף נֶשֶק מחייל צה"ל ויִידוּ אבנים על כוחות צה"ל. מְחבל פלסטיני יָרה בלוחֵם צה"ל ופצע אותו באוֹרַח אָנוּש. 

בִּתְגובה, חֵיל האוויר תָקף הלילה מטְרות טרור ברְצועה. צה"ל תִגְבֵּר את הכוחות והִגְבִּיר את הכּוֹנְנוּת באזור.

יום ראשון י"ד באלול תשפ"א 22.08.21


06:10: מְתיחות בדרום: מאות פלסטינים הִתְפָרְעו אתמול ליד גֵדֵר הגְבול ברצועה

06:10: חייל צה"ל נִפצע באוֹרַח אָנוּש אתמול מִירִי של מְחַבֵּל פלסטיני ליד גדר הגבול 

06:10: בִּתְגוּבה: צה"ל תקף הלילה מטְרות טרור בעזה

06:10: קבינט הקורונה צפוי לָדון היום אחה"צ בנושא פְּתיחת שְנת הלימודים

06:10: מיום שישי: קופות החולים החלו לחסן בני 40 ומעלה במנה שלישית של החיסון

06:10: ועדת המומחים של משרד הבריאות המליצה לחסן במנה השלישית בני 40 ומעלה וכן צוותי הוראה, מטפלים ומטופלים במוסדות בריאות ורְווחה, מטפלים בקְשישים, נשים בהיריון, הסובלים מסוכֶּרֶת ומהַשְמָנַת יֶתֶר

06:10: רק אנשים שקיבלו את המנה השנייה לפני יותר מ-5 חודשים יכולים לקבל עתה את המנה השלישית

06:10: מחלימים לא מקבלים מנה שלישית בשלב זה

06:10: קרוב ל-1.4 מיליון ישְׂרְאלים בני 40 ומעלה כבר קִיבלו את המנה השְלישית של החיסון

06:10: תַקנות התו הירוק והסגול חלות על אֵירועי תרבות וספורט, כנסים ותַערוכות, בתי מלון, חדרֵי כושֶר וסטודיו, בתי תפילה ליותר מ-50 איש, אולָמות וגנֵי אֵירועים, פסטיבלים, מִסעדות, ברים, חדרי אוכל ובתי קפה, מוזיאונים וסִפריות, פארקי שַעֲשועים ומוסָדות להשכלה גבוהה

06:10: הפארקים הלְאומיים ושְמורות הטֶבע לא נִכנסו לרְשימת האֲתָרִים הפועלים על פי כְּלָלֵי התו הירוק

06:10: ילדים מגיל 3 צריכים לְהַרְאות בכניסה למִסעדות ולאֵירועים תוצָאָה שְלילית של בדיקת קורונה

06:10: מהיום: באולמות ובגני אֵירוּעים מותֶרֶת הִתקהלות של עד 400 מִשתתפים במָקום סגור, ובמקום פתוח – עד 500

06:10: תוֹרִים ארוכים נִראו גם בסוף השבוע בתחנות לבְדיקות קורונה מְהירות

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה בתַחֲלוּאה בזַן הדלתא

06:10: אופטימיות זהירה: הנְתונים מַראים ירידה בתחלואה של בני 60 ומעלה 

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 4,181 נִדבקים חדשים, ביום שישי אובחנו 7,761 חולים, 645 מהחולים במַצָב קשה, 110 חולים מונשמים

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,775

06:10: ה-FDA צפוי לְהַעֲנִיק אישור קבוע לחיסון של פייזר

06:10: ארה"ב תַתחיל לחסן את אֶזרחיה במְנת חיסון שלישית בחודש הבא

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: התַחזית: ירידה קלה בטמפרטורות, עומֶס חום כָּבד

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!

22.08.21

היום:

מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברצועת החוף ייעשה הביל. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. צפויה הקלה בעומסי החום.