Browsing Archives

ח׳ באלול תשפ״א 16.08.21

נמשכים המאמצים להשתלט על האש בהרי ירושלים

שְׂרֵפַת העֲנָק עֲדַיִין מִשְתוֹלֶלֶת בהרי ירושלים. מרָָשות הכִּיבּוי נִמסר הבוקר כי עדיין לא הוּשְׂגה שְליטה על השרפה הגדולה שפרצה אתמול בהרי ירושלים. מַאֲמַצֵי הכיבוי נִמשכו כל הלילה. פעולת מְטוסֵי הכיבוי שהוּפְסְקה בשְעות הלילה הִתחדשה הבוקר. 

האש כִּילְתָה שֶטַח של כ-17 אלף דונמים. אלפי תושָבים פּוּנוּ מבתיהם. בתים ומכוניות עָלו בלְהָבות. אין נִפְגָעים בנֶפֶש.

 

מַדַד יולי עלה ב-0.4%

מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש יולי ב-0.4%.

עליות מחירים בּוֹלְטות נִרשמו בסעיפֵי התַחבורה (1.6%) והתַרְבות והבידוּר (0.9%).

יְרידות מחירים בולְטות נִרְשמו בסעיפי ההַלבשה וההַנְעָלָה (4.7%) והיְרקות והפירות (0.7%).

מִתחילת השנה עלה מדד המְחירים לצָרְכָן ב-2.0%.

בשניים עשר החודשים האחרונים (יולי 2021 לעומת יולי 2020) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.9%.

יום שני ח' באלול תשפ"א 16.08.21


06:10: נִמשכים המַאֲמַצִים לְכַבּוֹת את השְׂרֵפה שפָּרצה אתמול בהרֵי ירושלים

06:10: 3,000 תושָבים פּוּנוּ אתמול מבתיהם וחֶלְקָם כבר שָבוּ הביתה

06:10: אפגניסטן: הטליבאן כָּבַש את הבירה קאבול, הנָשִׂיא נִמְלַט מהמדינה 

06:10: האיטי: יותר מ-1,297 הרוגים, 5,700 פצועים ואלפֵי בתים הרוסים ברַעַש האדמה שפקד את האיטי שלשום

06:10: עוזר שָׂרַת החינוך נרצח ליד בֵּיתו בכפר ראמה שבצפון

06:10: מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש יולי ב-0.4%

06:10: מַדַד מחירֵי הדִיוּר עלה בחודשים מאי-יוני ב-0.6% ובשנה ב-7.7%

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה בתַחֲלוּאה בזַן הדלתא

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 4,176 נִדבקים חדשים, 525 מהחולים במַצָב קשה, 91 חולים מונשמים

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,668

06:10: כ-925 אלף בני 50 ומעלה כבר קִיבלו את המנה השְלישית של החיסון

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: התַחזית: ירידה קלה בטמפרטורות, עומס חום כבד

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!

16.08.21

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. ירידה קלה בטמפרטורות. תָחוּל הקלה בעוֹמֶס הַחוֹם. הטמפרטורות יהיו רגילות לעוֹנָה. עֲדַיִין יִשְׂרְרו עומסי חום כְּבֵדִים ברוב האֲזוֹרִים.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. הקלה בעומס החום. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.