Browsing Archives

ד׳ באלול תשפ״א 12.08.21

מהשבוע הבא: עוד הַגְבָּלות

קבינט הקורונה הֶחליט אתמול על הַרְחָבַת הגְבּלות מִתְוֵוה 'התו הירוק' ו'התו הסגול'.

התו הירוק:

התו הירוק יוּרְחַב הָחל מיום רביעי לכל עַנְפֵי המֶשֶק (לְמַעֵט קַניונים ומִסְחר) החל מגיל 3. הוא יָחוּל על כְּנָסים ותַעֲרוכות, בתי מלון, חַדְרֵי כושר וסטודיו, בריכות וקאנטרי, מוֹעֲדונים ומסיבות, מִסעדות, ברים, בתֵי קפה, מוסָדות להשְׂכָּלה גבוהה, אטרקציות תַיָירות, מוזאונים, סִפריות וביקור בבתי אבות.

הכניסה למְקומות אלה תִתאפשר אך ורק למְחוּסנָים, למַחְלימים או למְקבלֵי תוצָאה שְלילית לבְדיקת קורונה. התַקָנָה לא תָחול על תינוקות ופָעוֹטוֹת עד גיל 3. בני 3 עד 12 יוכלו להיכָּנס למקומות אלה אחרי שיַעַרְכו בדיקה לגִילוּי הנְגִיף. המדינה תְמַמֵן את הבדיקות. בני 12 ומעלה שלא חוּסנו או הֶחלימו, יִצְטָרְכו לשלם על הבדיקה.

התו הסגול:

במִסְגֶרֶת הרחבת התו הסגול, תהיה הַגְבָּלַת תְפוּסה בְּיַחַס של אדם אחד לכל שבעה מטרים.

אירועים המוניים ופרטיים:

באֵירועים הֲמוֹניים שאין בהם מְקומות יְשיבה מְסומָנים תהיה מִגְבֶּלֶת הִתקהלות: בחָלָל סגור יוכלו לִשְהוֹת עד 1,000 איש, ובחלל פתוח עד 5,000 איש.

באירועים עם מקומות ישיבה מסומנים לא תהיה הגבלה על מספר המִשתתפים, אוּלם הכניסה אֲלֵיהֶם תֵיעָשֶׂה בהֶתְאֵם לתו הירוק.
באירועים בבתים פְּרָטיים (שבהם לא חלים כללי התו הירוק) תִתאפשר כניסה של עד 50 בני אדם במקום סגור ושל עד 100 בני אדם במקום פתוח. 

התו הסגול המורחב יִיכָּנס לתוקְפּו ב-16 באוגוסט. התו הירוק המורחב וההגבלות על אירועים הֲמוניים ייכנסו לתוקף ב-18 באוגוסט. 

 

יום חמישי ד' באלול תשפ"א 12.08.21


06:10: קבינט הקורונה הֶחליט על הַרְחָבַת מִגְבְּלוֹת הקורונה מהשבוע הבא 

06:10: ראש הממשלה ושר הבריאות הודיעו על הוֹסָפַת מיטות ותְקָנִים לרופאים ולאֲחָיות לבתי החולים ולמִרפָּאות

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 4,766 נִדבקים חדשים, 405 מהחולים במַצָב קשה

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,587

06:10: כ-700 אלף בני 60 ומעלה, שהם כ-60% מהזכאים לקבל את המנה השלישית של החיסון, כבר קִיבלו את המנה השְלישית

06:10: מחקר ראשוני בביה"ח שיבא מַצְבִּיעַ על עלייה ברָמַת הנוגדָנים בדָמָם של מי שקיבְּלו את המָנה השלישית של החיסון 

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: שר החוץ יאיר לפיד יַחנוֹך היום ברבאט את נְציגות ישראל במרוקו

06:10: צה"ל מְשַנֶה את שיטת האִבְחוּן והמִיוּן של המועמדים לשֵירות ביטְחוני

06:10: הפרלמנט הפולני אישִר אתמול את 'חוק הרְכוש' המַגְביל תְביעות על רְכוש יְהודי שנִגְזַל מיהדות פולין בשואה

06:10: מזכיר המדינה של ארצות הברית קורא לנְשִׂיא פולין לא לַחתום על החוק

06:10: התַחזית: עומֶס חום כָּבֵד בכל אזורי הארץ

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!

צה"ל מְשַנֶה את אִבְחוּנֵי המֵיוּן למִתגייסים

החל מ-1 באוקטובר צה"ל מְשנה את שיטת מִיוּן המִתגייסים. צה"ל יָחלֵ לִבחון מועמָדים לשֵירות ביטחון (מלשַ"בִּים) בשאלונים חדשים במקום אבחוני הדירוג הפסיכוטכני הראשוני (דפּ"ר) הקַיָימים. ציון ההַתאמה הסופי והחדש יַחְליף גם את השִיוּך לקבוצַת האֵיכוּת (הקבּ"א) המְשַמֶשֶת במשך עשרות שנים ככלי מרכזי בקביעת שיבוץ החייל ותפקידו.

בצה"ל יאפשרו החל מהשבועות הקרובים גם אבחונים חוזרים למלש"בים שיקבלו ציונים נמוכים ויבקשו להיבדק שוב כדי לשפר את סיכוייהם לְהִשְתַלֵב בתפקידים ובִיחִידות אֵיכוּתִיים. בעבר צה"ל כמעט ולא אפשר לחזור על האִבחונים שבּוּצְעו בצַו הראשון.