Browsing Archives

ג׳ באלול תשפ״א 11.08.21

יום רביעי ג' באלול תשפ"א 11.08.21


06:10: קבינט הקורונה צָפוי להִתכנס אחה"צ לָדון בהַרְחָבַת ההַגְבָּלות

06:10: שר החוץ יאיר לפיד יוצא לביקור רִשְמי במרוקו ויִפתח את נְציגות ישראל ברבאט

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 2,942 נִדבקים חדשים, 388 מהחולים במַצָב קשה

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,571

06:10: כ-620 אלף בני 60 ומעלה כבר קִיבלו את המנה השְלישית של החיסון 

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: המרכז האמריקני לבַקָרַת מַחֲלוֹת ומְנִיעָתָן מַמְלִיץ לְהִימָנַע מנְסיעה לישראל בְּשֶל מַצַב התַחֲלוּאה במדינה

06:10: מושל ניו יורק אנדרו קואומו הִתְפַּטֵר מתַפקידו אחרי שנִקְבַּע כי הִטְרִיד נשים

06:10: ליאו מסי נָחַת בפריז, צָפוי לַחתום על חוזה עם פריז סן ז'רמן 

06:10: התַחזית: בלי שינוי

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!

ראש המל"ל הנכנס נפגש עם היועץ לביטחון לאומי של רוסיה

היועֵץ לביטָחון לְאומי של רוסיה נִפגש אתמול במוסקבה עם ראש המל"ל הנכנס ד"ר אייל חולתא. בפגישה הִשְתַתֵף גם ראש המל"ל היוצא, מאיר בן שבת.

בהודעה שפִּרסמה דובְרות הקרמלין נִכתב: "הצְדָדים אישְרו את כַּוָונָתָם להַרְחיב עוד יותר את הקשר הישְׂרְאלי רוסי, דָנו בפֵירוּט בהמשך שיתוּף הפעולה הביטְחוני, תוך שִׂימַת לב מְיוּחדת לנושא ההִתְמוֹדְדוּת עם הטרור הבֵּין לאומי". עוד נכתב: "השניים שׂוֹחֲחו על המַצב במִזרח התיכון ועל יִישוּב מספר קונפליקטים אֲזוֹריים".

 היועץ הרוסי הוֹדָה לראש המל"ל היוצא, מאיר בן שבת, על שיתופי הפעולה שיָצרו יחד בנושאים חשובים בסדר היום הבין לאומי והאזורי. הוא בֵּירַך גם את ראש המל"ל הנכנס, אייל חולתא, לְרֶגֶל כניסתו לתַפקיד.

 

הנָשיא הרצוג נִפגש עם שגריר רוסיה בישראל

נְשיא המדינה יצחק הרצוג קִיים אתמול פגישת עבודה מְדינית עם שַגריר רוסיה בישראל אנטולי ויקטורוב.

הנשיא הרצוג אמר: "אנחנו שמחים וגֵאִים על היְחסים בין מדינת ישראל ורוסיה. התְמיכה ושיתוף הפְּעולה בין המדינות חשובים לנו ביותר וכך גם הקשר העָמוֹק הקַיָים בין העמים". עוד אמר: "אנו מַעֲריכים את שיתוף הפעולה עם הנשיא פוטין בנושאים שונים ומוֹדים על הנְכוֹנוּת לְסַיֵיע בפתְרון סוּגְיוֹת השְבוּיִים והנֶעדרים".

השגריר הרוסי הודה לנשיא הרצוג וביקש להרחיב את שיתוף הפעולה בנושא ההִתְמוֹדְדות עם נְגיף הקורונה. השגריר צִייֵן שהשנה יְצוּיְנוּ שלושים שנה לחידוש היחסים בין ישראל לרוסיה, שהייתה מהראשונות לְכוֹנֵן יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל עם הִיוָוסְדָה.

 

שר החוץ לפיד – למרוקו

שר החוץ יאיר לפיד יוצא היום לביקור היסטורי במרוקו. השר יחנוך את נציגות ישראל בבירה רבאט. יהיה זה הביקור הראשון במרוקו של שר חוץ ישראלי מאז חתימת הסכם הנורמליזציה וביקור ראשון של שר חוץ ישראלי במרוקו מאז 2003. לקראת הביקור אמר השר: הנסיעה ההיסטורית היא המשך של ידידות ארוכת שנים וחיבור עמוק של שורשים ומסורת של הקהילה היהודית במרוקו והקהילה הגדולה של ישראלים עם שורשים במרוקו.