Browsing Archives

ב׳ באלול תשפ״א 10.08.21

ישראל מְסַיַיעַת ליוון

ישראל שולחת היום ליוון שני מְטוֹסֵי כִּיבּוּי כדי לְסַיֵיעַ בכִיבּוּי שְׂרֵפות הָעֲנָק במדינה. יִישָלַח גם מְטוֹס תוֹבָלָה עם צִיוּד למִשְלַחַת הסִיוּעַ שכבר יצאה למוֹקְדֵי השרפות ביוון ביום שישי האחרון. במשלחת 15 לוחֲמֵי אש ישראלים.

בשיחת טלפון שקִייֵם אתמול ראש הממשלה נפתלי בנט עם ראש ממשלת יוון אמר בנט כי ממשלת ישראל תמשיך לְסַיֵיע ליוון כְּכֹל הנִיתָן בהִתְמוֹדְדוּת עם השְׂרֵפות, ותעמוד לִרְשוּתוֹ של העם היווני כְּכׂל שיִידָרֵש.

יום שלישי ב' באלול תשפ"א 10.08.21


06:10: דוּ"חַ של האוּ"ם מַזהיר: האֵירוּעִים הקִיצוֹניים במֶזֶג האוויר יהיו תְכוּפִים וקשים יותר 

06:10: ישראל שולחת מְטוֹסֵי כִּיבּוּי ליוון כדי לְסַיֵיעַ בכִיבוי השְׂרֵפות

06:10: רׂאש ה-CIA מַגיע לביקור בישראל

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 5,100 נִדבקים חדשים, 373 מהחולים במַצָב קשה, 61 מונשמים

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,553

06:10: כ-573 אלף בני 60 ומעלה כבר קִיבלו את המנה השְלישית של החיסון 

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: המרכז האמריקני לבַקָרַת מַחֲלוֹת ומְנִיעָתָן מַמְלִיץ לְהִימָנַע מנְסיעה לישראל בְּשֶל מַצַב התַחֲלוּאה במדינה

06:10: התַחזית: בלי שינוי

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!