Browsing Archives

ל׳ באב תשפ״א 08.08.21

מהיום: התו הירוק מתרחב

הָחֵל מהיום יָחול התו הירוק באולָמות ובגני אֵירועים, בכְנסים, באירועי תַרבות וספורט, בישיבה בבתי אוכל, במכוני כושר וסטודיו, בבתי מלון ובבתי קולנוע – בכל מספר מִשתתפים.
התו יחול בבתי תפילה שבהם למעלה מ-50 מתפללים.

במִתחמים שבהם פועל תו ירוק, מוּתֶרֶת כניסה רק למְחוסנים ומַחלימים או למי שיַציגו בְּדיקת קורונה שְלילית עַדְכָּנית. בשָלבָ זה, ימשיך לחול התו הירוק רק על בני 12 ומעלה, אולם החל מ-20 באוגוסט הוא יחול גם על ילדים.

מ-20 באוגוסט יוכלו ילדים להיכנס רק לאחר הַצָגַת תוצָאה שְלילית בבדיקת PCR שבוצְעה בקופת החולים או בתחנת פִּיקוּד העורֶף.

התו הירוק לא יחול בחנויות, קניונים, בריכות, מוזאונים, סִפריות, פארקים לְאומיים ושְמורות טבע.

התַחֲלוּאָה בקורונה ממשיכה לעלות

במַהֲלַך סוף השבוע אוּבְחֲנו 6,315 נִדְבָּקים חדשים בקורונה, 3,849 מתוכם אתמול. בבתֵי החולים מְאושְפזים 324 חולים במַצָב קשה, מִתוֹכָם 49 מונְשָמים. כ-5.8 מיליון ישראלים קיבלו את מנת החִיסוּן הראשונה, וכ-5.3 מיליון גם את השנייה. את המנה השלישית קיבלו עד כה כ-420 אלף אֶזְרחים. מפְּרוץ המגֵפה מתו בישראל 6,535 בני אדם.

יום ראשון ל' באב תשפ"א 08.08.21


06:10: כּוֹנְנוּת בגְבול הצפון אחרי היְרִי מלבנון

06:10: נסראללה: חיזבאללה אינו רוצה מלחמה אך עָרוּך לה 

06:10: מהיום: מִגְבְּלות התו הירוק חָלות על כל אֵירוּעַ עם כל מספר משתתפים, בשֶטח פתוח או סגור

06:10: מהיום חובה לַעֲטוֹת מסכה גם במָקום פתוח שיש בו יותר מ-100 בני אדם 

06:10: כ-420 אלף בני 60 ומעלה כבר קִיבלו את המנה השְלישית של החיסון 

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 3,849 נִדבקים חדשים, 324 מהחולים במַצָב קשה, 49 מונשמים

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,535

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: תא"ל במילואים מייק הרצוג, אחיו של נְשיא המדינה, יהיה שַגְריר ישראל בארה"ב

06:10: הכנסת יצאה לפַגְרָה עד אחרי חגֵי תִשְרֵי

06:10: המִתְעַמֶלֶת הישְׂרְאלית לִינוֹי אַשְרָם זכתה במדליית זהב בקְרב רב בהִתְעמלות אומָנוּתית

06:10: אולימפידת טוקיו מִסתיימת היום

06:10: התַחזית: ירידה בטמפרטורות, טמפרטורות רגילות לעונה

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!

926 תְלוּנוֹת על שופטים ב-2020

926 תְלוּנוֹת על שופטים ב-2020

עֲלִייָה במספר התְלונות בבתי המשפט לעִנְיְינֵי משפחה

השופט בדימוס אורי שֹהם, נְציב תְלונות הציבור על השופטים, הִגִיש בשבוע שעבר את הדוּ"ח השְנתי לשר המשפטים גדעון סער ולנְשִׂיאַת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות. 
לפי הדוּ"ח, בשנת 2020 הוּגְשוּ 926 תְלוּנוֹת על שופטים ודַיָינים, ונִתְנוּ החלטות ב-909 תְלוּנוֹת. מתוך 909 החלטות שנִתְנוּ במַהֲלַך השנה, בּוֹרְרוּ 548 תלונות, 60 מִתוֹכָן נִמְצְאו מוּצְדָקוֹת ו-48 הִסתיימו בהֶעָרָה לשופט או לדיין. כשְליש מהתְלונות היו על הִתְנַהֲגות בלתי רְאוּיָה של שופט, כשְליש על לִיקויים בניהול המִשפט, ו-20 אֲחוּזים מהתְלונות היו על הִתְמַשְכוּת הֲלִיכִים ועל עִיכּוּב במַתָן החלטות ופִסְקֵי דין.

בשְנת 2020 נמשך הגידול היַחֲסִי בתְלונות על שופטים בבתֵי המִשפט לעִנְיְינֵי משפחה. ב-2020 הִתקבלו 193 תְלונות – לְעוּמַת 184 תְלונות בשנת 2019 ו-130 תְלונות בשנת 2018. נושא זה הוּבָא על ידי הנְציבות לידיעת הַנְהָלַת בתֵי המשפט לשֵם בדיקַת הסיבות לעֲלייה במספר התלונות וַהֲסָקַת המַסְקָנוֹת אם יהיו כאלה.

בתמונה: השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון בישראל החל מ-26 באוקטובר 2017, ע"י הרשות השופטת, תחת רישיון