Browsing Archives

כ״ה באב תשפ״א 03.08.21

יום שלישי כ״ה באב תשפ״א 03.08.21


06:10: הממשלה אישרה אתמול את תַקְצִיב המדינה לשנים 2022-2021

06:10: תַקְציב המדינה לשנת 2021: כ-432.5 מיליארד שקלים וב- 2022: כ-452.5 מיליארד שקלים

06:10: התקציב יובא לאישור הכנסת בחודש נובמבר

06:10: קבינט הקורונה יתכנס היום לדון בעלייה בתחלואה בקורונה

06:10: בישראל יותר מ-20 אלף חולים פעילים, אתמול אובחנו 3,161 נדבקים חדשים, 387 חולים מאושפזים בבתי החולים, 217 מהחולים במצב קשה, 48 במצב קריטי, 43 מונשמים

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,487

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות במְקומות סְגורים, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: קופות החולים ממשיכות במבצע החיסון של בני 60 ומעלה במנה השְלישית של החיסון 

06:10: את המנה השלישית מקבלים בני 60 ומעלה שקִיבלו את המנה השנייה של החיסון לפני יותר מ-5 חודשים

06:10: בְּשָלָב זה המנה השְלישית לא נִיתֶנֶת למַחלימים

06:10: התַחזית: עוֹמֶס חום כָּבֵד עד קִיצוֹני כל השבוע

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!

03.08.21

היום:

תָחוּל עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. יוסיף להיות חם ויבש בהרים ובפנים הארץ והָבִיל ברצועת החוף. עוֹמְסֵי חוֹם כְּבֵדִים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אֲזוֹרֵי הארץ.

מחר:

תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ייעשה שְרָבִי ברוב אזורי הארץ והביל לאורך החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים.

הממשלה אִישְרה את תַקְציב המדינה

אחרי שָלוש שנים לְלֹא תַקְצִיב מדינה: הממשלה אישְרה אתמול פֶּה אֶחד את תַקציב המדינה לשנים 2022-2021. ממשרד האוצָר נִמסר כי תַקְציב המדינה לשנת 2021 יַעֲמוֹד על כ-432.5 מיליארד שקלים וב- 2022 על כ-452.5 מיליארד שקלים. בשנת 2021 יעמוד הגֵירָעוֹן על 6.8% וב-2022 על 3.9%.

בחודש נובמבר יוּבָא התקציב לאישור הכנסת.