Browsing Archives

כ׳ באב תשפ״א 29.07.21

הצֶוֶות לטיפול במגֵפות מַמליץ על חיסון שלישי

הצֶוֶות לטיפול במַגֵפות (צט"מ) של משרד הבריאות שהִתְכַּנֵס אתמול הֶחליט להַמְליץ על מתן מנת חיסון שלישית נגד קורונה בישראל. זאת על אף שטֶרֶם הִתְקַבְּלה הַחלטה כזאת ב-FDA או באִרגון הבריאות העולָמי. הרוב המוחְלָט של חברי הצֶוֶות המליצו לחסן את הקשישים בחיסון שלישי. הדֵעוֹת נֶחלקו בשאלת גיל האוכלוסייה שיש לְחַסֵן – בין 60 ל-70. ההַמְלָצָה הועברה למנכַּ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש. המנכ"ל צפוי לקבל החלטה בימים הקרובים בשאלת החיסון ואוכלוּסיית היַעַד. ההחלטה תובא לשולחן הממשלה.

 

יום חמישי כ' באב תשפ"א 29.07.21


06:10: צֶוֶות המומחים למגֵפות ממליץ לתת מְנת חיסון שְלישית למבוגרים

06:10: מנכ"ל משרד הבריאות צָפוי להחליט בשְאלה האם לָתת מנה שְלישית של החיסון ולמי ולהביא את הַמְלָצָתו לשולחן הממשלה

06:10: נִמשֶכֶת העלייה בתַחלואה בקורונה בישראל: אתמול אוּבְחנו כ-1,810 נִדבקים חדשים, 149 מהם במצב קשה, 29 מִתוֹכָם מוּנְשָמים, מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,462

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות במְקומות סְגורים, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: 'התו הירוק' נכנס לְתוֹקְפּוֹ היום: כְּניסה לאֵירועים שבהם יותר מ- 100 מִשתתפים במקום סָגור או פָּתוח מותרת רק למְחוסנים, למַחלימים, לילדים לא מְחוּסָנים ולמְבוגרים לא מְחוּסנים בני 12 ומעלה שיַצִיגו תוצאה שְלילית בבְדיקת קורונה 

06:10: מיום ראשון 8 באוגוסט: סַרְבָׂנֵי החיסונים יְשלמו מִכִּיסָם על בדיקות קורונה 

06:10: כל החוזרים מחו"ל חַיָיבים בבִידוד עד שיְקבלו תוצָאָה שְלילית של בְּדיקת הקורונה שיַעשו בנתב"ג

06:10: החוזרים מ'מדינות אדומות' חַיָיבים בבִידוּד של שבוע

06:10: ספרד, קירגיסטן, בריטניה, גיאורגיה, קפריסין וטורקיה נִכנסו לרְשימת 'המְדינות האדומות'

06:10: ישְׂרְאלי שיָטוּס ללא אישור ל'מְדינה אדומה' – יְשַלֵם קְנָס של 5,000 ש"ח 

06:10: אין כניסה לטרמינל הנוסעים בנתב"ג למְקַבְּלי פנים ולִמְלַוִוים 

06:10: אולימפיאדת טוקיו: עוד יום ללא מדליות עבר על הספורטאים היִשראלים

06:10: התַחזית: עוֹמֶס חום בינוני עד כָּבֵד בסוף השבוע

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!

החַקְלָאִים מוֹחִים בדרכים

אלפֵי חַקְלָאים יַחְסְמו הבוקר 8 צְמָתִים מֶרכזיים מצפון ועד דרום במְחָאָה על הכַּוָונָה של הממשלה לְבַצֵעַ רפורמה שתורִיד את המְכָסִים על יְבוּא סְחוֹרוֹת חַקְלָאִיוֹת לישראל. לפי האוֹצָר, מַטְרַת התוכנית היא לפתוח את השוק ליבוא של ירקות, פירות וביצים כדי להוריד מחירים. החקלאים טוֹעֲנים כי החַקְלַאי הוא האחרון בשַרְשֶרֶת הרֶוַוח, ומי ש'גוֹזֵר קוּפּוֹן' על חשבון הצָרְכָן הן רִשְתוֹת השִיווּק. ולכן סָפֵק אם הרפורמה תָביא לִירידת מחירים. הם מַזְהִירִים: "מְחַסְלִים את החקלאות!"

צְפוּיִים שִיבּוּשֵי תְנוּעה בשְעות הבוקר. החקלאים יגיעו עם טרקטורים, מַשָׂאִיוֹת וצִיוּד כָּבֵד, יעשו תַהֲלוּכוֹת חקלאיות ויִסעו לאט לאורך כְּבישים מרכזיים.