Browsing Archives

י״ח באב תשפ״א 27.07.21

כנסת נִכְבָּדָה

אֵירוּעַ לא מְכוּבָּד במְלִיאַת כנסת ישראל: חבר הכנסת איתמר בן גביר הוּרַד בְּכוֹחַ מדוּכַן הנוֹאֲמים אֶמֶש. האירוע הִתְרַחֵש בְּעֵת דִיוּן במְליאה בנושא הקורונה. את הדיון נִיהֵל סְגַן יו"ר הכנסת אחמד טיבי שמִילֵא את מְקוֹמו של יו"ר הכנסת מיקי לוי.

חה"כ בן גביר עלה לדוּכָן לָשֵׂאת דְברים. הוא פתח את נְאוּמוֹ במשפט: "יושב ראש הכנסת, אדוני השר, חברי הכנסת". טיבי הֵעִיר לבן גביר: "סליחה, חבר הכנסת בן גביר, מְקוּבָּל לומר 'אדוני היושב ראש, כנסת נִכְבָּדָה'". בן גביר הֵשִיב לו: "אתה לא אדוני".
הִתְפַּתְחו חִילופֵי דְברים קשים בין השניים. טיבי 'קָרָא לְסֵדֶר' לבן גביר פעם ראשונה, פעם שנייה ופעם שלישית והוֹרָה לו לַעֲזוֹב את הדוּכָן. בן גביר סֵירַב. הוא הוּרַד בְּכוֹחַ על ידי סַדְרָנֵי הכנסת.

יום שלישי י"ח באב תשפ"א 27.07.21


06:10: נִמשֶכֶת העלייה בתַחלואה בקורונה בישראל: אתמול אוּבְחנו כ-1,964 נִדבקים חדשים, 211 חולים מאושפזים בבתי החולים, 121 מהם במצב קשה, 25 מִתוֹכָם מוּנְשָמים, מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,461

06:10: משרד החינוך ומשרד הבריאות: שְנת הלימודים תִיפָּתַח ב-1 בספטמבר

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות במְקומות סְגורים, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: ראש הממשלה: מי שמְסָרֵב להִתחסן פוגע בכולנו

06:10: 'התו הירוק' יִיכָּנס לְתוֹקֶף ביום חמישי: כְּניסה לאֵירועים שבהם יותר מ- 100 מִשתתפים במקום סָגור או פָּתוח תִתְאַפְשר רק למְחוסנים, למַחלימים, לילדים לא מְחוּסָנים ולמְבוגרים לא מְחוּסנים בני 12 ומעלה שיַצִיגו תוצאה שְלילית בבְדיקת קורונה 

06:10: מיום ראשון 8 באוגוסט: סַרְבָׂנֵי חיסונים יְשלמו מִכִּיסָם על בדיקות קורונה 

06:10: כל החוזרים מחו"ל חַיָיבים בבִידוד עד שיְקבלו תוצָאָה שְלילית של בְּדיקת הקורונה שיַעשו בנתב"ג

06:10: החוזרים מ'מדינות אדומות' חַיָיבים בבִידוּד של שבוע

06:10: ספרד, קירגיסטן, בריטניה, גיאורגיה, קפריסין וטורקיה נִכנסו לרְשימת 'המְדינות האדומות'

06:10: ישְׂרְאלי שיָטוּס ללא אישור ל'מְדינה אדומה' – יְשַלֵם קְנָס של 5,000 ש"ח 

06:10: מאתמול בחצות: אין כניסה לטרמינל הנוסעים בנתב"ג למקבלי פנים ולמלווים 

06:10: גֶבֶר טָבַע למָוֶות אתמול בחוף לא מוּכְרָז בהרצליה

06:10: נִבְחֶרֶת ישראל זָכְתָה ב-5 מדליות באולימפיאדת הפיזיקה

06:10: התַחזית: עוֹמֶס חום כָּבֵד

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!

5 מדליות באולימפיאדת הפיזיקה

עוד גַאֲוָוה ישְׂרְאלית: חמשת חברֵי נִבחֶרֶת ישראל בפיזיקה זָכוּ ב-4 מדליות כסף ומדליית אָרָד באולימפיאדת הפיזיקה. בנבחרת – ארבעה תלמידֵֵי תיכון ותלמידה אחת.

האולימפיאדה הבין לאומית בפיזיקה IPHO הִתקיימה השנה בפעם ה- 54. האולימפיאדה נוֹסְדָה בשנת 1967. ישראל מִשתתפת בה משנת 1994. השנה לקחו חלק באולימפיאדה 385 משתתפים מ- 77 מדינות.

בתַחֲרוּת בפיזיקה שני חלקים בני 5 שעות כל אחד. היא  כּוֹלֵֶלֶת בְּחינה תיאורטית ובחינה במַעבָּדָה.

נִבְחרת התלמידים שהשתתפה באולימפיאדה בפיזיקה הוּכְשְרָה במרכז לנוֹעַר שוֹחֵר מַדָע שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב.