Browsing Archives

י׳ באב תשפ״א 19.07.21

עוֹמָסים בנתב"ג

 

לַמְרות הקְריאה של ראש הממשלה לישְׂרְאלים לא לנסוע לחו"ל נוֹכַח העלייה במספר הנִדבקים בישראל והחֲשָש מכְּניסת וריאנטים מהעולם לארץ – נִראֶה כי ישראלים רבים אינם מְוַותְרִים על חלום החופשה. כ-40 אלף נוסעים עברו אתמול בנתב"ג בטיסות יוצְאות ונכנסות.

במשְׂרְדי הממשלה שוקלים להוסיף בקרוב מדינות נוספות לרְשימת המדינות שהנְסיעה אֲלֵיהֶן אסורה ללא קַבָּלַת אישור מיוחד מוַועֲדַת חֲרִיגִים.

בניין עיריית תל אביב הוּאַר בצִבְעֵי דֶגֶל גרמניה

בניין עיריית תל אביב-יפו הוּאַר אתמול בצִבְעֵי דֶגֶל גרמניה כְּאוֹת הִזְדַהוּת עם הקוֹרְבָּנוֹת בשִיטְפוֹנוֹת במדינה. ראש העירייה רון חולדאי אמר: "תַנְחוּמֵינו לעם הגרמני ולִידִידיֵנו הרבים בערים השוּתָפוֹת שלנו בגרמניה. בְּשֵם תושָבי העיר, שולח איחולים לְהִתְאוֹשְשוּת מְהירה מהאָסוֹן הכָּבֵד שפָּקַד אֶתְכֶם".

יום שני י' באב תשפ"א 19.07.21


06:10: נִמשֶכֶת העלייה בתַחלואה בקורונה בישראל: אתמול אוּבְחנו 729 נִדבקים חדשים, 61 חולים במצב קשה

06:10: ראש הממשלה קורא לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות במְקומות סְגורים, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: תוֹרִים ארוכִּים במִתְחֲמֵי בדיקות הקורונה

06:10: כ-40 אלף נוסעים עברו אתמול בנתב"ג בטיסות יוצאות ונכנסות

06:10: כל החוזרים מחו"ל חַיָיבים בבִידוד עד שיְקבלו תוצָאָה שְלילית של בְּדיקת הקורונה שיַעשו בנתב"ג

06:10: הבידוד קוּצַר לשבוע

06:10: 'יום השִחְרור' בבריטניה: הָחלֵ מהלילה הוּסְרו כמעט כל הַגְבלות הקורונה לַמְרוֹת העלייה הגדולה במספר החולים

06:10: מַשְבֵּר האַקְלִים: שִיטְפוֹנוֹת בגרמניה, בלגיה, אוסטריה, הולנד וצ'כיה, גל חום ושְׂרֵפות בארה"ב ובקנדה

06:10: השִיטְפונות באירופה: יותר מ-180 הֲרוגים ומאות נֶעֱדָרים, אלפי תושבים חסרֵי בית

06:10: התַחזית: עלייה בטמפרטורות והַכְבָּדָה בעוֹמֶס החום

06:10: רשות הטבע והגנים: מהיום ועד יום רביעי – לְהִימָנַע מטיולים ארוכִּים ברֶגֶל

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

19.07.21

היום:

תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והָבִיל ברצועת החוף. עוֹמֶס חוֹם כָּבֵד יוסיף לשרור בעיקר בפנים הארץ ובמזרחה.

מחר:

תחול ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעוֹנָה. תורגש הקלה בעומסי החום.