Browsing Archives

ב׳ באב תשפ״א 11.07.21

מִצפון ומִדרום

כוחות צה"ל והמִשטרה סִיכְּלוּ בסוף השבוע בגְבול לבנון הַבְרָחַת נֶשֶק מלבנון לשֶטַח ישראל במיליוני שקלים. מִדובֵר צה"ל נִמסר כי "נִבְדֶקֶת הִיתָכְנוּת שנִיסְיוֹן ההַבְרָחָה נעשה בסִיוּעַ של אִרְגון הטרור חיזבאללה". הברחת הנשק שסוכלה היא הגדולה ביותר בעשור האחרון מלבנון.

ובדרום: לוחֲמֵי צה"ל עצרו אתמול שלושה חֲשוּדים שניסו לַחֲצוֹת את הגְבול מרצועת עזה לשטח ישראל. בכְלֵיהֶם נִמצאו סַכִּינים. 

משפחת נתניהו חזרה הביתה

כחודש אחרי שבנימין נתניהו סִיֵים את תַפקידו כראש מֶמְשֶלֶת ישראל עָזְבָה משפחת נתניהו אתמול את המָעוֹן הרִשְמי של ראש הממשלה בירושלים, שבו גרה ב-12 השנים האחרונות.

בימים הקרובים יעבור המָעון הרִשמי שִיפּוּץ.

בתְקוּפָה הקרובה תִתְגוֹרֵר משפחת נתניהו בבֵיתָה הפְּרָטִי בקיסריה. בהמשך יִתגוררו בני המשפחה בדִירָתָם הפְּרטית בירושלים.

משפחתו של ראש הממשלה נפתלי בנט תמשיך לְהִתְגוֹרֵר בביתה הפְּרטי ברעננה. לבנט ולרַעיָיתו 4 ילדים הלומדים במַעֲרֶכֶת החינוך, וההורים מַעֲדיפים לא לְנַתֵק אותם מסְבִיבָתָם. בנט יִשְהֶה במעון הרִשמי ברחוב בלפור בירושלים בחלק מִימוֹת השבוע ויאָרַח בו אורְחים רִשְמִיים. 

מלך ירדן בֵּירַך את הנָשִׂיא הרצוג

מלך ירדן עבדאללה השני טלפן לנָשיא יצחק הרצוג כדי לְבָרֵך אותו לְרֶגֶל כְּניסָתו לתַפקיד. מלִשְכַּת הנשיא נִמסר כי השיחה הייתה יְדִידוּתִית וחַמָה. הנשיא הוֹדָה למלך על בִּרְכָתוֹ והִדְגִיש את חשיבות היְחָסים האסטרטגיים בין המדינות לְטוֹבַת קידום השלום והפִּיתוחַ האֲזוֹרי. המלך הִבִּיעַ שְׂבִיעוּת רצון מִכָּך שהיְחסים המְדיניים בין שתי המדינות חזרו למַסְלוּלָם התַקִין מאז כִּינוּן הממשלה החדשה בישראל. השניים סִיכְּמו לְהִיפָּגש בקרוב. 

יום ראשון ב' באב תשפ"א 11.07.21


06:10: דִיווּחים באיראן: מִתְקֶפֶת סייבר על אֲתָרים מֶמשלתיים, שִיבּוּשים בתְנוּעת הרכבות, פיצוץ מִסְתוֹרִי

06:10: כוחות צה"ל והמִשטרה סִיכְּלו בסוף השבוע בגְבול לבנון הַבְרָחַת נֶשֶק במיליונֵי שקלים

06:10: לוחֲמֵי צה"ל עצרו שלושה חֲשוּדים שניסו לחֲצות את הגְבול מֵרצועת עזה לשטח ישראל 

06:10: עבדאללה מלך ירדן בֵּירַך את הנשיא הרצוג לְרֶגֶל כניסתו לתפקיד

06:10: מיאמי: מִנְיַין הנספים באֲסון קְריסת הבניין עלה ל-86

06:10: הקורונה בישראל: בסוף השבוע אוּבְחנו יותר מ-700 נִדבקים חדשים, בישראל 4,000 חולים פעילים, 78 מתוכם מְאוּשְפָּזים בבתי החולים, 43 חולים מְאושפזים במצב קשה, 13 מְחוברים למְכונות הַנְשמה, מפְּרוֹץ המגֵפה נִפְטְרו 6,435 ישְׂרְאלים

06:10: נכון לעכשיו יש בישראל 5 יישובים אדומים: כפר יונה, שערי תקווה, מעלה אדומים, יהוד וצופים

06:10: קבינט הקורונה הֶחליט: החוזרים מחו"ל יהיו בבידוד עד שיְקבלו תוצָאָה שְלילית של בדיקת הקורונה שיַעשו בנְחיתה בנתב"ג

06:10: בעוד כשבוע: בדיקות קורונה מְהירות בכניסה למוסָדות גריאטריים ובְדיקות בקַיְיטָנות ובְמַחנות קַיִץ שבהם מִשתתפים יותר מ-100 ילדים

06:10: כדורגל: אנגליה ואיטליה יִתְמוֹדְדוּ הלילה בלונדון בגְמר היורו 2020 

06:10: ארגנטינה זָכְתָה באַליפות אמריקה הדְרומית לאומות בכדורגל

06:10: התחזית: חם, בלי שינוי

הילדים בחופשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!