Browsing Archives

י״ב בתמוז תשפ״א 22.06.21

אִרגון הבריאות העולָמי: הזַן ההודי 'דֶלתא' הוא הווריאנט הדומיננטי

על פי נתונֵי ארגון הבריאות העולמי זַן 'דלתא', הזן ההודי, הוא כרגע הזן הדומיננטי ברַחֵבי העולם. הזן הִתְפַּשֵט כבר ב-92 מדינות. הוא מדבֵּק ב-60% יותר מזן 'אלפא', הזן הבריטי, שהיה מדבק יותר מזן הקורונה המְקוֹרִי שהִתְגַלה בווהאן בסוף שנת 2019. בארגון קראו למדינות העולם לְהָאִיץ את מִבצעי החיסונים. למדינות שבהן שיעור המִתחסנים גבוה – קוראים בארגון לִתְרוֹם חיסונים למדינות עולם שלישי.

מְמוּנֵה הקורונה: לנסוע לחו"ל עם ילדים לא מְחוּסָנים זה לא אַחְרָאִי

מְמוּנֵה הקורונה פרופ' נחמן אש הִתְיַיחֵס אתמול לנְתונים על חוזרים מחו"ל שאוּבְחֲנו כנִדְבָּקים בקורונה. פרופ' אש אמר כי האַחְרָיוּת לִמְנוֹעַ כניסת וריאנטים לישראל מוּטֶלֶת על האֶזְרָחים לא פחות מאשר על הרָשוּיוֹת. אש צִייֵן כי לצד התִקְוָוה שהַחְלָטות הממשלה ימנעו טוב יותר את ההגעה למדינות אֲסוּרוֹת בְּשֶל תַחלוּאה גבוהה, יש פה עניין של אחריות אישית והיגיון בריא של האזרחים. עוד אמר: "אני חושב שבקיץ הזה עם התחלואה והווריאנטים, לנסוע לחו"ל עם ילדים לא מְחוּסָנִים זה לא אחראי ולא צריך לעשות את זה. צריך למצוא חֲלוּפוֹת".

יום שלישי י״ב בתמוז תשפ״א 22.06.21


06:10: בְּשֶל החֲשָש מהִתְפָּרְצוּת מְחוּדֶשֶת של הקורונה: משרד הבריאות מַמְלִיץ לְחַסֵן בני 15-12 

06:10: אִרגון הבריאות העולמי: הזַן ההודי הוא הווריאנט הדומיננטי כרגע, הוא מדַבֵּק הרבה יותר

06:10: בכנסת: שתי הַצָעוֹת אֵי אֵמוּן בממשלה החדשה נָפלו ברוב של 59 נגד 50

06:10: חמאס דורש לקבל מִייָד את הכסף הקטרי ומְאַיֵים

06:10: עִימוּתִים בין יהודים וערבים בשְכונת שייח ג'ראח בירושלים אתמול

06:10: הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי ממשיך בפגישות עם בְּכִירֵי המִמשל ומַעֲרֶכֶת הביטָחון בארצות הברית

06:10: הִסְתַיְימה בהצלחה סִדרת נִיסויים במערכת יֵירוּט ישְׂרְאלית נגד מְטוסים בלתי מְאוּיָשים

06:10: ארה"ב: שַגריר ארצות הברית ברוסיה יחזור למוסקבה השבוע

06:10: הבניין המיתולוגי של הטלוויזיה הישראלית ברוממה בירושלים יֵיהָרֵס היום, במקומו יִיבָּנֶה בִּניין למְגוּרים

06:10: התַחזית: בלי שינוי בטמפרטורות

הילדים בחופשה, שִמרו עליהם!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים בלי מַצִיל!

מֶחקר חדש: גברים לא מְרוּצים מחיֵי הנישואים – בסיכון גבוה למָוֶות מוּקדם

מֶחקר חדש שנעֱֶרַך בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב ופורְסם אתמול מְגַלֶה: גברים ישראלים שאינם מְרוּצִים בנישואֵיהם נמצאים בסיכּוּן גבוה יותר לִלְקוֹת בשָבָץ מוֹחִי ולָמות מָוֶות מוקדם מֵאשר גברים שמְרוצים מחיי הנישואין. החוקרים מצאו כי אִי שְׂבִיעוּת רצון בחיי הנישואין היא גורם מְנַבֵּא מָוֶות מוקדם בשִיעוּר דומֶה לעישון והיעדר פעילות גופנית. על פי המִמְצָאים הסיכון גבוה יותר בְּקֶרֶב גברים צעירים יחסית, בני פחות מ-50.