Browsing Archives

י״א בתמוז תשפ״א 21.06.21

חֲשָש מֵהִתְפָּרְצות חוזרת של הקורונה בישראל

מֵחֲשָש לכניסה של הזַן ההודי של הקורונה לארץ ולהִתְפָּרְצות מְחוּדֶשֶת של הקורונה בישראל הֶחליטה המֶמשלה אתמול להקים מחדש את קבינט הקורונה. הצֶוֶות לטיפול במגֵפות של משרד הבריאות החליט לְהַמְליץ על חיסון באופֶן גוֹרֵף לכל בני 12 עד 15. בְּשָלָב זה אין שִינוּי בהַמְלָצוֹת בנושא הבִּידוּד ועֲטִייַת המסֵכות.

ראש הממשלה נפתלי בנט קִייֵם אתמול יְשיבת הַעֲרָכַת מַצָב בהִשְתַתְפוּת שרי הבריאות, החינוך, התַחבורה, ביטָחון הפְּנים, היועץ המשפטי לממשלה, מַנְכַּ"ל משרד הבריאות, פרויקטור הקורונה, נציג המשטרה וגורְמי מִקצועַ נוסָפים.
בפגישה הוּחְלט על הַגְדָלָה מַשְמָעוּתִית של מספר העֲמָדוֹת הקַיָימות כיום לבְדיקות בנתב"ג. הוחלט לְגַיֵיס 250 שוטרים למְשִׂימַת האֲכִיפָה על השָבִים מחו"ל. עוד הוחלט כי הטסים לחו"ל יידרשו למלא טופס נוסע יוצא ולחתום על תצהיר שאומר כי אינם טסים לאחת משש המדינות שבסיכון גבוה: ארגנטינה, רוסיה, הודו, דרום אפריקה, מקסיקו וברזיל. יציאה למדינות אלה תִתְאפַשְר רק באישור מֵרֹאש של ועדת חֲרִיגִים.

יום שני י״א בתמוז תשפ״א 21.06.21


06:10: חֲשָש מִכְּניסת הזַן ההודי של הקורונה לארץ ומֵהִתְפָּרְצוּת מְחוּדֶשֶת של הקורונה בישראל 

06:10: צֶוֶות של משרד הבריאות מַמְלִיץ לְחַסֵן בני 15-12 בחיסון נגד הקורונה

06:10: איראן: הכּוּר בבושהאר הוּשְבַּת בגלל תַקָלָה

06:10: הֶממשלה הֶחליטה להקים ועדת חקירה מַמְלכתית לאֲסון מירון

06:10: אתמול נֶעֱרַך טֶקֶס האַזְכָּרָה הממלכתי לחלְלֵי 'צוּק אֵיתן'

06:10: הממשלה הֶחליטה לְהַאֲריך את המינוי של הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי בשנה נוסֶפֶת, שנה רְביעית

06:10: אחרי פגישת פוטין-ביידן: שגריר רוסיה בארה"ב הוּחְזַר לוושינגטון

06:10: כ-800 אלף תלמידֵי חטיבות הבֵּיניים והתיכונים יצאו אתמול לחופשת הקיץ

06:10: היום, 21 ביוני, הוא היום הארוך ביותר בשנה, תְחִילתו הרִשמית של הקיץ בחֲצי הכדור הצְפוני

06:10: התחזית: עֲלִייָה בטמפרטורות

הילדים בחופשה, שִמרו עליהם!

זִכרו! בחיים לא נכנסים לים בלי מַציל!

מתה פָּעוֹטָה שנִשְכְּחָה ברֶכֶב

שוב זה קרה: פָּעוֹטָה כבת שנתיים מכסייפה שבנגב שהוּשְאֲרָה ברֶכֶב סגור על ידי אבִיה במשך כשבע שעות, הוּבְאה במַצָב אָנוּש למרפָּאה מקומית, וחוֹבְשים ופרמדיקים של מד"א נֶאֶלְצו לִקבוע את מוֹתָה. האב היה אָמוּר להביא את הפעוטה למטפלת בבוקר, אך שכח אותה ברכב הסגור. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע.

עפ"י נְתוּנֵי אִרגון 'בְּטֶרֶם' לבְטיחות ילדים, ב-11 השנים האחרונות מתו 35 ילדים כְּתוֹצָאָה מִשִכְחָה או הִילָכְדוּת ברֶכֶב. 

הָחֵל מחודש אוגוסט תִיכָּנס לתוקְפָּה בישראל התַקָנָה המְְחַַיֶֶיבֶֶת הַתְקָנָה של מַערֶכֶת למְניעת שִכְחָה ברֶכֶב בהַסָעַת ילדים מתחת לגיל 4. ֲ